Bewijs: De familienaam Van Hanegem is een verbastering van de familienaam Van Huynegem

Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren in Asse (Vlaams-Brabant), verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 te Brugge als Henricus van Haenegem.
Het is Henricus van Anegem, eerste generatie van de familie Van Haneg(h)em.
Zijn overlijdensakte is in 2017 in Brugge gevonden. Het is de onvermoede missing link tussen Hanegem en Huynegem:

1775

Hierna volgt het bewijs dat de volgende vermeldingen in aktes één en dezelfde persoon betreffen:

1. Henricus van Haenegem, overleden 31.08.1775 te Brugge
2. Henricus van Anegem, in 1765 aan het begin van de stamboom van Hanegem
3. Henricus van Huynegem, geboren 03.11.1722 te Asse

1. Henricus van Haenegem, overleden in Brugge
Op 31.08.1775 is in het Brugse St. Janshospitaal overleden Henricus van Haenegem. 1
De recent gevonden overlijdensakte verwijst naar:
- Henricus van Haenegem
- geboortejaar +- 1723
- voornaam vader Guilielmus
- moeder Anna de Baermaecker
- geboorteplaats Asch in 't land van Halst (Asse in het land van Aalst)

2. Henricus van Anegem, de stamboom
Henricus van Anegem staat aan het begin van de stamboom van de familie Van Haneg(h)em.
Hij is nr. 32 in Vic Poolen's Kwartierstaat Van Hanegem-Ghijsels 2, nr. I in het Parenteel Van Hanegem van Frits van Leeuwen 3 en sosa 216 in Van Houte-Dierkx 4.
Geboorteakte en overlijdensakte zijn niet gekend.
Van zijn kinderen zijn wel akten, bijvoorbeeld uit de geboorteakte van zijn zoon Andreas Hubertus 5 in 1765 blijkt:
- geboortejaar Henricus +/- 1724
- geboorteplaats Ast, bisdom Mechelen

1765

3. Henricus van Huynegem, geboren in Asse
- Henricus van Huynegem is op 03.11.1722 in Asse geboren. 6
- Volgens de geboorteakte was hij een zoon van Guilielmus en Anna de Baermaecker.
- Peter en meter zijn Henricus en Barbara de Baermaecker.
- Van hem zijn geen verdere akten gekend.

1722

1. (overleden) en 2. (uit de stamboom) is dezelfde persoon
- wonend in dezelfde streek (Sluis/Brugge, met in 1775 't Zwin er nog tussen)
- dezelfde achternaam (in die tijd zeer zeldzaam)
- dezelfde voornaam (Henricus)
- hetzelfde geboortejaar (+- 1723)
- dezelfde geboorteplaats (Ast bisdom Mechelen resp. Asch land van Halst)

1. (overleden) en 3. (geboren) is dezelfde persoon
- dezelfde voornaam (Henricus)
- ongeveer dezelfde achternaam (Van huijnegem resp. Van haenegem)
- dezelfde geboorteplaats (Asse resp. Asch in 't land van Halst)
- hetzelfde geboortejaar (1722)
- dezelfde voornaam van de vader (Guilielmus)
- dezelfde voor- en achternaam van de moeder (Anna de Baermaecker)
- behalve deze twee akten is geen andere geboorte- of overlijdensakte bekend

Conclusie: Hanegem=Huynegem
Als 1 en 2 dezelfde zijn, en 1 en 3 zijn dezelfde, dan zijn 2 en 3 ook dezelfde persoon.
Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren in Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 te Brugge als Henricus van Haenegem.
Hij is de eerste generatie van de familie Van Haneg(h)em.

Bronnen
1) Parochieregister St. Janshospitaal Brugge, Begrafenissen (www.arch.be)
2) http://www.vicpoolen.nl/hanege.htm
3) http://leeuwef.home.xs4all.nl/doc/GenealogyvanHanegem.html
4) http://gw.geneanet.org/oktagon?iz=1657&n=van+anegem&oc=0&p=henric
5) Parochieregister Sluis, doopregister 1765 (image 215 in www.zoekakten.nl)
6) Parochieregister geboorten Asse, (www.ascania.be)

Henk van Hanegem
www.huinegem.be/hanegem
       

www.huinegem.be