Dossier 15: Andreas Meulemeester en Catharina Caesens

Andreas Meulemeester en Catharina Caesens waren de schoonouders van Henricus van Huynegem.
In Watervliet (Oost-Vlaanderen) zijn hun kinderen gedoopt tussen 1711 en 1724. Zelf zijn ze elders gedoopt, getrouwd en overleden. Waar?

Uit dossier 1 (Isabella Meulemeester) blijkt:
Isabella Meulemeesters (Watervliet) was gehuwd met Henricus van Huynegem (Asse) alias Henricus van Anegem (Sluis) alias Henricus van Haenegem († Brugge).
Haar vader was Andreas Meulemeesters. In akten werden de naamvarianten met en zonder s door elkaar gebruikt. Isabella werd gedoopt met een s.
Haar moeder was Catharina Caesens (Kaesens). In stambomen staat soms Raesens, in zo'n geval is de genealogie van Bram Vergouwe gevolgd.

De eerste vrouw van Andreas, Joanna De Broeck, is geboren en overleden in Watervliet en daar ook met Andreas getrouwd.
Van Andreas en Catharina zijn in Watervliet verder geen aktes van hun doop, trouwen of overlijden gevonden. Er zijn van hun wel 10 kinderen gedoopt tussen 1711 en 1724.

1704
 Andreas' eerste huwelijk op 25.03.1704 met als getuigen vooral De Broecks. Wie was Anthonius Cornelis?

www.huinegem.be