Van Aeijnegem

Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren te Asse, verhuisde rond 1750 naar de parochie Sluis en overleed in 1775 te Brugge als Henricus van Haenegem.

Asse ligt in Vlaams-Brabant
In het typische dialect van Asse werd de ui uitgesproken als aeij:   "Van Aeijnegem", fonetisch geschreven als:

aeijnegem

Sluis
In het Westvlaamse dialect van "Sluus" werd de ui evenmin uitgesproken. De familienaam Van Huynegem was er niet bekend, de ui werd een aa.
Ook wordt in West-Vlaanderen de H niet uitgesproken en de G wordt een H, de a klinkt als ao dus de mondelinge uitspraak is sindsdien in Sluis "Vanaonehem".
In oude akten zie je de naam evolueren van Huynegem (1722) via Innegem (1756), Haenegem (1759), Aijnegem (1764), Anegem (1765), Haenegem (1775) tot Hanegem (1797).

mijnfamilienaamwaarkomtdievandaan
 "Mijn familienaam waar komt die vandaan?", Dr. Frans Debrabandere, 2012 
 Vlot leesbaar en soms zelfs vermakelijk boek over de herkomst van voor- en familienamen 
 Op pagina 158-161: "Brabants versus Vlaams" 

Varianten
De latere generaties bij onze noorderburen noemen zich Van Haneghem of Van Hanegem.
Tussen 1830 en 1850 ontstond in IJzendijke de variant Van Haneghem. Deze tak van de familie trok via Biervliet naar Breskens. In Breskens zijn nu beide varianten.

USA
De eerste generaties Van Haneg(h)em in West Zeeuws Vlaanderen waren arme landarbeiders.
Bij de emigratie van deze landarbeiders naar de USA kwamen er nieuwe varianten: Van Haneghen, Van Hanehem, Van Haneghan etc., al dan niet aan elkaar geschreven.
Twee aspecten spelen een rol: de fonetische spelling volgens het Westzeeuwsvlaamse dialect en de uitspraak van bijna-naamgenoten uit Ierland en Engeland.
De "Van" is essentieel: de familie Haneghan is van Ierse origine; de familie Haneham is Engels (Kent).

woordenboek
 In Asse werd de ui uitgesproken als een aa 

Asse
Lode Pletinckx, Woordenboek van het Asses vermeldt onder FFP 3, Diftongering:
De standaardtaal heeft alleen sluitende diftongen (ui, ij, ou); het Asses heeft naast sluitende diftongen (diftongen met i als tweede element; vgl. baaik (buik) ( ) en:
De open, palatale [ ##. i ] aai (< Wgm. eo, io in stuiven, staaiven; < Wgm. iu in getuigen, getaaigen; < Wgm. in ajuin, ajaain; < Wgm. in duim, daaim) is het opvallendste dialectkenmerk van het Asses dat tot ver buiten onze streek is bekend en dus vaak zijn weg vindt in het spotzinnetje (een sjibbolet) waarmee het dialect van Asse wordt getypeerd:
Ba ons thaaisj daa(r) h mmen ze daaiven n d daaiven d raaiven dat de plaaimen in de gebuuren staaiven (bij ons thuis hebben ze duiven en die duiven die ruiven dat de pluimen in de geburen stuiven.)

Nog in 1943 in het tijdschrift "Eigen Schoon de Brabander" verscheen een artikel "Over de waarde van den dialectischen vorm der plaatsnamen" (Dewolfs E.)
Luister mee op het weblog De Taalkamer van het Asses (tip Faro.be)

van hanahan
 Daniel van Haneghem, 19 november 1883 geboren te Biervliet, overleden in de U.S.A. 

Emigranten
Voor de emigranten, met mogelijk afwijkende spelling van de familienaam, zie links in het menu

Vluchtelingen
In het najaar van 1914 vluchtten circa 1 miljoen Vlamingen naar Nederland. Op de vlucht voor de Duitsers en de oorlog. Onder hen waren ook Van Huynegems.
Twee vluchtelingen zijn geregistreerd in de database van zeeuwengezocht:
- Melanie Jacoba van Huinegem uit Niel. Zij was in 1888 geboren te Malderen (info Mario van Acoleyen, Geneanet aco), afkomstig uiit de Rons-tak
- Maria Philip van Huyneghem uit Antwerpen. Vermoedelijk betrof het Maria Philomena, Melanie's oudere zus, geboren in 1883
Interessant is de fonetische schrijfwijze van Melanie's achternaam. Het geeft aan dat Niel óf te ver van Asse lag (30 km) óf dat zij geen Brabants dialect sprak.
Voor zover bekend zijn na de oorlog geen Van Huynegems in Nederland blijven hangen.

Utrecht 1901
Op 11 december 1901 huwden te Utrecht (NL) Wouter van Ringelenstein en Clementine van Huynegem.
Wouter was geboren te Haaften (NL) en Clementine in een nog onbekende plaats, mogelijk Brussel. Zij kwam in ieder geval uit de Essene-tak.
Haar vader (Christianus, roepnaam Chrétien) was geboren te Wambeek, niet ver van Asse maar haar "ui" is na haar huwelijk in Nederland geen "aa" geworden.

Utrecht 1658
Ook in 1658 was er al een Van Huynegem link tussen Utrecht en Brussel
Op 2 juli 1658 maakte Notaris G. Vastert een schuldbekentenis op tussen Hendrick van Huynegem wonende te Brussel en Hendrick Lichtert wonende te Utrecht
De akte berust in het Utrechts Archief en is door het oude notarishandschrift onleesbaar
Het betrof wellicht de Henricus van Huynegem die op 14.09.1643 vader van Joannes was.
Volgens de doopakte van de Brusselse Sint Niklaas kerk noemde Joannes' moeder Christina Van Huynegem

Van Hunnegen
Eveneens bij onze noorderburen kwam in de jaren 1600-1700 de familienaam Van Hunnegen voor.
Bijvoorbeeld op 28 november 1751 te Halsteren bij de RK doop van Joanna Maria van Hunnegen, dochter van Joannes van Hunnegen en Cornelia Aerts, "dopeling afkomstig uit Noordgeest"
Volgens Wikipedia werden tussen 1701 en 1704, tijdens de Spaanse Successieoorlog, de meeste huizen in Noordgeest in brand gestoken door Franse troepen, waarbij dorpshuis en dorpsarchief verloren gingen. Mogelijk ging toen ook het parochieregister (if any) verloren
De naam was geen verschrijving of scanfout; naast haar vader Joannes waren er ook een Antonius en een Adrianus (westbrabantsarchief.nl)

hunnegen
 doop van Joanna Maria van Hunnegen 
  
  

www.huinegem.be