Dossier 2: Anna de Baermaecker

Conclusie: Henricus van Huyneghem doopgetuigen op 3 november 1722 waren Barbara (1682-1756) en Henricus (1697-1741) De Baermaecker.
Ze waren geen directe familie van elkaar maar wel in de verte. Beiden stamden af van de Asse-tak De Baerdemaecker.
Barbara's vader was Franciscus (1635-1713), haar grootvader noemde Judocus (ca 1590-1657), getrouwd met Elisabeth van den Bruel (ca 1597-1668).
Henricus' vader noemde Joannes (1663-1717) en z'n grootvader Guilielmus (1630-1688) was een zoon van diezelfde Judocus.
De brongegevens voor de oudere generaties op deze pagina komen van Willy de Baerdemaeker's Geneanet stamboom over de Asse-tak De Baerdemaeker

Bijzonderheden
Bij de doop van Henricus van Huynegem op 3 october 1722 waren de doopgetuigen:
Meter: Barbara de Baermaecker (Asse 11.10.1682 - Asse 29.06.1756), getrouwd met Michael, broer van Guilielmus, de vader van Henricus.
Peter: Henricus de Baermaecker, broer (geb. Asse 07.08.1697) van Anna (1685-<1757), de moeder van Henricus.
De peter en meter waren geen directe familie van elkaar.
NB zoals bij elke naam, waren ook hier onverwanten naamgenoten

Barbara, dochter van Franciscus de Baermaecker
Barbara de Baermaecker (Asse 11.10.1682 - Asse 29.06.1756) was een dochter van Franciscus en Egidia van den Borre.
De naam Franciscus de Baermaecker was vrij zeldzaam in Asse die periode. Er waren er drie in drie generaties:

I 06.11.1632 Vader van dopeling Nicolaus, moeder Margareta ..., meter Cornelia de Baerdemaecker

II 1790-1796 Vader van zes dopelingen, moeder Joanna/Anna Catharina van der Slaghmolen, gehuwd te Asse 16.08.1791
Deze Franciscus was gedoopt 19-04-1758, zoon van Joannes en Elisabeth Timmermans. Zij waren 04.02.1751 gehuwd te Asse. Getuigen Antonius Vermeeren en Judocus Berlange.
Joannes is 26.04.1758 te Asse overleden op 49-jarige leeftijd.
Joannes is 14.02.1709 te Asse geboren als zoon van Philippus en Maria de Meester. Zij waren 28.01.1709 getrouwd te Asse.
Philippus is 26.11.1721 te Asse overleden op 40-jarige leeftijd.

Er is een Philippus geboren te Asse op 08.11.1667, zoon van Henricus en Elisabeth de Hantschutter, =>54...
Er is een Philippus geboren te Asse op 09.04.1683, zoon van Joannes en Maria de Hantschutter, =>38...
Elisabeth en Maria waren zusters.
Henricus en Joannes waren echter géén broers; zie hieronder bij Anna de Baermaecker

III Daartussenin Franciscus de vader van Barbara:

1. Mogelijk geboren omstreeks 1635 (bron: overlijdensakte 1713).
Op 14-02-1638 is te Asse geboren Franciscus de Baerdemaecker, zoon van Judocus en Elisabeth van den Bruel.
P&M van kinderen in het gezin waren o.a. Cornelia de Baerdemaecker en Philippus de Plecker

2. Getrouwd met Anna de Clerck (huwelijk 26.08.1656 te Asse), met kinderen 1656-1659-1662-1666.
P&M: Philippus en Cornelia de Baerdemaecker, Anna van Huynegem (in 1659).
Van Anna de Clerck's geboorte en overlijden zijn geen akten gekend.

De genoemde Anna van Huynegem zouden er twee kunnen zijn geweest:
- Anna (1610) uit de Asse-tak, broer van Judocus
- Anna (1617) uit de Essene-tak, zoon van Engelbertus, zuster van Simon
De link tussen Anna van Huynegem en De Baerdemaecker is onbekend.

1656
 huwelijksakte Franciscus de Baerdemaeker en Anna de Clerck 26.08.1656 te Asse 
 Getuigen: ..... de Baerdemaeker en Arnoldus ..... 

3. In Asse in een gezin met Anna Francois, met drie kinderen tussen 1670 en 1674; onbekende namen van peters en meters.
- Judocus 20-10-1671
- Michael 26-3-1670, deze is verder uitgewerkt op de Geneanet-pagina van Willy de Baerdemaeker
- Egidius 24-5-1674
Anna Francois overleed op 27.06.1676 te Asse.

4. In Asse in het gezin met Egidia van den Borre / Borght / Burcht / Beurne
met drie kinderen in 1678-1680-1682, waaronder Barbara; Guilielmus de Baerdemaecker was peter van het eerste kind.

1682
 doopakte Barbara de Baermaecker 11.10.1682 

5. Op 05.08.1713 overleden op 78-jarige leeftijd te Asse.

Anna de Baermaecker
Voor de afstamming van Anna de Baermaecker wordt verwezen naar de stambomen van Willy de Baerdemaeker; het laatste deel is hieronder uitgewerkt.

Anna de Baermaecker was de moeder van Henricus van Huynegem. Bij haar afstamming zijn de volgende bijzonderheden:
- een twee jaar oudere naamgenoot, eveneens in Asse
- via de familie van haar moeder waren er aangetrouwde De Baerdemackers, die evenwel geen (directe) familie waren van de De Baerdemaeckers in Asse.
- Guilielmus (7) was de vader van Joannes(8), maar Henricus was getuige bij het huwelijk van Joannes (8)
- verklaring van de familienaam De Baerdemaecker

Afstamming van Anna de Baerdemaecker
1. Joannes de Baerdemaecker (1430-????)
2. Joannes de Baerdemaecker (1455-????)
3. Joannes de Baerdemaecker (1490-<1563)
4. Nicolaes de Baerdemaecker (1533-<1606)
5. Engelbertus de Baerdemaecker (1585-1624)
6. Judocus de Baerdemaecker (1590-1657)
7. Guilielmus de Baerdemaecker (1630-1688)
8. Joannes de Baerdemaecker (1663-1717)
9. Anna de Baerdemaecker (1685-<1757)
10.Henricus van Huynegem alias Van Anegem alias Van Haenegem (1722-1775)

Het spoor terug gevolgd: Van 10 naar 9
Henricus van Huynegem (Asse 03.11.1722) was een zoon van Guilielmus van Huynegem en Anna de Baermaecker.
Peter: Henricus de Baermaecker, broer (geb. Asse 07.08.1697) van Anna.
Meter: Barbara de Baermaecker (Asse 11.10.1682 - Asse 29.06.1756), getrouwd met Michael, broer van Guilielmus.

1722
 doopakte Henricus van Huynegem 03.11.1722 

De huwelijksakte van Guillielmus en Anna de Baermaecker op 16.07.1712 vermeldt als getuigen Joannes de Baerdemaecker en Henricus van Huynegem.
Henricus van Huynegem (1642-1716) was de vader van Guillielmus.
Joannes de Baerdemacker (1663-1717) was de vader van Anna.

1712

Het spoor terug gevolgd: Van 9 naar 8
Anna de Baeremaecker (Asse 14.10.1685) was een dochter van Joannes de Baeremaecker en Maria de Hantschutter.
Meter: Anna Soenck, wie was Anna Soenck?
Peter: Judocus Moncquernoy, gehuwd met Maria Kempener (Kempeneers). Die was mogelijk een zus van Joanna Kempeneers, 17.01.1658 gehuwd met Adrianus de Baeremaecker.
Adrianus was een broer van Henricus die getrouwd was met Elisbeth, een zus van Maria de Hantschutter. Maria de Hantschutter was de moeder van Anna.
Judocus Moncquernoy was een schoonbroer van de broer van zijn oom, of zoiets...

1685
 doopakte Anna de Baermaecker 14.10.1685 

Anna 1683
In 1683 is ook een andere Anna geboren. Zowel de naam van haar huwelijksgetuige Joannes als de namen van peters en meters van Anna's kinderen tonen aan:
Maria 1716: Judocus de Baermaecker was een broer van Anna 1685
Elisabetha 1718: Elisabetha de Baermaecker was een zus van Anna 1685
Joanna 1721: Joanna de Hantschutter is nog een vraagteken
Henricus 1722: Henricus de Baermaecker was een broer van Anna 1685
Gertrudis 1725: Arnoldus Roodemont was getrouwd met Anna 1685's zuster Elisabeth
Joannes 1728: Henricus de Baermaecker was een broer van Anna 1685

De huwelijksakte van Joannes en Maria op 20.09.1681 vermeldt als getuigen Henricus de Baeremacker en Philippus de Hantschutter.
Philippus de Hantschutter (1612-1693) was de vader van Maria. Met Henricus de Baeremaker is iets bijzonders aan de hand.

Henricus de Baeremaker
Hij is vermoedelijk omstreeks 1640 geboren, met zekerheid niet in Asse. Adrianus de Baeremacker was waarschijnlijk zijn broer.
Hij is in 1666 getrouwd met Maria's zuster Elisabeth, met 6 kinderen te Asse.
Na haar overlijden op 30.10.1691, is hij op 12.02.1692 te Ternat hertrouwd met Jucoca Mertens, met nog 3 kinderen in Asse.
Judoca Maertens was op 07.08.1697 meter van Henricus, zoon van Joannes.
Henricus de Baeremaker was huwelijksgetuige maar niet de vader van Joannes. Dat was Guilielmus de Baerdemaecker.
Hij was géén (directe) familie van de De Baeremackers uit Asse!

1681

Het spoor terug gevolgd: Van 8a naar 7a
Joannes de Baerdemaecker (Asse 26.07.1663) was een zoon van Guilielmus de Baerdemaecker en Elisabeth Fraey (Frey, Verheyen of Verheyden).
Peter: Joannes van den Bruel, een broer van Guilielmus' moeder Elisabeth van den Bruel. Hij is geboren 07.03.1633.
Meter: Livina Cornelis. Zij is ca. 1640 geboren buiten Asse, getrouwd met Egidius de Troch en overleden in Asse, (familie)relatie onbekend.
Bron: de geboorteklapper van Asse en Jean Marie Stevens op Geneanet.

1663
 doopakte Joannes de Baermaecker 26.07.1663 

Onduidelijkeheid over Joannes' overlijdensdatum
Joannes zou zijn overleden op 19 maart 1717.
Zou want volgens de akte zou hij toen 70 jaar oud zijn geweest, terwijl dat feitelijk maar 54 was. Leeftijden in aktes zitten er nogal eens naast, maar 16 jaar is wel erg veel.
Als de leeftijd in deze akte juist zou zijn, spreken we over een andere Joannes, en missen we een geboorte- én overlijdensdatum.
En dat gooit wellicht de hele afstamming De Baerdemaecker overhoop! Het is dus de vraag wat er verder in de akte staat...
Deze akte roept dus vraagtekens op. De alternatieven (andere datums, andere Joannes, Henricus als vader van Joannes) roepen echter nog méér vraagtekens op:
Ontbrekende aktes, grote leeftijdsverschillen, merkwaardige peters & meters... Zonder andersluidend tegenbewijs moeten we er vanuit gaan dat Joannes in 1717 is overleden.

1717

Guilielmus de Baerdemaecker is waarschijnlijk op 16.07.1688 overleden (let op het woord " ultra" in de akte achter de leeftijd 50).
Dat maakt het vreemd maar niet geheel ongebruikelijk dat niet hij, maar Henricus de Baerdemaecker op 20.09.1681 getuige was bij het huwelijk van zijn zoon Johannes

1688

Wie was Elisabeth de Fraij/Frey/Verheyen/Verheyden?
Haar geboorteplaats is niet bekend.
Evenmin bekend is de plaats van haar huwelijk met Guilielmus de Baeremaecker
15.03.1661 Asse geboorte zoon Judocus de Baeremaecker:

1661

26.07.1663 Asse geboorte zoon Joannes de Baeremaecker:

1663

04.12.1666 Asse geboorte dochter Anna de Baeremaecker:

1666

De plaats van haar overlijden is niet gekend.
De akten zijn slecht leesbaar. In de eerste akte lijkt Fraij te staan, in de derde Verheijen. Beide benamingen sluiten elkaar niet uit, gezien het dialect van Asse.
Hoe dan ook, haar familienaam en afstamming is een vraagteken; in de parochieregisters is zij verder niet terug te vinden.
Elisabeth de Mey (27.07.1706 overleden op 75jaar) lijkt er nog het meest op, maar die was getrouwd met Henricus de Ridder.

Het spoor terug gevolgd: Van 8b naar 7b
Joannes de Baerdemaecker (Asse 25.03.1666) was een zoon van Franciscus de Baerdemaecker en Anna de Clerck.

1666
 doopakte Joannes de Baermaecker 25.03.1666 

Het spoor terug gevolgd: Van 7 en verder
Guilielmus de Baerdemaecker (Asse 05.04.1630) was een zoon van Judocus de Baerdemaecker en Elisabeth van den Bruel.
Peter: Joannes van den Bruel, een broer van Guilielmus' moeder Elisabeth van den Bruel. Hij is geboren 07.03.1633.
Meter: Livina Cornelis. Zij is ca. 1640 geboren buiten Asse, getrouwd met Egidius de Troch en overleden in Asse, (familie)relatie onbekend.

1663
 doopakte Guilielmus de Baermaecker 05.04.1630 

Voor de rest van de afstamming wordt verwezen naar de stambomen van Willy de Baerdemaeker en Jean Marie Stevens.

www.huinegem.be