Dossier 12: Barbara van Huynegem meter bij de doop 09.10.1633 van zoon van Judocus, wie was zij?

Conclusie: Barbara van Huynegem was mogelijk een oudere zus van Judocus, geboren vóór 1606 en overleden vóór 1657, perioden waarvan in Asse geen akten zijn.

Een andere Barbara van Huynegem, uit de Essene-tak en (vermoedelijk) geboren en overleden te Essene, is in korte tijd in Asse tweemaal hertrouwd .
Er zijn geen reële aanwijzingen dat zij de getuige was en zo, samen met Maria Loowijs, een link was tussen de Essene-tak en de Asse-tak Van Huynegem.
Het is niet aannemelijk dat de meter Barbara Moyson noemde; in Asse stonden vrouwen gewoon onder hun meisjesnaam in akten.
Afgezien van enkele details van de twee hertrouws is dit dossier afgerond

Barbara van Huynegem
Op 9 october 1633 was Barbara meter bij de doop van Joannes, onwettige zoon van Judocus en Maria Vinx.
Het is verleidelijk te denken dat hier Judocus' moeder Barbara Moyson werd bedoeld, maar in Asse was het gebruikelijk dat vrouwen onder hun eigen naam in akten stonden.
Dus wie was Barbara van Huynegem?

Gevonden akten
1) 09.10.1623: Huwelijk te Asse van Adrianus van Abeel en Barbara van Huynegem. Kinderen in 1624, 1627 en 1637 (Essene) en 1640 (Asse).
2) 09.10.1633: Geboorte te Asse van Joannes, onwettige zoon van Judocus en Maria Vinxs, peter en meter: Joannes Vinx en Barbara van Huynegem
4) 17.11.1641 resp. 30.11.1641: Huwelijk te Asse van Joannes Berteys en Barbara van Huynegem
    In de slecht leesbare akte van de 17e lijkt Judocus van Huynegem te staan; de akte van de 30e is zelfs zeer slecht leesbaar
    Het is de vraag of het Berteys was; deze achternaam kwam weinig voor
5) 18.03.1644: Geboorte te Asse van Maria Cammermans, dochter van Anthonius en Barbara van Huynegem, peter en meter: Michael Steys? en Maria Loowijs
    Maria Loowijs was de moeder van Paulina Rons (1622) en was 05.11.1642 hertrouwd met Engelbertus van Huynegem uit de Essene-tak
6) 07.04.1666: Overlijden te Essene van Barbara van Huynegem; de akte is deels slecht leesbaar.
7) 08.10.1667: Overlijden te Essene van Adrianus van den Abeele; de akte is deels slecht leesbaar.
    In de index van Essene staat nog een overleden Adrianus in 1664, maar in de akte blijkt dat een Franciscus te zijn.
8) Niet gevonden: akte van doop en dat is verklaarbaar: de parochieregisters starten pas rond 1600.

1641
 huwelijk Barbara van Huynegem met Joannes "Berteys"
 Opvallend: "Judocus van Huynegem", haar vader uit Essene?

Onduidelijkheden
Het is onduidelijk om hoeveel Barbara's het hier gaat. Mogelijk was er één of zelfs twee keer sprake van hertrouwen.
Het is onduidelijk of de in Essene overleden Adrianus haar echtgenoot was. Het jaar van overlijden 1664 matcht dan niet met een hertrouw in 1641.
    Het overlijdensregister van Asse start pas in 1657.
Als 4) en 5) dezelfde Barbara waren, moet "Berteys" zijn overleden tussen november 1641 en maart 1644. Ook dit is niet na te gaan.

Interessant is de rol van huwelijksgetuige Maria Loowijs in 1644. Zij was in 1642 getrouwd met Engelbertus van Huynegem, de broer van Barbara 1).
Mogelijkheden:
    1. Óf dit is het bewijs van een hertrouw van Barbara de weduwe van Adrianus van den Abeele...
    2. Óf zij was daar als stiefmoeder van Paulina Rons, echtgenote van een onbekende Judocus van Huynegem, en Maria in een onbekende relatie tot die Judocus...
    3. Óf beiden waren het geval...
Mogelijkheid 1. ligt voor de hand. Mogelijkheid 2 (en 3) is heel vergezocht (moeilijk uit te leggen relatie) en bovendien nog volop onzekerheden.
Aanvullend bewijs: Bij de geboorte van de eerste dochter van Maria Camermans, op 08.11.1674, was Anna van den Abeel (dochter van Barbara) de meter.

Conclusie
Conclusie: Barbara van Huynegem was een telg uit de Essene-tak en is in korte tijd tweemaal hertrouwd. Cruciale overlijdensakten vóór 1657 ontbreken.
Het huwelijk met Berteys, diens overlijden, en het huwelijk met Anthonius Camermans is nog uit te zoeken.
Berteys heette mogelijk anders en de huwelijken waren mogelijk niet in Asse.

De Barbara uit 1633 was mogelijk een oudere zus van Juocus, geboren vóór 1606 en overleden vóór 1657, perioden waarin in Asse geen registers beschikbaar zijn.
Het is niet aannemelijk dat de getuige Barbara Moyson noemde; in Asse stonden vrouwen gewoon onder hun meisjesnaam in akten.

Home