Rue d'Haeneghem straete te Oedelem

Danegemstraat
Vanuit Sluis op de fiets naar het zuiden passeer je bij Oedelem manege D'Haeneghem in de Danegemstraat.
De straatnaam en manege hebben niets te maken met de familienaam Van Hanegem.
Het is één van de vele klinkt-als plaatsnamen, zoals onder andere:
Aaigem -Adegem - Gonnehem - Haneghan - Haninghem - Honegem - Hunnegem - Kanegem - Manegem - Maninghem - Oenegem - Wannegem

bivakhoeve

 Bivakhoeve en Trainingscentrum D'Haenegem in de jaren '80 van de vorige eeuw 
  
bivakhoeve bivakhoeve

Rue d'Haeneghem straete
De eeuwenoude (13e eeuw) Danegemstraat werd tussen 1795 en 1934 ook wel rue d'Haeneghemstraete genoemd.
De eerste geschreven vermelding is in het verslag van de Franse volkstelling, in An IV (1795).
De overige bewaard gebleven vermeldingen van de Haeneghem straete komen hoofdzakelijk uit krantenadvertenties tussen 1809 en 1934.
Het monumentale achttiendelig Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, 1914-1938, van Karel de Flou † vermeldt er enkele.

de flou
 Karel de Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne 
 en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Gent-Brugge, 1914-1938, 18 boekdelen 
 Openbare Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist 

Het betrof hier waarschijnlijk een taalkundige "hypercorrectie": Daneghem -> d'Aeneghem straete -> de Haneghem.
Tijdens de Franse bezetting (1794-1815) werd het van Daneghem in D'Aneghem.
Tijdens de daaropvolgende Hollandse bezetting (1815-1830) werd het van D'Aneghem in De Haneghem.
Nog tot in de jaren '30 van de vorige eeuw stond in krantenadvertenties Haeneghemstraat. De naam van de manege herinnert nog aan die periode.
Tegenwoordig is de naam van de straat weer gewoon Danegemstraat.
Het nabijgelegen Daverlo (bij Assebroek) onderging hetzelfde lot (Haverlo), maar ook daar is de oorspronkelijke situatie hersteld.

Er zijn geen aanwijzingen dat Henricus van Huynegem, of zijn zoon, tussen 1750 en 1795 op de Danegem in Oedelem is geweest, hoewel het niet is uit te sluiten.

hofstedeken
 Advertentie in Le Nouvelliste Des Flandres 8/5/1839 

 
 
 

www.huinegem.be