Dossier 6: Joannes van Huynegem en Anna Dierickx te Buggenhout

Conclusie: Joannes van Huynegem, geboren te Buggenhout op 06.04.1673 en daar overleden op 03.05.1736, is de link tussen de tak Buggenhout en de hoofdtak Asse.
De gebeurtenissen na het overlijden van zijn eerste echtgenote Anna Dierickx blijven onduidelijk maar zijn voor de stamboom niet relevant.

Huwelijk met Lauretten?
De gebeurtenissen na het overlijden van zijn echtgenote Anna Dierickx in 1724 zijn onduidelijk.
Welke Joannes van Huynegem huwde 02.09.1734 te Buggenhout met welke Lauretten (Susanna of Judoca)?
Welke Lauretten (Susanna of Judoca) huwde op 01.07.1736 met Joannes Baptist van den Bosch?

Huwelijk van Joannes van Huynegem en Anna Dierickx
Op 05.05.1699 huwden in de parochie Sint Ursmarus / Sint Gertrudis te Baasrode Joannes van Huynegem en Anna Dierickx
Zij hadden toen al een onwettige zoon Judocus, geboren op 14.03.1699 te Baasrode.
Getuigen bij het huwelijk waren Petrus van Huynegem (zijn vader) en Judoca Dierickx (vermoedelijk een tante van Anna aangezien haar moeder toen al was overleden).

1699

Geboorte Joannes van Huynegem
Joannes is geboren te Buggenhout op 6 april 1673, zoon van Anna van Nieuwenhove en Petrus van Huynegem (Geneanet qvne, Asse-tak).
De akte is slecht leesbaar. Er lijkt Ileghem te staan, zo staat het ook in de doopklapper van Buggenhout. Dat is onjuist, gezien de naam van de moeder.
Ook uit de huwelijksklapper van Buggenhout blijkt dat het gaat om Joannes van Huynegem en Anna van Nieuwenhove. Dat is er dan ook achteraf in priegelletters bijgeschreven.
Wie is Joanna Blommaert in deze akte? Is er een verband met Anna Blommaert uit de Buggenhout-tak??

1673

De kinderen van Joannes en Anna Dierickx in Buggenhout bewijzen de afstamming van hun ouders
14.03.1699 Judocus. De geboorteakte noemt Anna van Nieuwenhove, dit was Joannes'moeder.
10.06.1701 Anna. De geboorteakte noemt alleen Judocus Dierickx.
23.06.1704 Petronilla. Peter en meter: Petrus van Huynegem en Anna Dierickx. Petrus was waarschijnlijk Joannes' broer, eventueel zijn vader.
20.09.1706 Joanna. Peter en meter: Paulus Dierickx en JOANNA VAN HUYNEGEM.
   Joanna is in principe een onbekende! De enig bekende Joanna was een dochter van Judocus en Paula Rons.
   Het feit dat zij als meter opduikt, doet andermaal vermoeden dat Paula Rons gelinkt was aan de Asse-tak!
20.11.1708 Maria. De geboorteakte is mooi handschrift maar onleesbaar.

1708
 20.11.1708 geboorte Maria van Huynegem te Buggenhout, onleesbare peter en meter 

06.08.1712 Egidius. Peter en meter: Egidius van ... (niet Huynegem) en Maria Dierickx.
28.10.1714 Adriana. Peter en meter: Judocus van ... (niet Huynegem of Dierickx) en Adriana van Nieuwenhoven.

De verdere akten in chronologische volgorde

1724
 24.01.1724 Overlijden Anna Dierickx (geboren 21.04.1671 Lebbeke), echtgenote van Joannes van Huynegem 

1734
 Huwelijk te Buggenhout 02.09.1734 van Joannes van Huynegem met Judoca Lauretten 
 Joannes geboren omstreeks 1670, Judoca in 08.07.1704 
 Wie is de meter Adriana van Huynegem? De in 1714 geboren dochter van Joannes? 
 Je zou bijna denken dat Joannes een zoon Joannes had, geboren circa 1704, echter...: 

1736
 Overlijden Joannes van Huynegem 03.05.1736 
 De leeftijd 65 stemt redelijk overeen met zijn geboortedatum 
 Het leeftijdsverschil is fors (30j) maar er was maar één Judoca Lauretten 

1736
 Huwelijk Susanna(?) Lauretten 01.07.1736 met Joannes Baptist van den Bossche 
 Uit latere akten blijkt dat het Judoca was die hier trouwde 

1767
 19.11.1767 Overlijden Joannes Baptist van den Bossche 
 In de Index van Buggenhout staat 22.02.1769 met opm. "wed. geb. Laurettens Judoca 21.03.1778)" 

1771
 24.01.1771 Overlijden Susanna Laurettens 
 Susanna's overlijdensakte noemt haar echter geen weduwe 

1778
 Overlijden Judoca Lauretten 21.03.1778, 75j, weduwe van Joannes Baptist van den Bosch 
   

Als Judoca in 01.07.1736 met Van den Bosch is getrouwd, is het vreemd dat er geen 9 maanden wachttijd was.
Judoca was 33 jaar oud toen Joannes van Huynegem op 03.05.1736 overleed.

Afstamming Joannes van Huynegem
Uitgangspunt: de peters en meters van hun kinderen zijn een weergave van de afstamming van hun ouders.
Aan de Van Huynegem-kant lijkt echter iets aan de hand met de peetouders, er staat zeer weing leesbare info.

De peters en meters van de kinderen van Joannes en Anna Dierickx
Judocus, Baasrode 14.03.1699 (onwettig, want zijn ouders huwen pas in mei): Anna van Nieuwenhove, Joanna Dierickx, Judocus Dierickx.

1699

Anna, Buggenhout 10.06.1701: Judocus Dierickx, maar geen Van Huynegem kant?

1701

Petronilla, Buggenhout 23.06.1704: Judocus of Petrus (?)van Huynegem en Anna Dierickx

1704

Joanna, Buggenhout 20.09.1706: Paulus Dierickx en Joanna (!) van Huynegem(?)

1706

Maria, Buggenhout 20.11.1708

1708

Egidius, Buggenhout 06.08.1712

1712

Adriana, Buggenhout 28.10.1714: Judocus van ... en Adriana van Nieuwenhove

1714

Home