Dossiers

Deze website heeft als doel:
1. de publicatie van aanvullingen op de plaatsnamen Haneg(h)em en de Geneanet stamboom Van Haneg(h)em/Van Huyneg(h)em
2. het in dossiers noteren en structureren van losse gedachten over de plaatsnaam en de stamboom ("mijn nota's", puzzelstukjes, kladjes).

Dossiers: schrijfstijl en denkproces

Blauw is verhuisd naar het linker menu, Groen zijn opgeloste bijzaken en Rood zijn cold cases. Ontbrekende nummers zijn onderdeel geworden van een ander dossier
Aan de schrijfstijl en leesbaarheid van de dossiers wordt géén aandacht besteed!!!
Op het moment dat je publiceert (schrijft), moet het denkproces zijn afgerond, zo leer je op school.
Een stamboom is echter nooit af. Het denkproces is daarom zoveel mogelijk apart gezet in de dossiers, dit is tenminste de manier van werken van deze website.
Met een "dossier" begint het uitschrijven van een genealogisch probleem.
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten. Zo ontstaan oplossingen en soms ook nieuwe gezichtspunten.
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs".

De Grote Judocus van Huynegem puzzel, omstreeks 1650

Judocus A: De grote tak Rons startte met een onbekende Judocus van Huynegem (huwelijk Asse 29.04.1653 met getuige Simon) en Maria Looweijs als meter van een kind
Opvallend: bij de 6 kinderen van Judocus en zijn vrouw Paulina Rons geen enkele Van Huynegem als peter of meter
Judocus' doopakte is niet gevonden, hoewel hij ruim na 1606 (start registers in Asse en omliggende gemeenten) moet zijn geboren
Judocus' overlijdensakte na 1666 (geboorte jongste dochter) is niet gevonden, hoewel de overlijdensaktes in Asse al in 1657 startten; zijn vrouw overleed in 1684 te Asse
In 1657 wordt het derde van zes kinderen geboren: zoon Judocus

1653

1653

 Ondertrouw en huwelijk van Judocus van Huynegem en Paula Rons op 25.03.1653 resp. 29.04.1653 te Asse, zeer slecht leesbare aktes 

1684

 Overlijden Paulina Rons te Asse in augustus 1684, de akte bevat weinig aanvullende informatie 

Heel opmerkelijk is op 07.10.1688 ene Joannes van Huynegem als peter bij de doop van Elisabeth van den Bossche, kleindochter van Judocus
Elisabeth van Huynegem was haar 18-jarige tante, maar wie was Joannes???

1688

 Doop Elisabeth van den Bossche 07.10.1688 met Joannes en Elisabeth van Huynegem als p&m 

Judocus B: De tak Kobbegem startte met twee onbekende Judocussen van Huynegem (21.08.1678 bruidegom én getuige)
Het wordt nog gekker als bij de doop van het enige kind Judocus er in de doopakte nog twee andere Judoussen Van Huynegem staan én een Judoa van Huynegem
Vermoedelijk is de ene Judocus de vader van Judoca

1680

 één van de meest intrigerende akten in de stamboom Van Huynegem: een doopakte op 04.08.1680 te Kobbegem 
    Judocus van Huynegem als dopeling  
    Judocus van Huynegem als vader 
    Judocus van Huynegem als peter 
    Josina (straattaal voor Judoca) van Huynegem als meter 

Judocus C: Vader Judocus en dochter Judoca (doopgetuigen Kobbegem 04.08.1680 alsmede document 2762 en 2788 in de Schepenbank Asse en doop Judoca 22.05.1664 te Steenhuffel)
Vader en dochter lijken in de parochieregisters onafscheidelijk
Complicerende factor is dat haar leeftijd soms niet overeenkomt met de meterschappen die ze volgens de akte zou hebben gehad
De vreemde namen van peters en meters van haar kinderen maken het mysterie alleen maar groter

1664

 Doopakte Judoca van Huynegem op 22.05.1664 te Steenhuffel 
 Opvallend: heeft ze de achternaam van haar vader of van haar moeder? 

Relatie tussen A, B en C?
Judocus C (en dochter Judoca) was waarschijnlijk ook van de partij bij de doop in Kobbegem; onduidelijk is wé Judocus het dan betreft want er waren er toen drie aanwezig
De relatie tussen A en B is onzeker:
- Judoca was te laat geboren om meter te kunnen zijn van de kinderen van Judocus A
- Judocus A kan niet de bruidegom zijn geweest in Kobbegem, want Paulina Rons overleed pas in 1684
- Hij kan wel de vader van de bruidegom (in dat geval gedoopt 16.07.1657) zijn geweest, maar dat impliceert een negatief leeftijdsverschil van -20j bij het huwelijk in Kobbegem
   bij zijn (vermoedelijke) hertrouw in 1716 met Anna Francois (1664-1729) in Bollebeek zou er nog altijd een leeftijdsverschil van -7j zijn geweest
- Hij kan de peter zijn geweest bij de doop in 1680

Liedekerke
Het is verleidelijk de Judocus 1657 uit de Rons-tak als stamvader van de tak Kobbegem te zien:
- hij is de enig "beschikbare" Judocus uit de stamboom
- de 84j leeftijd van de overledene te Bollebeek spoort ongeveer met de geboortedatum van de Judocus uit de Kobbegem-tak
- de aflijvige was (vermoedelijk) in 1716 te Bollebeek gehuwd met Anna Francois, met getuige Henricus Maenens; Henricus was waarschijnlijk een zoon uit Maria Fieremans' eerste huwelijk met Egidius Maenens
Echter:
- het negatieve leeftijdsverschil (-20 = 1637 - 1657) met Maria Fieremans is fors en ongebruikelijk; meestal duidt zoiets op een fout in je stamboom
- bovendien kan deze rariteit in dit geval niet ondersteund worden door keiharde akte-gegevens
- niet alle parochieregisters uit alle dorpen zijn volledig in beeld, er kunnen nog akten ontbreken of simpelweg verloren zijn gegaan
   voorbeelden zijn Kobbegem, Pamel en Liedekerke

Het vermoeden rijst dus dat één of meer dorpen met Van Huynegems nog niet in de stamboom zijn verwerkt.

Dossiers Judocus van Huynegem
  4. Judocus van Huynegem was de eerste Van Huynegem in Kobbegem
  5. Judoca van Huynegem nauw verbonden met een onbekende Judocus van Huynegem
  7. vervallen
  8. vervallen
12. Barbara van Huynegem, in 1633 meter bij de doop van een zoon van Judocus
18. Elisabeth, moeder van Judoca van Huynegem
19. vervallen
20. vervallen
21. Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?
22. vervallen
23. vervallen
30. Judocus van Huynegem aan het begin van de Asse-tak "Rons", met verwijzingen naar dossiers 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 en samenvattende matrix
32. Een merkwaardige doopakte uit 1680 te Kobbegem, met Judocus, Judocus, Judocus en Josina van Huynegem
33. Matrix van "De grote Judocus van Huynegem puzzel"
36. Wie waren de doopgetuigen van Gaspar van Huynegem en met welke Anna van Huynegem trouwde hij in Meldert (OV)?
37. Geen Judocus van Huynegem uit Essene
39. Joannes van Huynegem in Hekelgem

Dossiers andere personen
  0. Personen zonder papieren hebben wel bestaan, maar akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden ontbreken
  1. Isabella Meulmeester, echtgenote van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  2. Anna de Baermaecker, moeder van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  3. Henrica Broens, schoonmoeder van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
  6. Joannes van Huynegem en Anna Dierickx, de eerste familie Van Huynegem in Buggenhout
11. Elisabeth van Huynegem, dochter van Judocus en Paulina Rons
13. Jurrien Plattenberg uit Aalten (Gelderland NL), schoonvader van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
15. Andreas Meulemeester en Catharina Caesens in Watervliet, waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe?
16. Francois van Praet uit Duinkerke, schoonvader van Jannis van Hanegem, een verre nazaat van Henricus van Huynegem
17. Jannis van Hanegem en Suzanne de Bruijne, emigranten uit Zuidzande
28. WELKE ELISABETH HUWDE MET SPANOGHE ZIE DOSSIER 09 16.07.20? 1 kind in 1759 p&m De Deken en Goossens
31. Afstamming Anna de Baermaecker is mogelijk een andere: Henk Barremaecker vs Jean-Marie Stevens; nagaan adhv de peters en meters
34. Wie was de vader van Magdalene Vanhaneghan?
38. Wie waren Jennie Van Hanegen en Barbara J Vanhanegen?

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem (1657) en Maria Fieremans (1637) op 21.08.1678 te Kobbegem
 onwaarschijnlijk leeftijdsverschil -20j, op basis van de gekende personen uit de stamboom
 was er misschien nóg een onbekende Judocus in het spel?

Diverse onderwerpen
  9. vervallen
10. vervallen
14. Schepenbank Asse, artikelen over de Van Huynegems
24. Papignies woonplaats van de familie De Hunenghien in 1275
25. Notities donderdag 16.07.20
26. Hof 't Reephout in de Vossestraat nabij de Waaienbergkouter te Asse-Krokegem, de eerstbekende bewoner was Laurentius van Huynegem uit de Mazenzele-tak
27. Vroege peterschappen die een verwantschap doen vermoeden tussen de takken Mazenzele en Asse
29. Hello World: Een kleine oefening in programmeren
35. Opsporing verzocht

1701
 Huwelijk Gaspar en Anna van Huynegem 14.06.1701 te Meldert OV
 Waar en wanneer is Anna van Huynegem geboren?
 Wie waren de getuigen Nicolas Lindhout en Jacobus de Kempeneer?

www.huinegem.be