Dossiers

Deze dossierpagina bechrijft en structureert losse gedachten, notities, puzzelstukjes, kladjes, onderhanden werk over de plaatsnaam Haneg(h)em en de Geneanet stamboom
Groen zijn opgeloste bijzaken en Rood zijn cold cases. Ontbrekende nummers zijn onderdeel geworden van een ander dossier of als Blauw verhuisd naar het linker menu

Aan de schrijfstijl en leesbaarheid van de dossiers wordt géén aandacht besteed!!!
Op het moment dat je publiceert (schrijft), moet het denkproces zijn afgerond, zo leer je op school
Een stamboom is echter nooit af. Het denkproces is daarom zoveel mogelijk apart gezet in de dossiers, dit is tenminste de manier van werken van deze website
Het is een geheugensteuntje of even opzijleggen om er later op een andere manier opnieuw naar te kijken en nodigt uit tot discussie en bezinning
Met een "dossier" begint het uitschrijven van een genealogisch probleem
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten en de fouten te elimineren. Zo ontstaan oplossingen en soms ook nieuwe gezichtspunten
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs", gebaseerd op feiten
Indien het bewijs niet in het linkermenu komt, dan komt het bovenin de tekst in schuinschrift, soms ook in dossier 0

Gewone dossiers
  0. Personen zonder papieren hebben wel bestaan, maar akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden ontbreken
  1. Isabella Meulmeester, echtgenote van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  2. Anna de Baermaecker, moeder van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  3. Henrica Broens, schoonmoeder van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
  6. Joannes van Huynegem en Anna Dierickx, de eerste familie Van Huynegem in Buggenhout
  8. Afstamming van de Henricus van Huynegem uit Sluis
  9. Verbasteringen naar Hanegem
10. vervallen
11. Elisabeth van Huynegem, dochter van Judocus en Paulina Rons
12. Barbara van Huynegem, in 1633 meter bij de doop van een zoon van Judocus
13. Jurrien Plattenberg uit Aalten (Gelderland NL), schoonvader van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
14. Schepenbank Asse, artikelen over de Van Huynegems
15. Andreas Meulemeester en Catharina Caesens in Watervliet, waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe?
16. Francois van Praet uit Duinkerke, schoonvader van Jannis van Hanegem (1828-1911)
17. Jannis van Hanegem en Suzanne de Bruijne, emigranten uit Zuidzande
19. vervallen
20. vervallen
22. vervallen
23. vervallen
24. Papignies woonplaats van de familie De Hunenghien in 1275
25. Notities donderdag 16.07.20
26. Hof 't Reephout in de Vossestraat nabij de Waaienbergkouter te Asse-Krokegem, de eerstbekende bewoner was Laurentius van Huynegem uit de Mazenzele-tak
27. Late peterschappen van een Laurentius in de jaren 1700
28. WELKE ELISABETH HUWDE MET SPANOGHE ZIE DOSSIER 09 16.07.20? 1 kind in 1759 p&m De Deken en Goossens
29. Hello World: Een kleine oefening in programmeren
31. Afstamming Anna de Baermaecker is mogelijk een andere: Henk Barremaecker vs Jean-Marie Stevens; nagaan adhv de peters en meters
34. Wie was de vader van Magdalene Vanhaneghan?
35. Statistieken en Opsporing verzocht
38. Wie waren Jennie Van Hanegen en Barbara J Vanhanegen?
40. Huwelijk van Guillielmus de Valck en Elisabeth van Huynegem en de peters en meters van hun kinderen
41. Huwelijk van Arnoldus van den Bossche en Anna van Huynegem en de peters en meters van hun kinderen
42. Een onbekend kind gedoopt te Asse op 24.10.1669, Van Huynegem?
44. Hendrik van Hanegem Soldaat van Napoleon?
46. Lopende takken (alleen offline)
47. Elisabeth Minet woonde in november 1790 te Zuidzande
48. onderdeel van dossier 57
49. Veronderstelling Fernand: Adrianus (Merchtem-tak) en Engelbertus (Essene-tak) waren broers
50. Petrus (Merchtem-tak) en Adrianus (andere Merchtem-tak) waren geen broers
51. De eerste Van Haenegem (Maria Christina) na de middeleeuwen
52. De tijdlijn van de eerste twee generaties Van Hanegem
53. Anna Maria Meulmeester, schoonzuster van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
54. Fred Heinrich, schoonvader van Maria Jannetje van Hanegem 1903-1996
55. Peters en meters, hun namen geven inzicht in verwantschappen
56. De juiste plaats van Gertrudissen van Huynegem in de stamboom
57. Met welke Joanna van Huynegem huwde Gerardus Beeckmans, tevens check op de Joanna's
58. De p&m van de kleinkinderen van Guilielmus van Huynegem en Anna de Baerdemaecker
59. Onduidelijke index Baasrode
60. De p&m van de kleinkinderen van Henricus van Huynegem en Margaretha Raes
61. De p&m van de kleinkinderen van Egidius van Huynegem en Catharina de Meester
62. Hubertus Verasselt als peter van Jacobus Vereertbruggen
63. De p&m van de kleinkinderen van Petrus van Huynegem en Anna van Nieuwenhove
64. Welke Henricus overleed op 25.11.1730 te Asse?
66. Welke achternaam had Anna Maria?
67. Egidius Wieme en Judoca de Baets
68. Wie was Angelus Aneghem op 22.12.1698 in het hospitaal van Oudenaarde?
69. Waar kwam Cornelia Haselaar vandaan?
71. Kasteel Waarbeek te Asse
72. Welke Laurentius van Huynegem was in 1746 getuige bij het huwelijk van Joannes van Mulders en Joanna de Deken
74. Lijst van Aangespoelden te Retranchement

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem (1657) en Maria Fieremans (1637) op 21.08.1678 te Kobbegem
 onwaarschijnlijk leeftijdsverschil -20j, op basis van de gekende personen uit de stamboom
 was er misschien nóg een onbekende Judocus in het spel?

Dossiers Judocus van Huynegem Kerstpuzzel
  7. Judocus van Huynegem dé pagina met de Grote Judocus van Huynegem Kerstpuzzel, inclusief schema's per tak

  4. Judocus van Huynegem was de eerste Van Huynegem in Kobbegem
  5. Judoca van Huynegem nauw verbonden met een onbekende Judocus van Huynegem
18. Elisabeth, moeder van Judoca van Huynegem
21. Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?
30. Judocus van Huynegem aan het begin van de Asse-tak "Rons", met verwijzingen naar dossiers 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 en samenvattende matrix
32. Een merkwaardige doopakte uit 1680 te Kobbegem, met Judocus, Judocus, Judocus en Josina van Huynegem
33. vervallen
36. Wie waren de doopgetuigen van Gaspar van Huynegem en met welke Anna van Huynegem trouwde hij in Meldert (OV)?
37. Geen Judocus van Huynegem uit Essene
39. Joannes van Huynegem getuige in 1688
43. Henricus van Huynegem peter bij doop kind van Engelbertus Raes en Martina de Becker te Asse in 1670
45. Veronderstelling: Judocus uit de Asse-tak?
65. Judocus zoon van Judocus van Huynegem en Cecilia van Meulebeeck?
73. De naam Lindhout als getuige

1701
 Huwelijk Gaspar en Anna van Huynegem 14.06.1701 te Meldert OV
 Het huwelijk was heel lang een onopgelost dossier (36) maar Anna is inmiddels gevonden
 Wie waren de getuigen Nicolas Lindhout en Jacobus de Kempeneer?

www.huinegem.be