Dossiers

Deze website heeft als doel:
1. de publicatie van aanvullingen op de plaatsnaam en de Geneanet stamboom Van Hanegem/Van Huynegem
2. het in dossiers noteren en structureren van losse gedachten over de plaatsnaam en de stamboom ("mijn nota's", puzzelstukjes, kladjes).

Dossiers: schrijfstijl en denkproces
Aan de schrijfstijl en leesbaarheid van de dossiers wordt géén aandacht besteed!!!
Op het moment dat je publiceert (schrijft), moet het denkproces zijn afgerond, zo leer je op school.
Een stamboom is echter nooit af. Het denkproces is daarom zoveel mogelijk apart gezet in de dossiers, dit is tenminste de manier van werken van deze website.
Met een "dossier" begint het uitschrijven van een genealogisch probleem.
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten. Zo ontstaan oplossingen en soms ook nieuwe gezichtspunten.
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs".
Blauw is verhuisd naar het linker menu, Groen zijn opgeloste bijzaken en Rood zijn cold cases.
Ontbrekende nummers zijn nog onderhanden of onderdeel geworden van een ander dossier

  0. Personen zonder papieren hebben wel bestaan, maar akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden ontbreken
  1. Isabella Meulmeester, echtgenote van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  2. Anna de Baermaecker, moeder van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  3. Henrica Broens, schoonmoeder van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
  4. Judocus van Huynegem was de eerste Van Huynegem in Kobbegem
  5. Judoca van Huynegem nauw verbonden met een onbekende Judocus van Huynegem
  6. Joannes van Huynegem en Anna Dierickx, de eerste familie Van Huynegem in Buggenhout
  9. Ternat, de Ternatse Van Huynegem-tak
11. Elisabeth van Huynegem, dochter van Judocus en Paulina Rons
12. Barbara van Huynegem, in 1633 meter bij de doop van een zoon van Judocus
13. Jurrien Plattenberg uit Aalten, schoonvader van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
14. Schepenbank Asse, artikelen over de Van Huynegems
15. Andreas Meulemeester en Catharina Caesens in Watervliet, waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe?
16. Francois van Praet uit Duinkerke, schoonvader van Jannis van Hanegem, een verre nazaat van Henricus van Huynegem
17. Jannis van Hanegem en Suzanne de Bruijne, emigranten uit Zuidzande
18. Elisabeth, moeder van Judoca van Huynegem
21. Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?
24. Papignies woonplaats van de familie De Hunenghien in 1275
25. Notities donderdag 16.07.20
26. Hof 't Reephout in de Vossestraat nabij de Waaienbergkouter te Asse-Krokegem, de eerstbekende bewoner was Laurentius van Huynegem uit de Mazenzele-tak
27. Vroege peterschappen die een verwantschap doen vermoeden tussen de takken Mazenzele en Asse
28. WELKE ELISABETH HUWDE MET SPANOGHE ZIE DOSSIER 09 16.07.20? 1 kind in 1759 p&m De Deken en Goossens
29. Hello World: Een kleine oefening in programmeren
30. Judocus van Huynegem aan het begin van de Asse-tak "Rons", met verwijzingen naar dossiers 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 en samenvattende matrix
31. Afstamming Anna de Baermaecker is mogelijk een andere: Henk Barremaecker vs Jean-Marie Stevens; nagaan adhv de peters en meters
32. Een merkwaardige doopakte uit 1680 te Kobbegem, met Judocus, Judocus, Judocus en Josina van Huynegem
33. Matrix van "De grote Judocus van Huynegem puzzel"
34. Wie was de vader van Magdalene Vanhaneghan?
35. Opsporing verzocht

1673
 Doop Gaspar 12.10.1673 te Merchtem met drie onbekende Van Huynegems als doopgetuigen

www.huinegem.be