Dossiers

Deze website heeft als doel:
1. de publicatie van aanvullingen op de plaatsnamen Haneg(h)em en de Geneanet stamboom Van Haneg(h)em/Van Huyneg(h)em
2. het in dossiers noteren en structureren van losse gedachten over de plaatsnaam en de stamboom ("mijn nota's", puzzelstukjes, kladjes).

Dossiers: schrijfstijl en denkproces
Blauw is verhuisd naar het linker menu, Groen zijn opgeloste bijzaken en Rood zijn cold cases. Ontbrekende nummers zijn onderdeel geworden van een ander dossier
Aan de schrijfstijl en leesbaarheid van de dossiers wordt géén aandacht besteed!!!
Op het moment dat je publiceert (schrijft), moet het denkproces zijn afgerond, zo leer je op school.
Een stamboom is echter nooit af. Het denkproces is daarom zoveel mogelijk apart gezet in de dossiers, dit is tenminste de manier van werken van deze website.
Met een "dossier" begint het uitschrijven van een genealogisch probleem.
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten. Zo ontstaan oplossingen en soms ook nieuwe gezichtspunten.
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs".

De Grote Judocus van Huynegem puzzel, omstreeks 1650
Judocus A: De grote tak Rons startte met een onbekende Judocus van Huynegem (huwelijk Asse 29.04.1653 met getuige Simon) en Maria Looweijs als meter van een kind
Opvallend: bij de 6 kinderen geen enkele Van Huynegem als peter of meter

1653

1653

 Ondertrouw en huwelijk van Judocus van Huynegem en Paula Rons op 25.03.1653 resp. 29.04.1653 te Asse, zeer slecht leesbare aktes 

Judocus B: De tak Kobbegem startte met twee onbekende Judocussen van Huynegem (21.08.1678 bruidegom én getuige)

1680

 één van de meest intrigerende akten in de stamboom Van Huynegem: een doopakte op 04.08.1680 te Kobbegem 
    Judocus van Huynegem als dopeling  
    Judocus van Huynegem als vader 
    Judocus van Huynegem als peter 
    met als meter Josina (straattaal voor Judoca) van Huynegem 

Judocus C: Vader Judocus en dochter Judoca (doopgetuigen Kobbegem 04.08.1680 alsmede document 2762 en 2788 in de Schepenbank Asse en doop Judoca 22.05.1664 te Steenhuffel)

1664

 Doopakte Judoca van Huynegem op 22.05.1664 te Steenhuffel 
 Opvallend: heeft ze de achternaam van haar vader of van haar moeder? 

  4. Judocus van Huynegem was de eerste Van Huynegem in Kobbegem
  5. Judoca van Huynegem nauw verbonden met een onbekende Judocus van Huynegem
  7. vervallen
  8. vervallen
12. Barbara van Huynegem, in 1633 meter bij de doop van een zoon van Judocus
18. Elisabeth, moeder van Judoca van Huynegem
19. vervallen
20. vervallen
21. Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?
22. vervallen
23. vervallen
30. Judocus van Huynegem aan het begin van de Asse-tak "Rons", met verwijzingen naar dossiers 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 en samenvattende matrix
32. Een merkwaardige doopakte uit 1680 te Kobbegem, met Judocus, Judocus, Judocus en Josina van Huynegem
33. Matrix van "De grote Judocus van Huynegem puzzel"
36. Wie waren de doopgetuigen van Gaspar van Huynegem en met welke Anna van Huynegem trouwde hij in Meldert (OV)?
37. Geen Judocus van Huynegem uit Essene

Andere personen
  0. Personen zonder papieren hebben wel bestaan, maar akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden ontbreken
  1. Isabella Meulmeester, echtgenote van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  2. Anna de Baermaecker, moeder van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  3. Henrica Broens, schoonmoeder van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
  6. Joannes van Huynegem en Anna Dierickx, de eerste familie Van Huynegem in Buggenhout
11. Elisabeth van Huynegem, dochter van Judocus en Paulina Rons
13. Jurrien Plattenberg uit Aalten (Gelderland NL), schoonvader van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
15. Andreas Meulemeester en Catharina Caesens in Watervliet, waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe?
16. Francois van Praet uit Duinkerke, schoonvader van Jannis van Hanegem, een verre nazaat van Henricus van Huynegem
17. Jannis van Hanegem en Suzanne de Bruijne, emigranten uit Zuidzande
28. WELKE ELISABETH HUWDE MET SPANOGHE ZIE DOSSIER 09 16.07.20? 1 kind in 1759 p&m De Deken en Goossens
31. Afstamming Anna de Baermaecker is mogelijk een andere: Henk Barremaecker vs Jean-Marie Stevens; nagaan adhv de peters en meters
34. Wie was de vader van Magdalene Vanhaneghan?
37. Wie waren Jennie Van Hanegen en Barbara J Vanhanegen?

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem en Maria Fieremans op 21.08.1678 te Kobbegem

Diverse onderwerpen
  9. vervallen
10. vervallen
14. Schepenbank Asse, artikelen over de Van Huynegems
24. Papignies woonplaats van de familie De Hunenghien in 1275
25. Notities donderdag 16.07.20
26. Hof 't Reephout in de Vossestraat nabij de Waaienbergkouter te Asse-Krokegem, de eerstbekende bewoner was Laurentius van Huynegem uit de Mazenzele-tak
27. Vroege peterschappen die een verwantschap doen vermoeden tussen de takken Mazenzele en Asse
29. Hello World: Een kleine oefening in programmeren
35. Opsporing verzocht

1701
 Huwelijk Gaspar en Anna van Huynegem 14.06.1701 te Meldert OV
 Waar en wanneer is Anna van Huynegem geboren?
 Wie waren de getuigen Nicolas Lindhout en Jacobus de Kempeneer?

www.huinegem.be