Dossier 37: Geen Judocus van Huynegem uit Essene

Fernand van Huynegem (geneanet leedickson) is rechtstreekse afstammeling van de Essene stam
De vermeende Judocus uit de Essene huwelijksakten van 1615 en 1616 blijkt bij nader inzien géén Van Huynegem, de schrijfwijze is wezenlijk anders
Marie Rose Borms (geneanet mborms) leest er Van der Burcht in. Dat klinkt aannemelijk. Van Buggenhoudt had ook gekund maar in ieder geval geen Van Huynegem
De Essene-tak blijkt dus geen oplossing van de Judocus-puzzel
De Judocus en daarmee de Barbara in dossier 12 blijkt in de Asse-tak te plaatsen
Bijvangst van dossier 37: Maria van Huynegem en Nicolaes van Grimbergen staan in dossier 1833 en 3564 van de Schepenbank Asse

1615    1615

Judocus uit Essene?
Een Judocus van Huynegem, omstreeks 1620 in Essene gedoopt met vader Judocus en dochter Judoca, zou dé oplossing zijn voor enkele andere moeilijke dossiers:
- de tak Rons startte met een onbekende Judocus van Huynegem (huwelijk Asse 29.04.1653 met getuige Simon) en Maria Looweijs als meter van een kind
- de tak Kobbegem startte met twee onbekende Judocussen van Huynegem (21.08.1678 bruidegom én getuige)
- vader Judocus en dochter Judoca (doopgetuigen Kobbegem 04.08.1680 alsmede document 2762 en 2788 in de Schepenbank Asse en doop Judoca 22.05.1664 te Steenhuffel)
De registers in Essene begin jaren 1600 zijn zoals zoveel parochieregisters uit die periode incompleet, de akten slecht leesbaar en het is een moeilijke puzzel

De Essene-tak
Van de Essene stamvader zijn geen akten. Zijn bestaan is afgeleid uit akten van zijn vermoedelijke kinderen:
a. Barbara
b. Henricus
c. Engelbertus
d. Maria
Gezien de beperkte aantallen Van Huynegems in Essene, de leeftijden en 3x Engelbertus als peter van een kind is het aannemelijk dat de vier uit één gezin kwamen
De doop van de vier zelf valt in de periode van vóór de parochieregisters. Denkbaar is dat er nog meer waren, zoals een Simon en een Judocus
Gezien de namen Simon en Maria Looweijs in de Rons-tak is een Judocus in Essene zeer wel mogelijk, maar er is geen enkele akte die dat bewijst

Barbara van Huynegem
Uit haar eerste huwelijk met Adrianus van den Abeele (geen akte) had zij drie kinderen Van den Abeele (bron: doopklapper Essene):
- Engelbertus (??.09.1624), Engelbertus van Huynegem is peter van het kind, dit doet vermoeden dat Barbara en Engelbertus broer en zus waren
- Adrianus 13.10.1627, geen bekende peter of meter
- Jacoba (15.03.1637), geen bekende peter of meter
Adrianus van den Abeele overleed voor 1644. De overlijdensregisters in Essene starten pas in 1649 dus er is geen overlijdensakte bewaard gebleven.

Ze is voor 1645 hertrouwd met Anthonius Cammermans, vermoedelijk na het overlijden van Adrianus van den Abeele (geen akten)
Het huwelijk is niet terug te vinden in Essene maar een dochter Maria Cammermans werd gedoopt op 18 maart 1644 te Asse.
Meter was Maria Looweijs, de tweede echtgenote van Engelbertus van Huynegem, bevestiging van het vermoeden dat Barbara en Engelbertus broer en zus waren.
Barbara is overleden 07.04.1666 te Essene, de akte vermeldt geen bijzonderheden

Henricus van Huynegem
Henricus huwde 23.08.1615 te Essene met Anna de Coninck.
Het zijn in feite twee akten: 4 augustus ondertrouw en 23 augustus trouw.
De akte noemt in ieder geval een Angelo (= Engelbertus) en mogelijk een Judocus van Huynegem op de onderste regel??
Bij nader inzien lijkt het een andere achternaam!

1615
 huwelijk Henricus van Huynegem en Anna de Coninck augustus 1615 te Essene 
 wat is de preciese vertaling van de Latijnse tekst??? 

Kinderen:
Joannes (Essene 23.06.1613), compleet onleesbare akte, het is de vraag of de klapper klopt
Joanna (Essene 18.09.1616), Engelbertus van Huynegem is peter
Cornelius (Essene 02.10.1621), geen interessante p&m
Maria (Essene 18.03.1624), geen interessante p&m

Engelbertus van Huynegem
Bij een onbekende vrouw had hij een zoon: Franciscus, gedoopt te Essene op 29.05.1611
Het Latijn van de akte is slecht leesbaar. De meningen zijn verdeeld over wie de moeder was

1611
 doop Franciscus van Huynegem 29.05.1611 te Essene 

Hij ondertrouwde op 20.12.1615 en huwde op 12.01.1616 te Essene met Catharina van den Abeele.
De akte uit 1616 noemt een Judocus van ...ui... en een Petrus van den Abeele. Hun preciese rol is onduidelijk, maar normaal gesproken waren zij de vaders van bruid en bruidegom.
Marie Rose Borms (geneanet mborms) leest er Van der Burcht in
Uit dit huwelijk de volgende kinderen:
- Anna (Asse 12.02.1617), onleesbare peter en meter geen Van Huynegem, de klapper van Asse zegt Mathias van den Abiel en Anna Swinters
- Elisabeth (Asse 02.08.1620), de klapper zegt peter en meter Mathus van ...ichel en Elisabeth Raes, de akte is niet te vinden
- Simon (Asse 24.09.1621), de klapper zegt peter en meter Simon Coyls en Elisabeth van den Habiele, geen bekende peter of meter

1615ot
 ondertrouw Engelbertus van Huynegem en Catharina van den Abeele 20 december 1615 te Essene 
 wat is de preciese vertaling van de Latijnse tekst??? 

1616
 huwelijk Engelbertus van Huynegem en Catharina van den Abeele januari 1616 te Essene 
 wat is de preciese vertaling van de Latijnse tekst??? 

Op 05.11.1642 huwde hij met Maria Looweijs
Zij was eerder gehuwd met Joannes Rons. Op 09.04.1652 was ze meter van één van de kinderen in het gezin van Judocus van Huynegem en Paulina Rons.

1642
 huwelijk Engelbertus van Huynegem en Maria Looweijs te Asse 

Maria van Huynegem
Zij was getrouwd met Nicolaes van Grimbergen
Dochter Maria (Essene 16.06.1637) had Engelbertus als peter, hetgeen doet vermoeden dat Engelbertus en Maria broer en zus waren
Zoon Franciscus (Essene 12.11.1642) had geen interessante peter en meter
Maria van Huynegem en Nicolaes van Grimbergen staan in dossier 1833 en 3564 van de Schepenbank Asse

Conclusie over Judocus van Huynegem uit Essene
Conclusie: De Judocus in de huwelijksakten van Essene lijkt geen Van Huynegem te zijn, de schrijfwijze is wezenlijk en consequent anders, mogelijk Van den Burcht
De Essene-tak biedt geen oplossing voor de Judocus-puzzel
Anderzijds valt een Judocus uit Essene beslist ook niet uit te sluiten, gezien de aanwijzingen Simon en ook wel Maria Looweijs in de Rons-tak

1615    1615

www.huinegem.be