oudgasthuis

De Huinegem te Asse is de bron van de familienaam Van Hanegem

De Huinegem te Asse (Vlaams Brabant) is de bron van de familienamen Van Hanegem en Van Huynegem
De familienaam Van Hanegem is een verbastering van de familienaam Van Huynegem.
Op 3 october 1722 werd te Asse Henricus van Huynegem gedoopt. Hij overleed in 1775 te Brugge als Henricus van Haenegem.
Dit is het verslag van een speurtocht naar de plaats Hanegem. Het is tevens een toelichting op de stamboom op Geneanet.

Huinegem
De plaatsnaam Hunenghem werd voor het eerst vermeld in 1192 maar de plaats moet toen al vele eeuwen hebben bestaan.
Een naam eindigend op -gem is een plaatsnaam, een toponiem, meer bepaald een Frankisch antroponiem uit de 6e tot de 10e eeuw.
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
In Vlaanderen zijn circa 800 dergelijke toponiemen in de vorm van namen van straten, gehuchten, dorpen en enkele steden.
De huidige lokatie van Hunenghem is cultureel centrum het Oud Gasthuis in de Huinegem straat te Asse.

huinegem
Van Huynegem
De familienaam Van Huynegem komt al meer dan 750 jaar voor bij Asse, in de streek tussen Aalst en Brussel.
Egidius van Hunenghem was er in 1267 de eerste bekende naamdrager. Vanaf 1610 staat de familie in de parochieregisters.
De familienaam vindt haar oorsprong in de plaatsnaam Huinegem, oorspronkelijk Hunenghem, eveneens te Asse.
In het typische dialect van Asse werd de ui uitgesproken als aeij:   "Van Aeijnegem".

Henricus van Huynegem
Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren te Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem.
Zijn overlijdensakte is in december 2017 gevonden. Het is de onvermoede missing link tussen Hanegem en Huynegem.

Asse

Eerste generatie: Van Anegem
Henricus van Huynegem woonde voor 1756 vermoedelijk in een Vlaamse keet (pdf) "onder Nieuwvliet".
De eerste twee generaties "Van Anegem" zijn vermeld in het parochieregister van de stad Sluis in Vlaanderen.
In 1759 werd de familienaam Van Haenegem voor het eerst opgeschreven, in Sluis, bij de doop van Maria Christina.
Later (1764) woonde het gezin van de eerste generatie in het retranchement Cadsandria, bij Sluis.

Tweede generatie: Van Hanegem
In 1795 begon de Franse tijd. Het was een periode van grote veranderingen, ook van plaatsnamen en familienamen.
Het gezin van de tweede generatie woonde in de commune de Retranchement, département de l'Escaut (Scheldedepartement).
De Burgerlijke Stand registreerde de in 1765 RK gedoopte Andreas Hubertus van Anegem officieel als Hendrik van Hanegem.
Hij was de 2e generatie. In 1811 was hij herbergier aan de oever van de zeearm 't Zwin en ontving daar zijn gasten.

Vierde generatie: Van Haneghem
De negen kinderen van Hendrik van Hanegem (1797-1867), allen geboren in de eerste jaren na de Belgische Omwenteling, noemden Van Haneghem

De familie van Haneg(h)em is een familie van arme landarbeiders, schilders en vissermans.

www.huinegem.be