Dossier 8. Afstamming van Henricus van Huynegem

Afstamming van Henricus van Huynegem
Henricus van Haenegem (Asse 03.11.1722) blijkt te plaatsen in de Asse-tak Van Huynegem:

1. Joannes van Huynegem (ca 1570- na 1618)
2. Judocus van Huynegem (1597-1677)
3. Henricus van Huynegem (1642-1716)
4. Guillielmus van Huynegem (1677-1757)
5. Henricus van Huynegem (1722-1775) is te Asse geboren als Van Huynegem en te Brugge overleden als Van Haenegem

Het spoor terug gevolgd: van 5 naar 4
Eind 2017 duikt de overlijdensakte van nummer 5 Henricus op, hij is in 1775 overleden in het Sint Jans hospitaal te Brugge.
De akte vermeldt de namen van zijn ouders en zijn geboorteplaats Asse.

1775

De geboorteakte van Henricus op 03.11.1722 verwijst naar zijn ouders Guillielmus (1677-1757) en Anna de Baermaecker.
Peter is Henricus de Baermaecker, de jongste broer van zijn moeder.
Meter is Barbara de Baermaecker, de echtgenote van zijn oom Michael van Huynegem. Beide De Baermaeckers zijn geen directe familie van elkaar.

1722

Het spoor terug gevolgd: van 4 naar 3
De huwelijksakte van Guilielmus en Anna de Baermaecker op 16.07.1712 vermeldt als getuigen Joannes de Baerdemaecker en Henricus van Huynegem.
Joannes de Baerdemacker was de vader van Anna.
Henricus van Huynegem was de vader van Guilielmus.

1712

Uit de overlijdensakte op 01.07.1757 van nummer 4 Guilielmus halen we zijn leeftijd 80 en daarmee zijn geboortejaar 1677.

1757

Op 03 october 1677 is in Mazenzele geboren Guilielmus, zoon van Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
In de geboorteakte staat Margaretha de Raes; In de Geneanet stamboom van Joseph Leflot (tolfel) zie je dat die "de" zelfs gebruikelijk was
Guilielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes
De derde naam is Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige. Zij was niet getrouwd met Petrus Van Huynegem, broer van Guilielmus, maar met Henricus (1642) uit de Mazenzele-tak!
Toch is zeker dat Guilielmus te plaatsen is in de Asse-tak. Deze Joanna blijft dus nog even een vraagteken.

1677

Het spoor terug gevolgd: van 3 naar 2
Henricus van Huynegem en Margaretha Raes zijn op 23 januari 1668 gehuwd te Asse (Bron: FS p392 van 519).
In Asse waren meerdere personen met de naam Henricus van Huynegem. De getuigen in de huwelijksakte:
Judocus van Huynegem, de vader van Henricus.
Tweede getuige lijkt Margareta Raes te zijn, een zuster van haar vader. Margareta's moeder, Margareta van den Driessche, was al omstreeks 1647 overleden (niet in Asse).

1668

Op 12 januari 1642 is in Asse gedoopt Henricus, zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
In de klapper van Asse staan als peter en meter vermeld: Henricus Smyet (zoon van Henricus) en Maria van den Bossche
Maria van den Bossche was de moeder van Anna de Greef
De naam Henricus Smyet is een onbekende naam en het is ook de vraag of de klapper op dit punt een juiste weergave is van de akte.
Mogelijk is er een relatie met de al even onbekende eerder genoemde Anna de Smedt.

Er zou evengoed Huijnegem kunnen staan. Henricus zoon van Henricus is wel opvallend in deze akte.

1642

Margaretha Raes overleden te Mazenzele op 1 januari 1702
Margaretha Raes overleden als echtgenote van Henricus van Huijnegem.

1702

Henricus van Huynegem overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Henricus van Huynegem is vrijwel zeker overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Hij is tussen 1674 en 1677 verhuisd van Asse naar Mazenzele, te oordelen uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen.
Dan is het aannemelijk dat hij ook in Mazenzele is overleden.

1716

Het spoor terug gevolgd: van 2 naar 1
Op 20 october 1637 zijn in Asse gehuwd Judocus van Huynegem en Anna de Greef.
Getuigen zijn:
Joannes van Huynegem. Dit doet vermoeden dat de vader van Judocus Joannes noemde.
En er was inderdaad een gezin van Joannes van Huynegem rond die tijd in Asse. Barbara Moyson was de moeder (Bron: geboorteklapper Asse).
Egidius de Greffe (Greve), de vader van Anna de Greve.

1637

Judocus van Huynegem is +/- 1597 te Asse geboren, zoon van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson (bron: Michel Couturier).
Het parochieregister van de geboorten in Asse begint in 1609 dus van eerder zijn geen akten. Zijn vermoedelijke geboortejaar komt uit zijn overlijdensakte (bron: Luc Houthooft).
Van zijn latere broers en zusters zijn wel geboorteakten. De namen van de peters en meters van de kinderen uit dat gezin laten een reconstructie toe van de ouders van het gezin.

De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Judocus van Huynegem en Anna de Greef:

Egidius 22.02.1639:
Peter: Egidius de Greef,
Meter: Barbara Moyson,

1639

Henricus 12.01.1642:
Zie hierboven, onduidelijke namen van peters en meters.

1642

Petrus 04.04.1644:
Peter: Guilielmus de Valck,
Meter:?
Blijkbaar waren er twee plaatsvervangers (nomino)

1644

Goswinus 19.07.1645: Peter: ... ... loco (plaatsvervangend) Goswinus de ...
Meter: Catherine van de(r) ...

1645

Guilielmus 29.02.1648:
Peter: Guilielmus Lambregts,
Meter: Maria Eeckhout nomino Barbara van Mulders

1648

Elisabeth 18.10.1651:
Peter: Guilielmus de Valck,
Meter: Elisabeth ... ....

1651

Van 0 naar ...
De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Joannes van Huynegem en Barbara Moyson:

Judocus ca 1597:
Bron: Michel Couturier en Luc Houthooft, Geneanet

Joanna ca 1608:
Bron: Michel Couturier, Geneanet

Anna 30.06.1610:
Bron: klapper geboorten Asse

1610

Joannes 21.10.1613:
Bron: klapper geboorten Asse
Peter: Joannes Moyson,
Meter: Joanna van ...,

1613

Elisabeth 07.10.1618:
Bron: klapper geboorten Asse
Peter: .... van Huynegem
Meter: Elisabeth ...

1618

Bronnen
- Koninklijke Heemkundige kring Ascania te Asse (Jaak Ockeley, Albert Vanderslagmolen, Flor Desmedt en Frans Claes SJ)
- de digitale "klappers" (indexen) van Asse, Mazenzele. Ook omliggende plaatsen, gedigitaliseerd door Luc Annaert.
- diverse Geneanet stambomen, met name die van Michel Couturier en Luc Houthooft maar ook Marie Rose Borms, Hans de Bisschop, en vele anderen
- het papieren Genealogisch Repertorium Mazenzele van R. Verstraeten (1993)
- gescande akten op arch.be, familysearch.org
Alle gegevens zijn gecheckt met de akten en de namen van getuigen, peters en meters

www.huinegem.be