Huna

Genealogie of stamboomkunde, zoals in de hobbysfeer beoefend, gaat om de verklaring van achternamen.
Het is dus eerder een vorm van naamkunde dan een analyse van de biologische afstamming zoals vastgelegd in de genen (DNA).
Voor bijna alle naamdragers Van Hanegem en Van Huynegem (inclusief alle varianten) kom je - via de toponymie - uiteindelijk uit in de vroege middeleeuwen, bij Huna.

Huna
Huna of Huno was de middeleeuwse stichter van een boerderij op de vruchtbare leemgronden bij de bron van de Waarbeek, ten oosten van Asse in Vlaams-Brabant
De Hunenghem te Asse is circa 1500 jaar geleden ontstaan, betekenis "Huis van Huna", eerst als boerderij, later de heerlijkheid en buurtschap Huinegem
Er is waarschijnlijk geen genealogische link tussen Huna en de familie Van Huynegem, maar er is wel een naamkundig verband:

Persoonsnaam: Huna =>
Plaatsnaam:                => Huningaheim => Hunenghem => Huinegem =>
Familienaam:                                                                                               => Van Huynegem => Van Anegem => Van Hanegem => Van Haneghem => Van Haneghan

bodemkaart
 Bodemkaart van Asse, rechts de Huinegem bij de bron van de Waarbeek 
 Op de vruchtbare leemgronden begon ene Huna 1500 jaar geleden een boerderij 
 Bron: Bodemkaarten van België volgens World Reference Base (WRB) op dov.vlaanderen.be 

De naam Huna (sommige bronnen noemen Huno) is een reconstructie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek door historici en naamkundigen naar de -gem plaatsnamen
In het gebied rond de zuidelijke Noordzee waren in de middeleeuwen enkele duizenden toponienem die eindigden op gem, hem, heim of soortgelijk.
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
Een deel van die -gem namen begon met "Hun". Dat had niets met de "Hunnen" te maken maar met het feit dat de naam van de stichter van de plaats begon met "Hun".
Vandaar de reconstructie van de persoonsnaam Huna of Huno.

Jan Lindemans
Jan Lindemans (2 juli 1888 Opwijk - 14 september 1963 Laken) was een eminent naamkundige en kenner van de West-Brabantse geschiedenis, taal en volkskunde.
Hij is de auteur van de Toponymie van Asse. Over het vroege Huinegem zegt hij het volgende:

"Hunenghem is gevormd uit Huningaheim, d.i. de persoonsnaam Huno + inga + heem"
(J. Lindemans 1952, : p.129-130 en 1938: p.291)
   
"Het Hof van Hunegem (thans Huinegem) ontleent vermoedelijk zijn naam aan een toponiem van Frankische oorsprong (Huningaheim, de nederzetting van Huna en de zijnen)
(J. Lindemans 1952, : p.129-130 en 1938: p.291)
   
"Huinegem (gem. Assche, arr. Brussel). Hunnegem 1440 ; Huyneghem passim, 15e eeuw. -- Pers.n. Huno. -- Hom. : Hunnegem (Geeraardsbergen). Bij FOERST, I, 1500: Huninghem, ao 855 en Hunegem, 1142, niet geidentificeerd. Afgezonderde (verdwenen) hoeve, tusschen Assche en het gehucht Waarbeek. J
(Jan Lindemans in het maandblad Eigen Schoon en De Brabander, XVIIe Jaargang 1934, p.380)

toponymie van asse
 Toponymie van Asse 

Naamgenoten van Huna en Huinegem
"Huningaheim is de woonplaats van Huna‘s geslacht, een Frankische nederzetting uit het laatste kwartaal van de 4e eeuw
Homoniemen te Geraardsbergen (Hunnegem) en te Papignies (Hunenghien).
" (J. Lindemans 1952, Toponymie van Asse, p. 130)

Verkennend onderzoek op internet in 2020 geeft onderstaand lijstje bijna-naamgenoten in de Nederlanden en Noordwest-Europa
De wetenschappelijke onderbouwing is van wisselende kwaliteit, maar het beeld is duidelijk: de middeleeuwse Huna had vele naamgenoten.

- Hunenghien en Hunnegem in Vlaanderen, zoals genoemd door Jan Lindemans, gebaseerd op enkele papieren boeken (Petri 1937, CRTD 1940)

- Huno in Friesland, beschreven in Johan Winkel - Friesche Naamlijst

Huno
 Huno in Friesland ((),  

- Hunne in Friesland, beschreven in Johan Winkel - Friesche Naamlijst

Hunne

- Huningaweer een verdwenen plaats nabij Woldendorp in Groningen
   (Die -Ingen-Namen der südlichen Nordseeküste: ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte der Chauken, Friesen, und Sachsen)
  In 1508: Huningaheerd, bron: Wikipedia
  Huninga was en is een bekende familienaam in Groningen

- Hunni in Normandie (Laaglandsinfo)

Hunni

- Huyn, oud-hollandse voornaam

www.huinegem.be