Judoca van Huynegem

Dossier 5: Judoca van Huynegem

Onderstaande info over Judoca van Huynegem is gevonden in samenwerking met Luc Houthooft.
Samen met ene Judocus speelt zij een belangrijke rol bij het linken van de verschillende takken Van Huynegem.
Voorlopige - zeer voorzichtige - conclusie: Judoca was een onwettige dochter van Judocus (1606, Asse-tak, dossier 7) en zij is ruim vóór haar doop in 1664 geboren.

Judoca van Huynegem te Steenhuffel
Op 22.05.1664 wordt te Steenhuffel gedoopt Judoca van Huynegem, onwettige dochter van Judocus en Elisabeth X.
Getuigen zijn Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden nomine Judoca Erpels
Waarom staat er geen achternaam in de geboorteakte en wel die van de vader? Meestal is het andersom bij onwettige kinderen.
De precieze identiteit van Elisabeth (geboorte, huwelijk, overlijden) is minder belangrijk en lastig te achterhalen.

Judoca kwam bij de Van Huynegems alleen voor in de tweede helft van de 17e eeuw. Mogelijk betreft het slechts één of twee personen.
Vraag: hoe oud zou Judoca zijn geweest toen ze gedoopt werd? Zou dat ook op (bijvoorbeeld) 10-jarige leeftijd kunnen zijn geweest?
De vraag wordt gesteld omdat je ze voor haar ondergenoemde activiteiten (meter, moeder van haar jongste en oudste kind) eigenlijk tien jaar ouder zou verwachten.
Opvallend: overal waar Judoca wordt genoemd, wordt óók Judocus van Huynegem genoemd, maar - ondanks zeven kinderen in Asse - nauwelijks andere Van Huynegems.

1664
 doopakte Judoca van Huynegem 22.05.1664 te Steenhuffel

Judoca van Huynegem te Kobbegem
Zij was op 04.08.1680 (16 jaar!) meter van de eerstgeboren Van Huynegem te Kobbegem, Judocus. Ook de vader lijkt Judocus te noemen; hij was niet van Kobbegem.

1680
 doopakte Judocus van Huynegem 04.08.1680 te Kobbegem, met Josina (straattaal voor Judoca) als meter

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem 21.08.1678 te Kobbegem. Opvallend: ook de grootvader lijkt Judocus te noemen.

Als de vader Judocus gevonden wordt, kan de tak Kobbegem (met start in 1678) mogelijk ingepast worden in één van de hoofdtakken Van Huynegem.

Schepenbank van Asse
Archiefstuk 2762 van de Schepenbank van Asse bevat een processtuk over:
"Joos van Huynegem (van Huijnegem) en dochter Josijne tegen Gillis Verhasselt zn Gillis: arbeidsovereenkomst en arbeidsloon. 1677-1679."

Judoca van Huynegem te Asse
Op 28.10.1677 (13 jaar!) is Judoca van Huynegem in Asse meter van Judoca Pauwels, dochter van Joannes Petrus Pauwels en Maria de Mey
Op 19.04.1681 (17 jaar!) is Judoca bruid in het huwelijk te Asse met Arnoldus van de Velde (Asse 10.08.1653 11j ouder!) met in de jaren erna vier kinderen.
Arnoldus overlijdt in januari 1688 en Judoca hertrouwt in juli met Guilielmus Verbruggen. Getuigen zijn Philippus Verbruggen en - alweer - Judocus van Huynegem.
Guilielmus zou kunnen zijn geboren te Asse op 08.06.1626 of 21.11.1663.
In 1689-1692-1696 hebben Guilielmus en Judoca in Asse 3 kinderen. Bij de geboorte van de jongste van haar zeven kinderen zou Judoca 32 jaar zijn geweest.
Er is geen overlijdensakte bekend, in Asse overigens geen unicum.

De namen van de peters en meters van de kinderen zijn een indicatie van de afstamming van de ouders:

Kobbegem
Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden, de getuigen bij haar doop te Kobbegem in 1664, komen niet voor in de klappers van Steenhuffel noch op geneanet.
Maria van de Voorde (zonder n) zou mogelijk van Steenhuffel zijn geweest.
De nominé Judoca Erpels was in buurdorp Merchtem gehuwd met Adrianus van Huynegem. Daar is echter geen enkele link bekend naar Judocus of Judoca van Huynegem.

Kinderen met Arnoldus van de Velde
08.08.1681 Maria van de Velde, p&m Judocus van Huynegem en Maria Verhagen. Judocus van Huynegem was de vader van Judoca, alweer Judocus...
03.10.1683 Judoca van de Velde, p&m Henricus de Becker ?? en Judoca de ... ?? Maria Verhagen was de moeder van Arnoldus.
06.12.1684 Judocus van de Velde, p&m Judocus Moncquernoy en Elisabeth van de Velde. Elisabeth van de Velde was Arnoldus' jongere zuster
11.06.1687 Petronella van de Velde, p&m Theodoor de Becker en Petronelle de Noir

Kinderen met Guilielmus Verbruggen
14.07.1689 Philippus Verbruggen, p&m Philippus Verbruggen en Elisabeth van Huynegem. Philippus was familie van Elisabeth Huygh.
05.02.1692 Joannes Verbruggen, p&m Joannes van Ransbeke en Elizabeth Huygh. Elizabeth Huygh was familie van Philippus Verbruggen.
14.05.1696 Joanna Maria Verbruggen, p&m Joannes Laenens en Maria Meert.
   Maria Meert is op 21.03.1712 en 08.05.1722 meter van een kind van Stephanus van Huynegem en Anna Maria Lefebure.
   Ook Philippus Verbruggen is in januari 1716 peter van een kind van Stephanus en Anna Maria. Stephanus was een kleinzoon van de Judocus uit de Asse-tak.

Elisabeth van Huynegem: vaag...
Zij is een van de meters. Dat kan wijzen naar:
Een dochter (1644) van eerdergenoemde Judoca Erpels, uit de Merchtem-tak en ook wonend te Merchtem
Een kleindochter (1670) van Judocus uit de Asse-tak
Een dochter (1651) van Judocus uit de Asse-tak
Een dochter (1660) van Judocus en Paula Rons (dossier 7)
Elisabeth (1665) uit de Mazenzele-tak

Judoca Erpels: vaag...
Judoca Erpels was in Merchtem gehuwd met Adrianus van Huynegem. Een Judoca Erpels was meter van Judoca.
Een zoon Judocus is geboren in 1652, te jong om in Steenhuffel Judoca's vader te kunnen zijn.
Zij had een dochter Elisabeth, mogelijk meter van een dochter van Judoca.
Er is een link als Johannes (1580) uit Asse en Adrianus (1596) uit Merchtem broers waren, maar dat valt buiten de parochieregisters (die immers pas rond 1600 aanvangen).

- Henricus de Becker: een Martina de Becker was 20.05.1674 meter van Egidius van Huynegem uit de Asse-tak. Zij was getrouwd met een broer van zijn moeder
- Judoca de ... zou dan logischerwijs bij de familie Van de Velde horen
- Judocus Moncquernoy: was 14.10.1685 peter van Anna de Baermaecker., echtgenote van Guilielmus van Huynegem (broer van Egidius, vader van Henricus uit Sluis)
   de familierelatie is ondeuidelijk.
   Judocus Monckermi was gehuwd met Maria de Kempeneer. Onder de P&M van hun kinderen: Angelus Monckermi.
   Martinus Moncormini was gehuwd met Christiana Rons. P&M van hun kinderen: Engelbertus en Petrus van Huynegem, Philippus en Paula Rons, Judocus Minckemi.

De familienamen Moncquernoy, Kempeneer, Pons, De Becker, Raes hebben een link met elkaar en met Van Huynegems, nóg vager...
Het opduiken van Judocus Moncquernoy zou kunnen betekenen:
Ten eerste dat hij verwant was aan de Van Huynegems: aan Judoca en aan Guilielmus, de vader van Henricus uit Sluis.
Ten tweede dat Judoca te linken is aan de Asse-tak, en daarmee is ook Judocus en de Kobbegem-tak te linken aan de Asse-tak
Guilielmus had een broer Judocus, geboren in 1668. Hij was te jong om in Kobbegem met Maria Fieremans getrouwd te kunnen zijn.
Bovendien heette hun vader Henricus en geen Judocus.(getuige in huwelijksakte 21.08.1678)
De familienamen Moncquernoy, Kempeneer, Pons, De Becker, Raes hebben een link met elkaar en met Van Huynegems.
Eigenlijk verwacht je in Asse een Judocus omstreeks 1637, zoon van Judocus 1606, broer van Henricus 1642, oom van Guilielmus 1677.
Vast staat dat Judocus 1606 in 1633 te Asse een onwettig kind Joannes had bij Maria Vinckx. Mogelijk had hij (bij haar) ook een (onwettige) zoon Judocus jr.
Die had dan op zijn beurt in 1664 een onwettig kind in Steenhuffel.
Of er wás geen junior en dan was hij zelf de vader van Judoca en mogelijk ook de echtgenoot van Paulina Rons.

- - Theodoor de Becker. Nog een De Becker... Martina de Becker was de moeder van Margaretha Raes en dus gelinkt aan de Asse-tak Van Huynegem.
- Petronelle de Noir zou dan logischerwijs bij de familie Van de Velde horen

Judocus Moncquernoy
Hij is 14.11.1669 te Asse getrouwd met Maria Kempeneer, peter Egidius de Raes en Angelus Moncquernoy. Op 30.10.1669 nog iets onleesbaars en Petrus de Coninck.
P&M van hun kinderen waren Angelus Monckermi, Johanna de Kempeneer, Judocus Sargonne en NN.
Hij is geboren circa 1634 en 13.05.1694 te Asse overleden.
Een Angelus Monckernu is 22.04.1674 getrouwd met Barbara de Clerck.
Een Petronella Moncquernoy, overleden 17.07.1731, was echtgenote van Petrus du Bois.
Twee jonge kinderen Moncquernoy, Angelus en Judocus, overleden in 1678.

Hij was peter bij de volgende geboorten:
11.06.1683 Anna, dv Henricus de Baerdemaecker en Elisabeth de Hantschutter
14.10.1685 Anna, dv Joannes de Baerdemaecker en Maria de Hantschutter
25.10.1688 Judocus, zv Philippus de Bisschop en Judoca Vermeeren
28.12.1689 Judocus, zv Petrus Fieremans en Anna de Wolf
06.12.1684 Judocus, zv Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem

Maria en Elisabeth de Hantschutter waren zussen.
Angelus (Engelbertus?) en Judocus zouden kunnen zijn geboren 1643/44 zv Martinus Moncormini en Christiana Rons (Pons).
P&M van de kinderen: Van Huynegem, Rons en Van Onsum.
Op 22.04.1674 trouwde Angelus Monckernu te Asse met Barbara de Clerck.
Er was ook nog een Petronella Monc, Johanne de Kempeneer.

De Backer en De Becker
Martina de Becker is als tante op 20.05.1674 te Mazenzele meter van Egidius van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 09.10.1666 resp. 15.11.1666) met Engelbertus Raes, broer van Margareta.

Egidia de Backer is als tante op 13.06.1680 te Mazenzele meter van Egidius van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 28.08.1660 en 11.10.1660.) met Michael Raes, broer van Margareta.

Egidia de Backer is als tante op 08.03.1683 te Mazenzele meter van Stephanus van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 28.08.1660 en 11.10.1660.) met Michael Raes, broer van Margareta.

Henricus de Becker is 03.10.1683 te Asse peter van Judoca van de Velde, dochter van Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem, dochter van Judocus van Huynegem.
=> WIE WAS HIJ?

Theodoor de Becker is 11.06.1687 te Asse peter van Petronella van de Velde, dochter van Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem, dochter van Judocus van Huynegem.
    een Theodorus de Backer (Becker) is op 12.01.1670 resp. 30.01.1670 te Asse gehuwd met Maria Verhaeghen.
    een Theodorus de Backer had 1662-1667 in Asse een gezin met Jacoba de Coster.
> WIE WAS HIJ?

Afstamming De Backer en De Becker
Hun afstamming is nog onzeker, mogelijk het gezin Paulus de Baecker en Margaretha De Valck in Merchtem:
- 29.05.1636 Gislena (Egidia?) de Backer, zuster van Martina, op 08.03.1683 meter van Stephanus van Huynegem, zoon van Henricus 1642, broer van Guilielmus 1677.

Home