Dossier 7: Judocus van Huynegem

Op deze pagina wordt informatie verzameld over ene Judocus van Huynegem omstreeks 1650.
In de winter van 2019/2020 zal worden geprobeerd hier conclusies uit te trekken.
Niet eerder! De info op deze pagina is een verzameling losse gegevens, geen verhaal of gestructureerde informatie.

Judocus van Huynegem
Rond 1650 duikt de naam Judocus van Huynegem op in meerdere (meestal onopgeloste) dossiers:
1) Judocus (geboren ca. 1606) en een onbekende Maria Vinkx (of Rinkx) hadden in 1633 een onwettige zoon, misschien gevolgd door een huwelijk elders? (dossier 8)
   Op 10.11.1626 zou Maria Vincx getrouwd zijn met Henricus Huynegom, volgens de huwelijksklapper van Asse. De betreffende akte is echter (nog) niet gevonden
2) Vervolgens van diezelfde Judocus een huwelijk in 1637 te Asse met Anna de Greef; zes kinderen tussen 1639 en 1651
   Overlijdensdatum en -plaats van Judocus (geboren in 1606 en getrouwd met Anna de Greef) zijn niet gekend uit een akte
   In internetstambomen is zijn "overlijdensdatum na 15.11.1672", gebaseerd op peterschap bij kleinkind Maria.
3) Uit verschillende dossiers rijst het vermoeden: "Was er misschien ook een zoon Judocus?". Dat zou dan kunnen blijken uit de namen van p&m van de kleinkinderen
   Zou er in 1637 of eerder (zie 6.Kobbegem, dossier 4) ergens (buiten Asse?) een (onwettige) Judocus kunnen zijn geboren, zoon van Judocus 1606 uit Asse?
   De peter in 1672 zou dan ook die (onbekende) zoon Judocus kunnen zijn.
4) Judocus gedoopt 27.06.1652 te Merchtem, gehuwd met Anna Roybaert met zeven kinderen te Merchtem van 1689 tot 1701
   Hij overleed in 1701 en lijkt los te staan van de andere Judocussen in deze periode
5) Een onbekende Judocus op 29.04.1653 te Asse gehuwd met Paulina Rons met een bijna onleesbare huwelijksakte (dossier 7)
   Er zijn meerdere spellingen van de naam van de vrouw; vermoedelijk moet het "Rons" zijn, uit andere, meer leesbaarder akten
   Opvallend is dat de periode van de kinderen keurig volgt op de periode van de kinderen in het huwelijk met Anna de Greef
   Opvallend is ook: wildvreemde peters en meters (geen Van Huynegems) bij de kinderen van Judocus en Paula Rons
   De namen van peters en meters van de kinderen zijn geen Van Huynegems maar ze verwijzen wel naar de Asse-tak Van huynegem: 2x De Becker en Judocus Moncquernoy
   Is er een bewijs van ontbinding huwelijk Judocus en Anna de Greef in 1652/1653 te Asse?
6) Een onbekende Judocus op 22.05.1664 te Steenhuffel vader van dopeling Josina (dossier 5).
   Vermoedelijk was zij toen al minimaal tien jaar oud, aangezien haar theoretische leeftijd bij latere activiteiten (meterschappen, huwelijk en kinderen) anders erg jong zou zijn.
   In Steenhuffel waren toen verder geen Van Huynegems
7) een onbekende Judocus op 12.04.1672 te Asse peter van Maria van Huynegem, dochter van Henricus uit de (Judocus-loze) Mazenzele-tak, slecht leesbare akte (dossier 9)
8) Archiefstuk 2762 van de Schepenbank van Asse bevat een processtuk over:
   "Joos van Huynegem (van Huijnegem) en dochter Josijne tegen Gillis Verhasselt zn Gillis: arbeidsovereenkomst en arbeidsloon. 1677-1679."
9) een onbekende Judocus stamvader van de Kobbegem-tak, gehuwd 21.08.1678 te Kobbegem met Maria Fieremans (dossier 4)
   Opvallend: doopgetuigen Judocus van Huynegem en Henricus Maenens. Maria Fieremans was weduwe van Egidius Maenens
   Luc Houthooft vermoedt Judocius, zoon van Rons als nieuwe echtgenoot van Fieremans. Het leeftijdsverschil is dan echter fors (-20j)
   Eigenlijk zit er nog een generatie tussen. Mede vanwege p&m in andere gezinnen zou je nog een Judocus in Asse +- 1637 verwachten.
   Peters en meters van de kinderen: Petrus de Keyser (2x), Judocus van Huynegem, Anna van Baasrode en verder alleen Maenens/Van Latem, beiden van de Fieremans-kant

Mogelijke verklaring namen onwettige Judoca en Judocus: Bij de geboorte aangifte het kind dezelfde voornaam en achternaam van de verwekker geven.

Aanwijzingen voor een "Judocus", (onwettige) zoon van Judocus (1606), geboren rond 1637
- Welke Judocus (zoon van Judocus!) trouwde 21.08.1679 te Kobbegem met Maria Fieremans (geb. 1637)?
   De bekende kandidaten waren geboren in 1606 of 1657, met forse leeftijdsverschillen (+31 resp. -20j) en alleen die van 1657 had een Judocus als vader.
   Vandaar komt het idee van een nog onbekende Judocus geboren omstreeks 1637. Als vader komt dan alleen Judocus 1606 in aanmerking.
- Judocus was peter van Maria van Huynegem 15.11.1672, zoon van Egidius. Was hij haar grootvader, geboren ca. 1606? Een grootvader als peter was ongebruikelijk.
   Egidius had genoeg broers die ook peter konden zijn. Mogelijk was er ook een nog onbekende (stief/onwettig) broer Judocus uit omstreeks 1637.
- Judocus zoon van Judocus bevestigt het beeld van een onwettig kind.

- Judocus en Paulina Rons
In samenwerking met Luc Houthooft is de Kobbegem-tak ontrafeld. Die tak begint met een Judocus.
Op zoek naar die Judocus, kwam een gezin uit Asse in beeld: Judocus van Huynegem en Paulina Rons.
Zij hadden kinderen tussen 1652 en 1666, waaronder een Judocus jr. Het is een gezin vol vraagtekens:
- wie waren hun huwelijksgetuigen en wie waren de peters en meters van hun kinderen? De akten zijn slecht leesbaar
- was het eerste kind Maria wellicht onwettig? ze waren toen nog niet getrouwd
- was het laatste kind misschien uit een ander huwelijk, de naam van de moeder lijkt een andere?

1666
 23.12.1666 Doopakte van Joanna van Huynegem, dochter van Judocus en Paula Rons???

- opvallend de kinderen beginnen waar die uit het huwelijk Judocus-Anna de Greef stoppen; toeval?
- is er een relatie met Kobbegem, oftewel: Welke Judocus van Huynegem trouwde in 1678 te Kobbegem met Maria Fieremans?
- is er een relatie met de Asse-tak, gezien de namen van peters en meters?
- was hun dochter Joanna de Joanna die op 20.09.1706 meter was bij de geboorte van Joanna, dochter van Anna Dierickx en Joannes uit de Asse-tak?
   Zij was toen de enige in leven zijnde Joanna van Huynegem
   Dit betekent dat Judocus een relatie had met de Asse-tak
- Paulina Rons had twee links met de Van Huynegems:
   1. zij was zelf getrouwd met Judocus van Huynegem, vermoedelijk uit de Asse-tak
   2. Haar moeder Maria Looweijs was eerst gehuwd met Joannes Rons en hertrouwde 05.11.1642 met Engelbertus van Huynegem, uit de Essene-tak
- Simon (1621) (uit Essene?) was mogelijk op 29.04.1653 getuige (Borms).
   1. Dan was vader Engelbertus in 1653 al overleden, en
   2. Simon was daar vanwege de hertrouw van Paulina's moeder Maria Looweijs in 1642 met zijn vader Engelbertus van Huynegem.
        Dus niet vanwege een Van Huynegem verwantschap Essene-Rons, die was er niet

Akten van het gezin "Rons"
De doopakten van de kinderen zijn redelijk duidelijk. Opvallend is dat de peters en meters allemaal onbekenden zijn, zeker geen Van Huynegems.
De doopakte van het eerste kind verdient speciale aandacht, het is een onwettig kind.
Van de ouders is alleen de overlijdensakte van Paulina en de slecht leesbare huwelijksakte uit 1653 gevonden.

1652
 onwettig kind Maria 09.04.1652

1653
 slecht leesbare huwelijksakte 29.04.1653

1684
 overlijden Paulina Rons 31.08.1684

Vier gezinnen. Eén, twee, drie of vier Judocussen?
Luc Houthooft oppert de mogelijkheid dat in een aantal gezinnen wellicht één en dezelfde Judocus de vader was.
In theorie zou Judocus (1606-????, zoon van Joannes) de vader kunnen zijn in vier gezinnen:
1. Maria Vinkx (????-????), onwettig kind te Asse Joannes 09.10.1633
2. Anna de Greef (1612-1668), huwelijk 20.10.1637, kinderen te Asse van 1639 tm 1651
3. Paulina Rons (????-31.08.1684), huwelijk 29.04.1653, kinderen te Asse van 1652-1666
4. Maria Fieremans (1637-????), huwelijk 31.06.1678, één kind te Kobbegem Judocus in 1680.

Welke Judocussen
a. Judocus 1606 (Asse 1606-na 1672), gehuwd met Anna de Greef (Asse 1612-1668)
b. Judocus 1652 (Merchtem 1652-1701), gehuwd met Anna Roybaert (Merchtem ????-1729), kinderen van 1689-1701
   Anna is niet in Merchtem geboren, het huwelijk was ook niet in Merchtem
   hij is eventueel aan 4. te linken, mits Maria Fieremans vóór 1689 is overleden
c. Judocus 1657 (Asse 1657-), zoon van Judocus sr en Paulina Rons
   hij is mogelijk aan 4. te linken, echter 20j negatief leeftijdverschil

167
 geboorte Judocus in 1657

d. Een nog onbekende Judocus? De stamboom is redelijk in beeld en Judocus was een weinig voorkomende naam bij de Van Huynegems. Mogelijkheden:
   - een Judocus, zoon van Judocus 1606, geboren vóór 1637 (n.a.v. de namen van peters en meters in gezin 4)
   - een of twee Judocussen afkomstig uit een andere plaats omgeving Asse

Opmerkingen bij de vier gezinnen
1. Onwettig kind Joannes bij Maria Vinkx. Barbara van Huynegem is meter.
Was dit Barbara Moyson, de moeder van Judocus 1606?
Of was het de echtgenote van Adrianus van den Abeele uit de Essene-tak, of nog iemand anders?
Michel Couturier (Geneanet) neemt aan dat 1. en 2. dezelfde Judocus 1606 was. Het is inderdaad aannemelijk, maar absoluut niet zeker.

1633
 geboorteakte Joannes onwettig 1633, wie is Barbara van Huynegem?

2. Huwelijk met Anna de Greef. Dit huwelijk is onderzocht bij de afstamming van Henricus van Van Huynegem .
Judocus (1606) is met zekerheid de vader van dit gezin.

3. Huwelijk met Paulina Rons. Opvallend:
De geboorten bij Rons beginnen (1652) waar die bij De Greef eindigen (1651).
Het eerste kind van Rons, Maria in 1652, is onwettig; de akte is helaas onleesbaar
Geen akten van geboorte en overlijden van Judocus.
Als Judocus 1606 in 1653 hertrouwd is met Paulina Rons, moet het huwelijk met Anna de Greef in 1652 ontbonden zijn!
Een overspel/hertrouw zou de merkwaardige verzameling peters en meters van hun kinderen kunnen verklaren.

4. In Kobbegem 1678 trouwde een Judocus van Huynegem met Maria Fieremans. ZIj was geboren in 1637.
Het kan geen hertrouw zijn geweest van Judocus "Rons", want Paulina Rons is pas in 1684 overleden (tenzij ontbinding maar dat is hier minder aannemelijk).
Judocus en Paulina Rons hadden een zoon Judocus geboren in 1657. Ook die zal het niet zijn geweest, gezien het negatieve leeftijdsverschil van 20 jaar.
Ook van deze Judocus zijn geen akten van geboorte en overlijden bekend.

Op 04.08.1680 is te Kobbegem geboren Judocus jr. Opvallend zijn de namen van peters en meters:
- Josina van Huynegem, een naam die mogelijk verwijst naar Steenhuffel en/of Asse. Josina (Judoca) is een puzzel op zich.
- Judocus van Huynegem! dus dezelfde naam als de vader
Normaal gesproken was dit dus de vader van de vader. Dit verwijst toch naar Judocus 1657 (Rons), ondanks het 20j leeftijdsverschil
Of het was een (half)broer van Judocus. Een nog onbekende zoon van Judocus 1606, dit vanwege de namen van peters en meters in het gezin Fieremans.

1680

Voor de volledigheid: de Judocussen uit het Kobbegem-dossier nog eens op een rijtje:

Enkele denkpistes:
A. Judocus uit Asse, is op 29.04.1653 gehuwd met Paula Rons (Roms of Roens volgens de klapper van Asse)
   Bezwaren hiertegen:
      - Paula Rons overlijdt 1684 in Asse, dus kan deze Judocus niet in 1678 met Maria Fieremans zijn getrouwd
      - de link met Roms is slechts een niet door akten onderbouwde aanname, gebaseerd op de bijzonderheid dat vader en zoon beiden Judocus noemden
      - de meter Judoca op 04.08.1680 komt niet voor in het gezin van Judocus en Paulina Roms

B. Judocus als de op 25 juli 1657 in Asse geboren, zoon van Judocus en Paula Rons (Roms of Roens volgens de klapper van Asse)
   Bezwaren hiertegen:
      - 20 jaar negatief leeftijdsverschil tussen Judocus (1757) en Maria (1737)
      - de link met Roms is slechts een niet door akten onderbouwde aanname, gebaseerd op de bijzonderheid dat vader en zoon beiden Judocus noemden
      - de meter Judoca op 04.08.1680 komt niet voor in het gezin van Judocus sr sr en Paulina Roms

C. Judocus was mogelijk de vader van de op 22.05.1664 te Steenhuffel geboren Judoca van Huynegem, onwettige dochter van Judocus en Elisabeth X.
Judoca van Huynegem is een belangrijke naam, want zij was op 04.08.1680 meter van Judocus Jr (Josina=Judoca)

   - 28.10.1677 meter van Judoca Pauwels, dochter van Joannes Petrus Pauwels en Maria de Mey
   - 19.04.1681 bruid (geb. Steenhuffel 22.05.1664?) in huwelijk te Asse met Arnoldus van de Velde (Asse 03.12.1754?) met de volgende kinderen:
      - 08.08.1681 Maria van de Velde, p&m Judocus van Huynegem en Maria Verhagen
      - 03.10.1683 Judoca van de Velde, p&m Henricus de Becker ?? en Judoca de ... ??
      - 06.12.1684 Judocus van de Velde, p&m Judocus Moncquernoy en Elisabeth van de Velde
      - 11.06.1687 Petronella van de Velde, p&m Theodoor de Becker en Petronelle de Noir

   Opvallend:
      - getuigen Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden nomine Judoca Erpels
      - Judoca Erpels en Adrianus van Huynegem hadden in 1652 een zoon Judocus maar die was duidelijk te jong om de gezochte Judocus te kunnen zijn.
      - de naam Judoca van Huynegem komt niet voor in het parochieregister van Merchtem

Drie P&M van haar kinderen (Judocus Moncquernoy en tweemaal De Becker) wijzen voorzichtig in de richting van de Assetak Van Huynegem.
Harde feiten ontbreken en er zijn in de Asse-tak geen Judocussen op overschot die kunnen worden gelinkt aan Steenhuffel of Kobbegem.

D. Judocus als de op circa 1606 te Asse geboren zoon van Joannes en Barbara Moyson.
Hij was van 1637 tot 1668 in Asse gehuwd met Anna de Greef. Daarvóór had hij in 1633 een onwettig kind bij Maria Vinx.
Hij zou in theorie de onwettige vader kunnen zijn geweest van Judoca in 1664, want hij is pas in 1672 overleden.
Maar zeker de bruidegom bij het huwelijk in 1678 zal een andere Judocus zijn geweest.
Een andere mogelijkheid is een nog onbekende zoon Judocus, geboren vóór 1637. Het zou ook Judocus Moncquernoy in 1684 als peter van Judoca verklaren.
Harde feiten ontbreken want er zijn geen akten bekend van een Judocus jr. Mogelijk was dit in een buurdorp van Asse.

E. Judocus geboren te Merchtem op 27.06.1652 zou dezelfde persoon kunnen zijn geweest als de echtgenoot van Maria Fieremans in Kobbegem 1678.
   Bezwaren hiertegen:
- negatief leeftijdsverschil van 15 jaar (1637-1652)
- harde feiten ontbreken want overlijdensakte Maria vóór 1689 ontbreekt
- ook is er (vooralsnog) geen (her?)trouwakte opgedoken met Anna Roybaert; deze zou melding kunnen maken van het feit dat Judocus weduwnaar was
- de overlijdensakte in 1701 maakt geen melding van dat Judocus tevens weduwnaar was

Judocus chronologisch:
Geboren 27.06.1652 te Merchtem
Op 21.08.1678 te Kobbegem getrouwd met Maria Fieremans
Op 04.08.1680 geboorte Judocus jr. te Kobbegem
Tussen 1680 en 1689 overlijden Maria Fieremans in Kobbegem (aanname in geval Judocus=Judocus)
Voor 1689 hertrouw Judocus met Anna Roybaert (aanname in geval Judocus=Judocus)
Tussen 1689 en 1701 kinderen van Judocus en Anna in Merchtem
Overlijden Judocus op 05.02.1701 te Merchtem, op 50-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria Roybaert.
Maria Fieremans is niet in Kobbegem overleden tussen 1678 en 1723. De parochieregisters na 1723 zijn helaas verloren gegaan. Zij is ook niet in Merchtem of Asse overleden.
In 1723 zou Maria al 86 zijn geweest...

Judocus en andere Van Huynegems in het archief van de Schepenbank van Asse
Bert Tops heeft het Archief van de schepenbank van Asse ontsloten
Online

Hierbij de inhoud voor zover Van Huynegem:

237 Gevecht door Mertten Moncqnoy en Joos van Huynegem. 1657.
94-237, 1 stuk
288 Verwondingen aan Jan Pieters, inwoner van Meldert, door Jan de Nil, Gillis van Ginderachter en Guillam van Huijnegem. 1703
94-288, 1 stuk
426 Ingel van Huijnegem en de overmeier tegen Niclaas de Smeth zn Franchois: slagen en verwondingen en betaling van chirurgijnskosten. 1630
684 De hoofddrossaard tegen Gillis de Smedt zn Gillis te Krokegem: slagen en verwondingen aan Hendrik van Huijneghem op de openbare weg. 1749-1750
94-684 1 katern, erg beschadigd
768 Ontvangstbewijs van Hendrick vanden Driessche van betaling door van Huyneghem. [17de eeuw]
1071 Rijkaard van Beverhoudt tegen Ingel van Huyneghem: vergoeding voor toegebrachte verwondingen en laster. 1611
1333 Anna van Rijckel tegen Ingel van Huynegem: schulden. 1620
1382 Anna van Ryckel tegen Ingel van Huynegem: schulden. 1621
1406 Charles vander Slachmolen, in opvolging van Pauwel van Varenberghe, tegen Hendrik van Huynegem: schulden. 1622
1498 Bartholomeus vanden Cruyce cum sua tegen Hans van Huynegem. 1625-1626
1519 Laureijs Plasch, man van de weduwe Gillis Smeth, tegen Ingel van Huijneghem: betaling van gelag. 1627
1535 De weduwe meester Jan Blijleven tegen Ingel van Huijnegem: betaling van rogge en kippen. 1627-1628
1758 Adriaen Willems tegen Ingel van Huijnegem: rente. 1638
1833 Barbara Schoemans, vrouw van Laureis van Grimbergen, tegen Marie van Huijneghem, vrouw van Niclaas van Grimberghen: betaling van chirurgijnskosten en laster. 1641-1642
1930 Laureis van Huijnigem (Huijneghem) als man van Elisabeth Buggenhout, weduwe Merten de Wolff, tegen Matthijs Maurissens, als man van Machelijne vanden Wijngaert, weduwe Jan vanden Bossche: schulden (verjaring). 1646
1943 Niclaas Smeth, brouwer te Asse, tegen Ingel van Huynegem: levering van koren en betaling van arbeid. 1646-1647
2000 Ingel van Huijnegem tegen Sijmon Cools: betlaing van klederen. [Eerste helft 17de eeuw]
2088 Adriaen van Huynege tegen Michael Goeffincq: schulden. 1652
2025 Lauwerijs van Huijnigem, man van Elisabeth Buggenhout, weduwe Merten de Wolff tegen Geertruit de Smet, weduwe Joos de Wolff: opbrengst van hopstaken op een gehuurde hofstede en andere afrekeningen. [Eerste helft 17de eeuw]
2301 Guillam de Valck, weduwnaar Elisabeth van Huynigen dr Jan, tegen Joos en Laureis van Huynighen. 1662
2319 Servaas Moijsoen (Moijensoene) tegen Joanna van Huijnegem, weduwe Goossen Deken: schulden vanwege een nalatenschap. 1663
2332 Servaes Moijsone (Moijensoene), gehuwd met Ingel Steleman tegen Joos en Laureis van Huijnegem en Aart vanden Bossche de oude, gehuwd met Anna van Huijnegem: obligaties. 1663-1664
2381 Jan Deken, zn Goossen en zn Joanna van Huynegem, boswachter van de markies en pachter tegen Merten vander Slachmolen te Asse: betaling van hopstaken. 1666
2403 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrik en Guillam van Huynegem: huur van een molen. 1667
2460 Franchois de Wolff tegen Hendrik van Huijnegem, zn Laureis en fs Elisabeth van Buggenhout: terugbetaling van lening. 1670
2482 Aert vanden Bossche tegen Hendrick en Guillam van Huynegem: bezwaar tegen een beslaglegging. 1670
2585 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrick en Guillam van Huynegem: bezwaar tegen een beslaglegging n.a.v. een borgstelling. 1673
2612 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrick van Huijnegem: aandeel in een hofstede. 1674
2762 Joos van Huynegem (van Huijnegem) en dochter Josijne tegen Gillis Verhasselt zn Gillis: arbeidsovereenkomst en arbeidsloon. 1677-1679
2788 Gillis Verhasselt, pachter, tegen Josyne van Huijnegem, met haar vader Joos: bezwaar tegen een beslaglegging. 1678
2917 Gillis de Nil tegen Hendrik van Huynegem. 1681
3076 Jasper van Huynegem tegen Peter de Buyst, collecteur van Mollem: terugbetaling van een voorschot. 1685
3102 Jasper van Huynegem tegen Jan Slachmaelder: beslaglegging. 1686
3124 Jaspar van Huynegem, inwoner van Mollem, tegen Gillis van Ghinderachtere en Guillam de Muylder cum suis, bedezetters van Mollem: bezwaar tegen een beslaglegging n.a.v. contributie op gehuurd goed. 1686-1687
3364 Jan Deken, zoon van Goossen en Joanna van Huijnegem, boswachter van de markies tegen Franchois de Valck: betaling van hopstaken. 1695
3564 Nicolaes van Grimberge, als man van Marie van Huijnegem, tegen Jan van Grimbergen zn Jan: laster (betichting van overspel). [17de eeuw]
3657 Jan van Huijnegem tegen de erfgenamen van Michiel vanden Cruijce: betaling van parochielasten op een bos. 1700
4157 Jan de Proest te Asse tegen Guillam van Huyneghem zn Gillis te Krokegem: betaling van snoeihout. 1734-1735
4546 Joannes-Baptista de Brouwer, gehuwd met Joanna de Ridder te Kobbegem in opvolging van Hendrik van Huynegem tegen Judocus Lippens, gehuwd met Joanna Van de Velde, dr Judocus te Asse: opeising van documenten uit een nalatenschap. 1794
5070 Anton Stevens en Joanna van Huijnegem (Huijneghem). 1723-1743
5103 Hendrik Kestens (Cestens, Kestiens, Castens, Casten, Kosten, Costers (Kosters) en Petronella van Huijneghem. 1737-1750
5276 Jan van Huijneghem (Huijnieghem). 1663-1664
5455 Joos van Huijnegem. 1700
7392 Mazenzele Armenrekeningen. 1648-1666
7656 Henrick van Huijnegem tegen Jan de Meije: rente. 1653-1662
7761 De markies van Asse tegen Joos van Huijneghem en meester Nicolaes Jacobs: achterstallige cijns. 1731

Home