Dossier 7: Judocus van Huynegem Kerstpuzzel

Circa 1625 moet in de omgeving van Asse een nog onbekende Judocus van Huynegem zijn gedoopt, mogelijk een zoon van Judocus 1597-1677 uit de Asse-tak
Met de gekende Judocussen in de stamboom kunnen de stamvaders van de takken Rons en Kobbegem namelijk niet verklaard worden, evenmin als de vader van Judoca van Huynegem
Het bestaan van die Judocus uit de Asse-tak wordt ondersteund door de namen van peters en meters in diverse akten
Oorzaak lijkt de gebrekkige registratie in de beginperiode van de parochieregisters rond 1600

Snel naar...
Vragen
Judocus G2
Voorafgaande puzzels
Alle bekende en onbekende Judocussen op een rijtje
Akten met onbekende Judocus al peter
Steenhuffel
Hof in 't Reephout

Vragen rond Judocus van Huynegem in schema

1. Welke Judocus A1 startte in 1653 de Rons-tak?

rons

2. Welke Judocus C2 startte in 1678 de Kobbegem-tak?

kobbegem

3. Welke Judocus B was in 1664 te Steenhuffel vader van Judoca?

Judocajudoca

4. Wie waren de onbekende getuigen Judocus van Huynegem in diverse akten in 1670 en 1688?

De verschillende Judocussen van Huynegem in en rond Asse 1650 op een rij
Zevenmaal een onbekende Judocus van Huynegem: A1, B1, B2, B3, C1, C2 en C4
Zevenmaal een bekende Judocus van Huynegem tijdgenoot: A2, C3, D, E, F, G1 en H
Minimaal één onbekende Judocus van Huynegem: G2, omdat de gekende Judocussen tekortschieten in het vervullen van de "vacatures"
De letters verwijzen naar onderstaande lijst van judocussen

Judocus G2
Het antwoord is een onbekende Judocus "G2" uit de Asse-tak, gedoopt ca 1625, mogelijk een zoon of andere directe verwant van Judocus "G1" 1597-1677

Er moet zo iemand geweest zijn, anders zijn de diverse evenementen niet te verklaren
Zijn ontbrekende geboortedatum kan te wijten zijn aan de gebrekkige registratie in de begintijd van de parochieregisters
Voor zijn ontbrekende overlijdensdatum (na 1680) is geen verklaring. Vanaf 1667 is immers in Asse het overlijdensregister bewaard gebleven.
Mogelijk zijn nog niet alle dorpen in beeld en goed gescand. Er kunnen nog akten ontbreken of simpelweg verloren zijn gegaan
De digitale klappers van Asse laten de diverse onregelmatigheden zien. De klappers van Luc Annaert laten ze weg en suggereren op dit punt een nauwkeurigheid die er niet is
Voorbeelden van plaatsen met ontbrekende akten zijn Kobbegem, Pamel, Nattenhaasdonk en Liedekerke

Judocus trouwde in 1653 met Paula Rons en had in 1664 te Steenhuffel een buitenechtelijke dochter Judoca bij Elisabeth van Huynegem uit de Merchtem-tak

Judocus en Paula Rons hadden zes kinderen. In 1678 trouwde zoon Judocus 1657 te Kobbegem met de 20 jaar oudere weduwe Maria Fieremans. Judocus A2 = Judocus C2.
Getuigen waren Maria's vorige schoonvader Henricus Maenens en Judocus G2, de vader van de bruidegom, ofewel Judocus C1
In 1680 wordt Judocus' en Maria's enige zoon Judocus C3 gedoopt. Getuigen zijn Judocus G2 oftewel Judocus C4 en Judoca, halfzus van C2 en dus toch een soort tante van de dopeling

Na de (vermoedelijke) dood van Anna Fieremans hertrouwt Judocus C2 in 1716 te Bollebeek met de 7 jaar oudere Anna Francois (1664)
Het overlijdensregister van Kobbegem is echter wel intact over de periode 1677-1723 dus dat is een beetje vreemd. Zij staat ook niet bij de overlijdens in Mollem.
Anna Francois overleed in 1729 te Bollebeek. Judocus overleed in 1739 te Bollebeek. Hun overlijdens staan ook in de index van Mollem, onbekend is waarom
Het leeftijdsverschil is opmerkelijk. Echter de akten liegen niet.

Intussen werd in 1688 te Asse Elisabeth van den Bossche gedoopt, kleinkind van Judocus G2
Meter was haar tante Elisabeth van Huynegem. Peter was haar stiefnonkel Joannes van Huynegem
Joannes was in 1933 geboren uit een vorige ongehuwde relatie van Judocus G2's vader G1 met Maria Vincx

asse

Voorafgaand aan deze puzzel zijn twee andere puzzels opgelost:
- Judocus 16.07.1657 Asse, zoon van "Judocus" en Paula Rons, was de eerste generatie Van Huynegem in Kobbegem, dossier 21 met dank aan Luc Houthooft
- Elisabeth van Huynegem 04.05.1644 Merchtem dochter van Adrianus en Judoca Erpels was 22.05.1664 buitenechtelijke moeder van Judoca van Huynegem, dossier 18

Alle bekende en onbekende Judocussen op een rijtje

Judocus A1: De grote tak Rons startte met een onbekende Judocus "A1" van Huynegem (huwelijk Asse 29.04.1653 met getuige Simon) en Maria Looweijs als meter van een kind
In 1657 wordt in Asse het derde van zes kinderen geboren: zoon Judocus "A2", vermoedelijk de stamvader van de Kobbegem-tak
NB Judocus A1 kan niet de bruidegom C2 zijn geweest in Kobbegem 1678, want Paulina Rons overleed pas in 1684. Hij kan wel getuige zijn geweest in 1678 (C1) en/of 1680 (C4)

Judocus' doopakte is niet gevonden, hoewel hij ruim na 1606 (start registers in Asse en omliggende gemeenten) moet zijn geboren
Judocus' overlijdensakte na 1666 (geboorte jongste dochter) is niet gevonden, hoewel de overlijdensaktes in Asse al in 1657 startten; zijn vrouw overleed in 1684 te Asse
Paula's overlijdensakte uit 1684 is wel bewaard gebleven, zonder nadere informatie

1684

 Overlijden Paulina Rons te Asse in augustus 1684, de akte bevat weinig aanvullende informatie 

De akten van ondertrouw 25.04.1653 en huwelijk 29.04.1653 zijn zeer slecht leesbaar:

1653
 akte van ondertrouw 25 maart 1653: 
 25 Martis Contraxerunt Sponsalia Judocus van Huynegem et Paula Rons 
 susceptores fuerunt Symon van Huynegem...???... infant... 
 Simon van Huynegem en Philippus Roms (haar broer)? 
1653

 Ondertrouw en huwelijk van Judocus van Huynegem en Paula Rons op 25.03.1653 resp. 29.04.1653 te Asse, zeer slecht leesbare aktes 

Opvallend: bij de 6 kinderen (tussen 1652 en 1666) van Judocus en zijn vrouw Paulina Rons te Asse is geen enkele Van Huynegem als peter of meter:
09.04.1652 Maria (buitenechtelijk), P&M Judocus de Raet (zv Henricus 13.10.1624?, Buggenhout, Smets en Asse-tak?) en Maria Lowyes (Paula's moeder)
19.10.1654 Susanna P&M Thomas Louis (Lowys!, Paula's kant) en Susanna Alpers (Elpers, mogelijk familie van Judoca's moeder uit Merchtem?)
25.07.1657 Judocus P&M Judocus Linthout en -, de vraag is of de klapper een juiste weergave is van de slecht leesbare p&m-namen! Er kan ook Judocus van Huynegem staan!
05.08.1660 Elisabeth P&M Hendrick Aets en Philippa van Zever (mogelijk Van Zeveren: De Smet/Meert en Plas/Margaretha van H uit de Asse-tak)
29.08.1663 Anna P&M Matheus de Cleen (geh. Anna Smits =?) en Anna Wellekens (geh. Thomas Lowys, wsl Paula's kant)
23.12.1666 Joanna PR, zeer wsl andere datum! P&M Philippus Roms (haar broer) en Joanna Plas (vage link naar De Smedt/Meert en evt. de Asse-tak!)

Opmerkelijk 1: Was hun dochter Joanna de Joanna die op 20.09.1706 meter was bij de geboorte van Joanna, dochter van Anna Dierickx en Joannes uit de Asse-tak?
   Zij was toen de enige in leven zijnde Joanna van Huynegem
   Dit betekent dat Judocus een relatie had met de Asse-tak

1666 1666
 23.12.1666 Doopakte van Joanna van Huynegem, dochter van Judocus en Paula Rons, samen met een verwarrende andere onbekende akte

Opmerkelijk 2: op 07.10.1688 ene Joannes van Huynegem als peter bij de doop van Elisabeth van den Bossche, kleindochter van Judocus en Paula
Elisabeth van Huynegem was haar 18-jarige tante, maar zij had geen nonkel Joannes!
Wie was hij dan??? Zie hiervoor het dossier 39 Hekelgem

1688

 Doop Elisabeth van den Bossche 07.10.1688 met Joannes en Elisabeth van Huynegem als p&m 

Judocus B1: Vader van onwettige dochter Judoca op 22.04.1664 in het noordelijk gelegen Steenhuffel
De moeder Elisabeth noemde van Huynegem, bewijs zie dossier 18. Zij trouwde enkele jaren later met Joannes van Bleyenbergh
Elisabeth was in 1689 ook meter van Judoca's eerste kind uit haar tweede huwelijk
De vader Judocus noemde waarschijnlijk ook Van Huynegem: vader en dochter lijken in de dossiers (parochieregisters en schepenbank) onafscheidelijk: (doopgetuigen Kobbegem 04.08.1680 en document 2762 en 2788 in de Schepenbank Asse)
Opmerkelijke wapenfeiten van Judoca, gezien haar leeftijd:
- op 28.10.1677 te Asse meter van Judoca Pauwels, dochter van Joannes Petrus Pauwels en Maria de Mey. Judoca was 13 jaar oud!, geen familierelatie gevonden
- in 1677-1679 samen met haar vader Judocus B1 vermeld in dossier 2762 Schepenbank Asse in processen tegen Gillis Verhasselt zn Gillis te Asse inzake arbeidsovereenkomst en arbeidsloon
- in 1678 samen met haar vader Judocus B1 vermeld in dossier 2788 Schepenbank Asse in een proces tegen Gillis Verhasselt zn Gillis te Asse inzake beslaglegging
- op 04.08.1680 te Kobbegem, 16 jaar oud!, samen met Judocus C4, meter van Judocus C3
- 06.04.1681 te Asse ondertrouw met de ruim 10 jaar oudere Arnoldus van de Velde met getuigen Theodorus de Backer en Judocus van Huynegem B1
- 19.04.1681 te Asse huwelijk met de ruim 10 jaar oudere Arnoldus van de Velde met getuigen Theodorus de Backer en de onbekende Martinus Lenoir
Kinderen:
- 08.08.1681 Maria van de Velde, p&m Judocus van Huynegem B2 en Maria Verhagen
- 03.10.1683 Judoca van de Velde, p&m Henricus de Becker ?? en Judoca de ... ??
- 06.12.1684 Judocus van de Velde, p&m Judocus Moncquernoy en Elisabeth van de Velde
- 11.06.1687 Petronella van de Velde, p&m Theodoor de Becker en Petronelle de Noir

Drie P&M van haar kinderen (Judocus Moncquernoy en tweemaal De Becker) wijzen voorzichtig in de richting van de Asse-tak Van Huynegem
Martina de Becker (Merchtem 1639, dossier 43) was een schoonzus van Henricus 1642 uit de Asse-tak
Echter de herkomst van Theodoor en Henricus is onbekend en zeker niet te relateren aan Martina

- 20.07.1688 huwelijk te Asse met Guilielmus Verbruggen, getuigen Philippus Verbruggen en Judocus van Huynegem B3
Guilielmus zou kunnen zijn geboren te Asse op 08.06.1626 of 21.11.1663
Kinderen:
- 14.07.1689 Philippus Verbruggen, p&m Elisabeth van Huynegem en Philippus Verbruggen;
      Elisabeth van Huynegem was haar moeder (ongehuwd bij Judoca's geboorte)
- 08.02.1692 Joannes Verbruggen, p&m Elizabeth Huygh en .Joannes van Ransbeke; Elizabeth Huygh was familie van Philippus Verbruggen
      Van Ransbeke was mss. een link met De Raedt (dossier Rons)
- 14.05.1696 Joanna Maria Verbruggen, p&m p&m Joannes Laenens en Maria Meert
      Maria Meert is op 21.03.1712 en 08.05.1722 meter van een kind van Stephanus van Huynegem (Asse-tak) en Anna Maria Lefebure
      Ook Philippus Verbruggen is in januari 1716 peter van een kind van Stephanus en Anna Maria. Stephanus was een kleinzoon van de Judocus uit de Asse-tak.

Er is van Judoca geen overlijdensakte bekend. Mogelijk is ze overleden tussen 1723 en 1747, de periode zonder parochieregisters in Kobbegem, maar daar woonde ze niet?

Mogelijke verklaring namen onwettige Judoca en Judocus: Bij de geboorte aangifte het kind dezelfde voornaam en achternaam van de verwekker geven

Judocus B2: peter op 08.08.1681 in Asse bij de doop van Maria van de Velde eerste kind van Judoca en Arnoldus

Judocus B3: getuige op 20.07.1688 bij het tweede huwelijk van Judoca met Guilielmus Verbruggen

1664

 Doopakte Judoca van Huynegem op 22.05.1664 te Steenhuffel 
 Onwettig kind van Judocus en Elisabeth van Huynegem uit de Merchtem-tak 
 Gezien de vermeldingen in de schepenbank noemde haar vader ook Van Huynegem 

Judocus C2: De tak Kobbegem startte op 21.08.1678 met een onbekende Judocus "C2" van Huynegem als bruidegom van 41-jarige weduwe Maria Fieremans
Judocus C1: Getuige is een andere onbekende Judocus "C1" van Huynegem, normaal gesproken de vader. De andere getuige Henricus Maenens was Maria's eerste schoonvader

1678

 Huwelijk Judocus "B2" van Huynegem en Maria Fieremans met Judocus "C1" van Huynegem als getuige  

Op 04.08.1680 wordt het enige kind Judocus "C3" gedoopt
In de doopakte staan naast de vader Judocus C2 als getuigen Josina Van Huynegem en nog een andere Judocus "C4"

Josina was straattaal voor Judoca. Zij was mogelijk dezelfde als de Judoca dochter van Judocus B

Getuige Judocus C4 in 1680 was mogelijk dezelfde als getuige Judocus C1 in 1678, dus de vader van Judocus C2
Hij kan ook de vader van Josina zijn geweest (C4 = B) of misschien wel van beide (C4 = C1 = B)

1680

 één van de meest intrigerende akten in de stamboom Van Huynegem: een doopakte op 04.08.1680 te Kobbegem 
    Judocus van Huynegem C3 als dopeling  
    Judocus van Huynegem C2 als vader 
    Judocus van Huynegem C4 als peter 
    Josina van Huynegem als meter 

Zeven tijdgenoten Judocus van Huynegem waar wél gegevens van bekend zijn:

Judocus A2 (1657-1739? was een zoon van Judocus A1 en Paula Rons
Zou hij de Judocus C2 te Kobbegem kunnen zijn geweest?
PRO:
- hij is de enige "beschikbare" Judocus in de stamboom
- vader én zoon Judocus past in het plaatje van Kobbegem
- vader A1 was waarschijnlijk in 1678 en 1680 nog in leven
- overlijden Judocus A2 op 27.02.1739 te Bollebeek of Mollem (?) past qua plaats en leeftijd perfect, na zijn hertrouw met Anna Francois
CONTRA:
- negatief leeftijdsverschil 20j met Maria Fieremans
- het verklaart niet het optreden van Judoca en nóg een Judocus (wsl. haar vader) bij de doop in 1680
Tenzij Judoca's vader (B) ook de Judocus C1 was aan het begin van de Kobbegem-tak

De feiten van het -20j leeftijdsverschil met Maria Fieremans op een rijtje:
07.06.1637 doop te Mollem van Maria Fieremans, dochter van Petrus en Anna Leemans
13.10.1654 huwelijk te Kobbegem met Egidius Maenens (20.09.1635 Kobbegem, zoon van Henricus en Elisabeth van den Broeck); getuigen Henricus Maenens en Petrus Fieremans
06.12.1677 overlijden Egidius Maenens te Kobbegem
31.08.1678 hertrouw Maria te Kobbegem met de mogelijk 20 jaar jongere Judocus van Huynegem (25.07.1657 te Asse, zoon van Judocus en Paula Rons)
              getuigen Henricus Maenens en Judocus van Huynegem; deze Henricus in 1678 was haar zoon uit haar eerste huwelijk
??.??.???? overlijden van Maria Fieremans, geen akte gevonden in Asse, Mollem, Bollebeek of Kobbegem
07.07.1716 hertrouw Judocus te Mollem/Bollebeek met Anna Francois (05.03.1664 te Asse, dochter van Joannes en Maria Monsieurs), getuigen Henricus Maenens en Nicolas Jacobs

1729

1729

 04.07.1716 huwelijksakte te Bollebeek resp. Mollem van Judocus van Huynegem en Anna Francois, waarom dubbel? 
 getuigen zijn Henricus Maenens en Nicolas Jacobs 

29.04.1729 overlijden Anna Francois te Bollebeek

1729

 29.04.1729 overlijden Anna Francois te Bollebeek, vrouw van Judocus van Huynegem 
 als hier had gestaan "weduwe van" was het een héél ander verhaal geweest! 

1729

 de alfabetische index van Mollem! met Anna Francois - onder de F - spreekt over "vrouw van" 
 NB in de chronologische index van Mollem staat ze overigens niet vermeld" 

1729

 ook de index van Mollem spreekt over "vrouw van" 

27.02.1739 overlijden Judocus van Huynegem te Bollebeek, 81 jaar oud

1739

 27.02.1739 overlijden Judocus van Huynegem te Bollebeek op 81-jarige leeftijd 

1739
    de alfabetische index van Mollem!, met Judocus en - nogmaals, nu onder de V - Anna Francois "vrouw van Judocus" 
 NB in de chronologische index van Mollem staan ze overigens niet vermeld" 

Maria Fieremans is niet in Kobbegem overleden tussen 1678 en 1723. Zij is ook niet in Merchtem of Asse overleden.
De parochieregisters tussen 1723 en 1747 zijn helaas verloren gegaan, echter in 1723 zou Maria al 86 zijn geweest dus dat is niet erg waarschijnlijk in die tijd
Maria Fieremans had overigens enkele naam- en tijdgenoten:
01.10.1711 overleden te Bollebeek (index Mollem=?), vrouw van Antonius de Valck

Judocus C3 geboren te Kobbegem, speelde zijn belangrijkste rol bij zijn doop op 04.08.1680:

1680

 één van de meest intrigerende akten in de stamboom Van Huynegem: een doopakte op 04.08.1680 te Kobbegem 
    Judocus van Huynegem C3 als dopeling  
    Judocus van Huynegem C2 als vader 
    Judocus van Huynegem C4 als peter 
    Josina van Huynegem als meter 

Judocus D, Merchtem 27.06.1652 - Merchtem 05.20.1701, zoon van Adrianus en Judoca Erpels
Omstreeks 1688 is hij getrouwd (niet in Merchtem) met Anna Roybaert, 6 kinderen tussen 1689 en 1701
Hij is te laat geboren om Judocus A1 te kunnen zijn geweest (huwelijk in 1653)
Hij is te laat geboren (1652) om Judocus B te kunnen zijn geweest (in 1664, zou dan incest zijn geweest).
Als broer van Elisabeth 1644 was hij wel een nonkel van Judoca van Huynegem!
Hij kan niet Judocus C2 zijn geweest:
- zijn vader noemde Adrianus en niet Judocus (de getuige C1 bij het huwelijk in 1678)
- er was ook geen andere Judocus in zijn familiekring beschikbaar om als getuige bij het huwelijk te kunnen dienen
Hij kan niet Judocus C1 zijn geweest in 1678, want:
- hij trouwde zelf pas in 1688 en had geen zoon Judocus om in 1678 als Judocus C2 te kunnen trouwen met Maria Fieremans

Judocus D als Judocus C4 getuige bij de doop van Judocus C3 in 1680?
In dat geval was Judoca bij de doop niet vergezeld door haar vader maar door haar nonkel Judocus, de broer van haar moeder
De vraag rijst dan wel: WAAROM waren die twee dan getuige bij die doop? Er was immers geen familierelatie tussen Judocus D en de familie C1/C2
En de vraagt BLIJFT: wie waren Judocus C1 en Judocus C2? Al met al onwaarschijnlijk dat Judocus D een rol had in Kobbegem
TENZIJ dat de vader van Judoca óók de Judocus C1 of C2 was van de Kobbegem-tak!

Judocus E. Asse ca. 1597 - Asse 12.07.1677, zoon van Joannes en Barbara Moyson
Hij had in 1633 in Asse een onwettige zoon Joannes bij Maria Vincx
Getuige Barbara van Huynegem. Was dit de echtgenote van Adrianus van den Abeele uit de Essene-tak, of zijn zus van voor de parochieregisters, of nog iemand anders?
-> Was dit misschien gevolgd door een huwelijk elders? (dossier 8)
-> Op 10.11.1626 zou Maria Vincx getrouwd zijn met Henricus Huynegom, volgens de huwelijksklapper van Asse. De betreffende akte is echter (nog) niet gevonden
In 1637 trouwde hij in Asse met Anna de Greef, zes kinderen van 1639 t/m 1651.
Anna de Greef overleed in 1668, Judocus E in 1677

1668

    05.10.1668 Overlijden Anna de Greef te Asse 
    De akte is slecht leesbaar 

Judocus E = Judocus A1?
De huwelijken van Judocus E met Anna de Greef (1637-1668) en die van Judocus A met Paula Rons (1653-1684?) overlappen elkaar gedeeltelijk. Anna de Greef overleed in 1668
PRO:
- de kinderreeksen volgen elkaar naadloos op! 1639-1651 resp. 1652-1666
- de overlijdensakte uit 1668 is slecht leesbaar, mogelijk betrof het een naam- en tijdgenoot van Anna de Greef
CONTRA:
- het negatieve leeftijdsverschil van 20 jaar tussen Judocus E en Paula Rons is fors
- de overlijdensakte van Anna de Greve uit 1668. Anna had een naamgenoot maar elders op deze site (WAAR?) is uitgelegd dat die het niet was in 1668
- Judocus E was wel getuige ergens maar andersom waren er geen Van Huynegems getuigen in het gezin Rons

Judocus E = Judocus B? Nee!
Hier gelden dezelfde overwegingen als voorgaand bij Judocus E = A1.
Bovendien: Judocus E overleed 12.07.1677. Vader Joos en dochter Judoca staan in 1678 samen voor de Schepenbank van Asse
Conclusie: Judocus E was niet Judocus B

Judocus E = Judocus C1 C2 of C4? Nee!
Judocus E overleed 12.07.1677, dus hij kon in 1678 niet de bruidegom C2 zijn, of diens vader/getuige C1, of in 1680 de getuige C4

Judocus F. Gedoopt 17.02.1668, zoon van Henricus en Margaretha Raes
Te jong voor alle evenementen

Judocus G1 (1597-1677) was tussen 1637 en 1668 getrouwd met Anna de Greef
Hij kon dus onmogelijk tegelijkertijd zijn getrouwd met Paula Rons. Bij het huwelijk in Kobbegem in 1678 was hij al overleden
Ook voor vader van Judoca was hij te oud en te vroeg overleden (i.v.m. de Schepenbank-dossiers 2672 en 2688)

Hij was de vader van de buitenechtelijke Joannes (1633), de enige mogelijke kandidaat-peter in 1688 bij de doop van Elisabeth van den Bossche uit de Rons-tak
Hij was vermoedelijk ook de vader van een vooralsnog onbekende Judocus G2

Een onbekende Judocus G2, mogelijk (onwettige) zoon van Judocus E (1597-1677)
Hij was de Judocus A1, stamvader van de tak Rons
Hij was de Judocus B, vader van de buitenechtelijk geboren Judoca
Hij was de Judocus C1, vader van de in 1657 geboren Judocus C2, stamvader van de tak Kobbegem

Het verklaart:
- het ontbreken van peters en meters Van Huynegem bij de kinderen van Judocus A1 en Paula Rons
- zijn halfbroer Joannes (Maria Vincx) als peter bij de doop in 1688 van een kleinkind van Judocus A1 en Paula Rons
- de getuige Judocus C1 in 1678, Judocus C4 in 1680 en ook Judoca als tante van de dopeling in 1680

Waarom? In de stamboom, gebaseerd op de nu bekende parochieregisters, lijkt een Judocus te ontbreken
Met de bestaande gekende Judocussen kunnen de "vacatures" (1653 Rons, 1664 Judoca, p&m uit de Asse-tak en in mindere mate 1678 Kobbegem) namelijk niet ingevuld worden

Judocus H, 26.06.1652 Merchtem, overleden 05.02.1701 te Merchtem; +/- 1688 getrouwd in de geboorteplaats van zijn vrouw Anna Roobaert
Hij was te jong om in 1653 te trouwen met Paula Rons of in 1664 de vader van Judoca te kunnen zijn geweest
Hij was te jong om i n 1678/1680 als getuige op te treden, bovendien had hij geen zoon Judocus
Hij had wélde juiste leeftijd om in 1678 als C2 te trouwen met Maria Fieremans!
Dit veronderstelt dat Maria Fieremans vóoacute;r 1688 was overleden.

Verder nog de ongenummerde:
Judocus ca 1560, Essene, ruim vóór 1600-1700 in een ander dorp geboren
Judocus 06.07.1681, zoon van Petrus Merchtem, overleden kort na de geboorte
Judocus 24.08.1686 Mollem, getrouwd +- 1715 met Catharina de Clerck, overleden 28.09.1761 te Mollem; om onbekende reden niet te Mollem getrouwd
Judocus 14.03.1699, kleinzoon van Petrus Asse, aan het eind van de periode geboren
Judocus 01.03.1723, kleinzoon van Henricus Asse, overleden kort na de geboorte

Onbekende peters en meters in akten Judocus
1. de al genoemde Joannes, op 07.10.1688 te Asse peter bij de doop van Elisabeth van den Bossche, kleindochter van Rons ASSE-RONS

2. Judocus van Huynegem op 03.01.1670 peter bij de doop van Elisabeth van Huynegem te Asse ASSE-JUDOCUS
3. De namen van peters en meters van de kinderen Rons zijn geen Van Huynegems, ze verwijzen vagelijk naar de Asse-tak Van Huynegem: 2x De Becker en Judocus Moncquernoy

Walburgis
 Doop 03.01.1670 van Elisabeth van Huynegem te Asse, dochter van Egidius en Walburgis Roodemont 
 Judocus van Huynegem is peter. Het is onwaarschijnlijk dat dit de 77 jaar oude grootvader van de dopeling was 
 Een peter of meter is normaal een nonkel of tante, broer of zus van een van de ouders 
 Een aanwijzing voor het bestaan van een Judocus van Huynegem, geboren omstreeks 1630, zoon van Judocus 

4. Judocus van Huynegem peter van Maria van Huynegem uit de Asse-tak bij haar doop te Asse op 15.11.1672 MAZENZELE-JUDOCUS
Zij was een dochter van Egidius uit de Asse-tak, zij had geen nonkel Judocus; alleen haar grootvader (1597) noemde zo
Op basis van deze akte zou je een Judocus verwachten in de Asse-tak, geboren omstreeks 1630/1640

1672
 Doopakte 15.11.1672 van Maria van Huynegem met Judocus van Huynegem als peter 
 Het is één van de aanwijzingen voor het bestaan van nóg een Judocus van Huynegem, geboren omstreeks 1630 

5. Judocus van Huynegem peter van Maria van Huynegem bij haar doop te Asse op 12.04.1672
Zij was een dochter van Henricus uit de (Judocus-loze) Mazenzele-tak
Op basis van deze akte zou je een Judocus verwachten in de Mazenzele-tak, geboren omstreeks 1630
Anders dan bij 1-4 kan een Judocus G2 uit de Asse-tak dit peterschap niet verklaren
Of was daar toch iets anders aan de hand?
Henricus was betrokken bij de verwisseling Mazenzele/Asse in 1642; ook waren er in die periode wat vage peterschappen van een Laurentius buitenom de Mazenzele-tak

1672
 Doopakte 12.04.1672 van Maria van Huynegem met Judocus van Huynegem als peter 
 Het is één van de aanwijzingen voor het bestaan van nóg een Judocus van Huynegem, geboren omstreeks 1630 

6. Judocus van Huynegem peter bij de doop te Asse op 06.01.1690 van Anna van den Bossche, dochter van Judocus en Anna van Huynegem, dochter van Judocus en Paula Rons
Niets bijzonders, het was gewoon haar nonkel Judocus, geboren in 1657
Judocus van Huynegem en Anna van den Motte waren in 1690 de p&m van Anna van den Bossche
Anna van der Motten was getrouwd met Joannes van den Bossche, een zoon Joannes op 17.04.1671
Joannes en Judocus van den Bossche waren dus broers
Anna was in 1687 ook meter van een dochter van Margaretha van den Bosch dus die was mogelijk een zuster van Judocus en Joannes

7. Was Rons' dochter Joanna de Joanna die op 20.09.1706 meter was bij de geboorte van Joanna, dochter van Anna Dierickx en Joannes uit de Asse-tak? ASSE-RONS
   Zij was toen de enige in leven zijnde Joanna van Huynegem
   Dit betekent dat Judocus een relatie had met de Asse-tak

Steenhuffel
Het vermoeden rijst dat één of meer dorpen met Van Huynegems nog niet in de stamboom zijn verwerkt en/of Judocussen missen in de parochieregisters

Steenhuffel en Asse 1712
 Asse met in het noorden Steenhuffel, historische kaart Fricx 1712 (bron: www.geopunt.be)
 Steenhuffel... in 1664 doop Judoca van Huynegem, dochter van Judocus
 Steenhuffel... een uithoek vanuit Asse gezien?
 Of... een nog onontdekt gebied met Van Huynegems?

Buurgemeenten Steenhuffel

klappers luc annaert
 Lijst van "klappers" opgesteld door Luc Annaert
 Bron Bewerkte parochieregisters en akten burgerlijke stand (Luc Annaert)

Judocus van Huynegem op 16 december 1641 geboren op Hof in 't Reephout te Asse - Krokegem?
In Ascania, driemaandelijks tijdschrift van de Koninklijke Heemkring ASCANIA vzw te Asse, van jaargang 57 - 2014 nummer 1 staat een interessant artikel over Hof in 't Reephout op de grens van Mazenzele en Asse (Krokegem)
Het artikel uit 2014 noemt Laurentius van Huynegem in 1652 als de oudst gekende bewoner van het hof
Laurentius was de oudst gekende stamvader van de zgn. Mazenzele-tak Van Huynegem. Uit het artikel blijkt dat deze tak pal aan de grens met Asse woonde
Nabij het hof pachtte hij land van de abdij van Affligem.
In 1672 was zijn zoon Hendrick van Huyneghem de eigenaar van "eene hoffstede metten huyse daeropstaende groot twee hondert tsestich roeden gelegen tot Crokegem aenden Vosdriesch"

Behalve de geschiedenis van het hof bevat het artikel ook enkele genealogische bespiegelingen. Eén daarvan noemt:
"Deze Laurentius huwde (...) met wie hij (...) kinderen had: (...) Judocus (geb. 16 dec. 1641)". Bij nazicht blijkt het echter om Judocus van Huysegem te gaan

Home