Hunenghien, bij Œudeghien

Er is een plaatsnaam Haneghem (Hunenghien) geweest nabij Œudeghien in Henegouwen, met vermeldingen in 1567 en 1799.
Deze plaatsnaam Haneghem (Hunenghien) heeft niets te maken met de familienaam Van Haneghem.
Het is één van de tientallen klinkt-als plaatsnamen, zoals Honegem, Gonnehem, Adegem, Oenegem, Onegem e.d.m.
Alleen de ontstaanswijze van Hunenghien zal op gelijke wijze zijn verlopen als Huinegem en Hunnegem. Dus oorspronkelijk Huna + inga + heim.
Hane vinden we verklaard op pagina 397 in "De Nederlandsche geslachtsnamen, in oorsprong, geschiedenis en beteekenis" (1885) van Johan Winkler.

Lokatie
Haneghem (Hunenghien) lag in het noorden van de provincie Henegouwen, net over de huidige taalgrens, bij de dorpen Papignies (Papegem) en Œudeghien.
Beide plaatsen liggen hemelsbreed zeven kilometer uit elkaar, met nog een groot dorp (Ostiches) er tussenin.
De precieze locatie is onbekend. Hunenghien staat niet op de historische Villaret-kaart van 1745-1748 (www.geopunt.be).
De Cercle de Généalogie Lessines heeft een pagina over Papignies met z'n lieux dits. Bemerk het wapen met de rood-gele strepen, typisch voor Henegouwen.
Meest waarschijnlijk betrof Hunenghien een boerderij bij Papignies die rond 1766 nog de naam Haeneghem of Hunenghien droeg.

Bronnen
1. De roodgele diagonalen van het wapen “Haneghem” in een wapenboek uit 1567 verwijzen naar Henegouwen (Huis van Avesnes)

wapen 1567
 wapen Haneghem 

2. De geboorteplaats “Haeneghem” van valsemunter Joannes Quequin, opgepakt op 3 februari 1799 in Brugge.
   Bij zijn aanhouding verklaarde hij dat hij was geboortig van Haeneghem, departement van Jamappe.
   Jemappe is de oude benaming voor de provincie Henegouwen.

quequin
Volgens zijn doopakte is hij geboren op 26 december 1766 en de volgende dag gedoopt in Œudeghien (Jemappe/Henegouwen):

1766

3 Jan Lindemans noemt in zijn boek "Toponymie van Asse" (1953) Hunenghien bij Papignies als homoniem (gelijkklinkend) van Hunenghem bij Asse
   Hij baseerde zich ongetwijfeld op de volgende twee publicaties:

4. Een Belgische publicatie uit 1940 noemt Papignies (Papegem) als locatie van Hunenghien:
   "Pethengien 1276 & Hunenghien 1276" (Belgium. Commission Royale de toponymie & dialectologie, 1940, Bulletin: Handelingen, Volumes 14-15)
   Pethengien is mogelijk het huidige Petignies, noordelijk van Papignies in de Rue Pierre Fontaine
   Papignies ligt maar liefst zeven kilometer oostelijk van Œudeghien.

1276

5. Hunenghien staat in een Duits boek "Die fränkische Landnahme in Frankreich und den Niederlanden und die Bildung der westlichen Sprachgrenze" uit 1937:.7
Niet onder Œudeghien maar onder Papegem:

papegem

Œudeghien of Papignies?
Beide plaatsen liggen hemelsbreed zeven kilometer van elkaar, met nog een groot dorp (Ostiches) ertussenin.
Da's vreemd. Of de gemeentegrenzen waren erg grillig of er was iets anders aan de hand. De bronnen spreken elkaar tegen:
- Quequin was geboortig van Haeneghem maar werd gedoopt in Œudeghien
   Quequin's familie was van Wannebecq bij Papignies. Misschien is hij 26.12.1766 geboren in Hunenghien bij Papegem, en de volgende dag gedoopt in Œudeghien
   Of de parochie Œudeghien omvatte mogelijk delen van Papignies; dat zou ook p.131 in het Duitse boek verklaren:
- Het Duitse boek noemt Huneghien en Petignies ook (p.131) onder Œudeghien. Voor in ieder geval Petignies is dit aantoonbaar onjuist. De bronnen verwijzen naar Papignies.
   De meeste -gem toponiemen zijn het stadium van boerderij nooit ontgroeid. Vrijwel zeker was dat bij Haenegem / Hunenghien ook het geval.

Familienaam Henneghien
Mogelijk is er bij Hunenghien een verband met de familienaam Henneghien.
Vooral in de omgeving van Frasnes-lez-Buissenal komt de familienaam Henneghien reeds in 1600 veelvuldig voor [bron: geneanet.org]
Johan Viroux meldt op zijn familienamen-website bij Henneghien:
- Peut-être var. de Hennequin, par attraction de Enghien? (Jean Germain, Jules Herbillon, Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles, éd. Racine, 2007)
- Proven. Enghien. Loc ( EV, Eugene Vroonen (Eugène Vroonen, Dictionnaire étymologique des noms de famille de Belgique II, éd. Dessart, s.d.)

henneghien
 
 

Home