Dossier 4: Judocus van Huynegem uit Kobbegem

In samenwerking met Luc Houthooft is de Kobbegem-tak in beeld gebracht.
Het is een illustratie van hoe je met gepuzzel één ontbrekende genereatie gegevens kan opvangen én van het feit dat genealogie tegenwoordig teamwork is
Resterende vraag: Welke Judocus van Huynegem trouwde in 1678 te Kobbegem met Maria Fieremans?

Henricus van Huynegem
In de stamboom van Luc Houthooft op Geneanet staat een Henricus van Huynegem.
Deze Henricus zou betrokken kunnen zijn geweest bij het "Incident te Krokegem".

Henricus is geboren in Kobbegem omstreeks 1728 en op 02.02.1762 getrouwd met Maria Anna van Buggenhout (Wemmel 03.02.1737). Zij hadden vijf kinderen in Mollem.
Hij is overleden te Brussegem op 26.10.1802 (de vierde dag van de maand Brumaire in het jaar Elf).
De tak Kobbegem staat nog los van de rest van de stamboom.
Henricus' overgrootvader Judocus was de namelijk de eerste Van Huynegem te Kobbegem, in 1678 getrouwd met Maria Fieremans. De afkomst van Judocus is onbekend.

Henricus was een zoon van Michael van Huynegem en Anna Barbara Stockx.
Dat blijkt uit zijn overlijdensakte en uit de namen van de peters en meters van zijn kinderen:
- Petrus van Buggenhout en Anna Barbara Stockx (Petrus 10.01.1763)
- Judocus van Huynegem en Anna Maria van Buggenhout (Joannes Franciscus 08.08.1765)
- Guilielmus van Buggenhout en Catharina van Huynegem (Guilielmus 24.10.1768)
- Arnoldus Mertens en Anna Maria van Buggenhout (Anna Maria 01.02.1772)
- Philippus de Valck en Catharina van Buggenhout (Philippus 04.12.1774)

De onderstreepte namen zijn (aangetrouwde) kinderen uit het gezin van Michael en Anna Barbara.
Judocus (1) van Huynegem was vermoedelijk een broer van Henricus, ook geboren tussen 1723 en 1740. In elke generatie in Kobbegem zat namelijk een Judocus.
Anna Barbara Stockx was Henricus' moeder.

Michael van Huynegem
Michael van Huynegem is geboren te Kobbegem op 15.07.1705, zoon van Judocus (sr) van Huynegem en Catharina Mochaert(?).
Michael Maenens en Josina van Latem waren zijn peter en meter. De naam Van Latem duikt ook op als meter bij andere kinderen van Judocus en Catherina Schockaert.
Michael en Anna Barbara Stockx trouwden 16.07.1723 te Zellik. Barbara was elders geboren. Bij haar huwelijk was ze mogelijk 23 jaar oud en dus geboren omstreeks 1700.
Michael is overleden te Kobbegem op 31.07.1777. Catharina?
De namen in de huwelijksakte (16.07.1723) zijn onleesbaar:

1777
 huwelijksakte 1723

Judocus Jr, de vader van Michael
Judocus is op 04.08.1680 te Kobbegem geboren, op 15.07.1702 te Kobbegem gehuwd met Catharina Schockaert en op 08.08.1721 te Kobbegem overleden.
De achternaam van Catharina is slecht leesbaar. Dat is in meerder akten zo. Mogelijk is er sprake van twee personen (hertrouw?).

Opvallend is de naam van de meter Josina van Huynegem, een naam die mogelijk verwijst naar Steenhuffel en/of Asse.

1680

1702

1721

Judocus Sr, de grootvader van Michael
Judocus Sr is op 21.08.1678 te Kobbegem gehuwd met Maria Fieremans (Asse 07.06.1637 en niet Mollem 24.04.1644) en overleden.
Getuigen bij het huwelijk waren Henricus Maenens en Judocus "Sr Sr" van Huynegem.
De vader noemde dus waarschijnlijk ook Judocus (Sr Sr). Van beide Judocussen is in Kobbegem geen geboorteakte gevonden.

1678

Herkomst van Judocus Sr Sr
Judocus was vermoedelijk afkomstig uit een andere gemeente, aangezien in de vroege Kobbegemse registers geen Van Huynegems voorkomen.
De herkomst van deze Judocus is nog niet gevonden.

Enkele denkpistes:
A. Judocus uit Asse, is op 29.04.1653 gehuwd met Paula Rons (Roms of Roens volgens de klapper van Asse)
   Bezwaren hiertegen:
      - Paula Rons overlijdt 1684 in Asse, dus kan deze Judocus niet in 1678 met Maria Fieremans zijn getrouwd
      - de link met Roms is slechts een niet door akten onderbouwde aanname, gebaseerd op de bijzonderheid dat vader en zoon beiden Judocus noemden
      - de meter Judoca op 04.08.1680 komt niet voor in het gezin van Judocus en Paulina Roms

B. Judocus als de op 25 juli 1657 in Asse geboren, zoon van Judocus en Paula Rons (Roms of Roens volgens de klapper van Asse)
   Bezwaren hiertegen:
      - 20 jaar negatief leeftijdsverschil tussen Judocus (1757) en Maria (1737)
      - de link met Roms is slechts een niet door akten onderbouwde aanname, gebaseerd op de bijzonderheid dat vader en zoon beiden Judocus noemden
      - de meter Judoca op 04.08.1680 komt niet voor in het gezin van Judocus sr sr en Paulina Roms

C. Judocus was mogelijk de vader van de op 22.05.1664 te Steenhuffel geboren Judoca van Huynegem, onwettige dochter van Judocus en Elisabeth X.
Judoca van Huynegem is een belangrijke naam, want zij was op 04.08.1680 meter van Judocus Jr (Josina=Judoca)

   - 28.10.1677 meter van Judoca Pauwels, dochter van Joannes Petrus Pauwels en Maria de Mey
   - 19.04.1681 bruid (geb. Steenhuffel 22.05.1664?) in huwelijk te Asse met Arnoldus van de Velde (Asse 03.12.1754?) met de volgende kinderen:
      - 08.08.1681 Maria van de Velde, p&m Judocus van Huynegem en Maria Verhagen
      - 03.10.1683 Judoca van de Velde, p&m Henricus de Becker ?? en Judoca de ... ??
      - 06.12.1684 Judocus van de Velde, p&m Judocus Moncquernoy en Elisabeth van de Velde
      - 11.06.1687 Petronella van de Velde, p&m Theodoor de Becker en Petronelle de Noir

   Opvallend:
      - getuigen Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden nomine Judoca Erpels
      - Judoca Erpels en Adrianus van Huynegem hadden in 1652 een zoon Judocus maar die was duidelijk te jong om de gezochte Judocus te kunnen zijn.
      - de naam Judoca van Huynegem komt niet voor in het parochieregister van Merchtem

Drie P&M van haar kinderen (Judocus Moncquernoy en tweemaal De Becker) wijzen voorzichtig in de richting van de Assetak Van Huynegem.
Harde feiten ontbreken en er zijn in de Asse-tak geen Judocussen op overschot die kunnen worden gelinkt aan Steenhuffel of Kobbegem.

D. Judocus als de op circa 1606 te Asse geboren zoon van Joannes en Barbara Moyson.
Hij was van 1637 tot 1668 in Asse gehuwd met Anna de Greef. Daarvóór had hij in 1633 een onwettig kind bij Maria Vinx.
Hij zou in theorie de onwettige vader kunnen zijn geweest van Judoca in 1664, want hij is pas in 1672 overleden.
Maar zeker de bruidegom bij het huwelijk in 1678 zal een andere Judocus zijn geweest.
Een andere mogelijkheid is een nog onbekende zoon Judocus, geboren vóór 1637. Het zou ook Judocus Moncquernoy in 1684 als peter van Judoca verklaren.
Harde feiten ontbreken want er zijn geen akten bekend van een Judocus jr. Mogelijk was dit in een buurdorp van Asse.

E. Judocus geboren te Merchtem op 27.06.1652 zou dezelfde persoon kunnen zijn geweest als de echtgenoot van Maria Fieremans in Kobbegem 1678.
   Bezwaren hiertegen:
- negatief leeftijdsverschil van 15 jaar (1637-1652)
- harde feiten ontbreken want overlijdensakte Maria vóór 1689 ontbreekt
- ook is er (vooralsnog) geen (her?)trouwakte opgedoken met Anna Roybaert; deze zou melding kunnen maken van het feit dat Judocus weduwnaar was
- de overlijdensakte in 1701 maakt geen melding van dat Judocus tevens weduwnaar was

Judocus chronologisch:
Geboren 27.06.1652 te Merchtem
Op 21.08.1678 te Kobbegem getrouwd met Maria Fieremans
Op 04.08.1680 geboorte Judocus jr. te Kobbegem
Tussen 1680 en 1689 overlijden Maria Fieremans in Kobbegem (aanname in geval Judocus=Judocus)
Voor 1689 hertrouw Judocus met Anna Roybaert (aanname in geval Judocus=Judocus)
Tussen 1689 en 1701 kinderen van Judocus en Anna in Merchtem
Overlijden Judocus op 05.02.1701 te Merchtem, op 50-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria Roybaert.
Maria Fieremans is niet in Kobbegem overleden tussen 1678 en 1723. De parochieregisters na 1723 zijn helaas verloren gegaan. Zij is ook niet in Merchtem of Asse overleden.
In 1723 zou Maria al 86 zijn geweest...

Voor de volledigheid: de Henricussen in en om Kobbegem nog eens op een rijtje:

1. HENRICUS UIT KOBBEGEM
Henricus is circa 1728 geboren:
- in Kobbegem (conform de doopakten van zijn kinderen)
- omstreeks 1728, blijkt uit zijn overlijdensakte uit Brussegem (1802); zijn vrouw is geboren in 1737
- zijn kinderen zijn geboren tussen 1763 en 1774
- de Kobbegemse parochieregisters tussen 1723 en 1747 ontbreken

Zijn huwelijk was 02.02.1762 in Sint Jans Molenbeek.

Michael en Barbara Stock (?) trouwden op 16 juli 1723 te Zellik.
Barbara is mogelijk op 28.05.1700 te Zellik geboren als Barbara Schockaert, dochter van Egidius en Francisca van Droogenbroeck.

2. HENRICUS UIT ASSE, ZOON VAN LAURENTIUS
Een overlijdensakte van 19.09.1794 (73j) uit Kobbegem verwijst naar een andere Henricus:
- geboren 01.04.1720 te Asse, zv Laurentius en Joanna Suy (Asse-tak Van Huynegem)
- op 24.02.1757 te Kobbegem getrouwd met Joanna Maria de Roy
   (de namen van de getuigen Petrus van de Cruys en Philippus Straetmans zijn niet bekend in Wemmel of Asse)
   (Joanna Maria was eerder gehuwd met Franciscus de Ridder, kinderen in 1744 1747 en 1751, Franciscus' overlijdensakte is niet gekend)

3. EEN OUDE HENRICUS UIT KOBBEGEM
Eveneens geboren te Kobbegem: Henricus van Huynegem 30.03.1708
Zijn vader, grootvader en overgrootvader noemden Judocus (zie doopakten 30.03.1708 en 04.08.1680 en huwelijksakte 21.08.1678)
Hij was te oud om vader te zijn van het gezin in Mollem.
Mogelijk is hij naar een andere plaats getrokken of overleden (parochieregisters Kobbegem 1723-1747 ontbreken)

4. HENRICUS UIT MAZENZELE
Op 12 augustus 1720 (of was het 12 october?) is te Mazenzele overleden "Henricus van Huynegem, zoon van Laurentius".
Zijn geboortedatum lijkt het ingewikkeld te maken, maar de plaats Mazenzele maakt het duidelijk:
Hij was een zoon van de Laurentius (1668-1741) en Barbara Plas (1675-1741) uit Mazenzele.
Hij was dus géén zoon van Laurentius (1683-1772) en Joanna Maria Suys (1692-1769) uit Asse.

1720

5. HENRICUS UIT ASSE, ZOON VAN MICHAEL
De namen Judocus en Catharina van Huynegem bij de peters en meters van zijn kinderen zeggen iets over Henricus' afstamming.
De namen lijken te wijzen naar kinderen uit het gezin van Michael van Huynegem en en Barbara de Baermaecker uit Asse.
Daar lijkt zelfs een oudste zoon Henricus te ontbreken, genoemd naar de grootvader uit 1642!
Echter er is geen geboorteakte van Henricus en ook qua geboortedatum valt het nét iets te vroeg.
De doorslag geeft echter dat de namen van de peters en meters nog meer en beter zijn terug te vinden in het gezin van Michael en Barbara uit Kobbegem

Home