Dossier 4: Judocus van Huynegem uit Kobbegem

In samenwerking met Luc Houthooft is de Kobbegem-tak in beeld gebracht.
Het is een illustratie van hoe je met gepuzzel één ontbrekende genereatie gegevens kan opvangen én van het feit dat genealogie tegenwoordig teamwork is
Voor de resterende vraag "welke Judocus van Huynegem trouwde in 1678 te Kobbegem met Maria Fieremans?" wordt verwezen naar Dossier 21

Het spoor terug gevolgd:

Henricus van Huynegem
In de stamboom van Luc Houthooft op Geneanet staat een Henricus van Huynegem.
Deze Henricus zou betrokken kunnen zijn geweest bij het "Incident te Krokegem".

Henricus is geboren in Kobbegem omstreeks 1728 en op 02.02.1762 getrouwd met Maria Anna van Buggenhout (Wemmel 03.02.1737). Zij hadden vijf kinderen in Mollem.
Hij is overleden te Brussegem op 26.10.1802 (de vierde dag van de maand Brumaire in het jaar Elf).
De tak Kobbegem staat nog los van de rest van de stamboom.
Henricus' overgrootvader Judocus was de namelijk de eerste Van Huynegem te Kobbegem, in 1678 getrouwd met Maria Fieremans. De afkomst van Judocus is onbekend.

Henricus was een zoon van Michael van Huynegem en Anna Barbara Stockx.
Dat blijkt uit zijn overlijdensakte en uit de namen van de peters en meters van zijn kinderen:
- Petrus van Buggenhout en Anna Barbara Stockx (Petrus 10.01.1763)
- Judocus van Huynegem en Anna Maria van Buggenhout (Joannes Franciscus 08.08.1765)
- Guilielmus van Buggenhout en Catharina van Huynegem (Guilielmus 24.10.1768)
- Arnoldus Mertens en Anna Maria van Buggenhout (Anna Maria 01.02.1772)
- Philippus de Valck en Catharina van Buggenhout (Philippus 04.12.1774)

De onderstreepte namen zijn (aangetrouwde) kinderen uit het gezin van Michael en Anna Barbara.
Judocus (1) van Huynegem was vermoedelijk een broer van Henricus, ook geboren tussen 1723 en 1740. In elke generatie in Kobbegem zat namelijk een Judocus.
Anna Barbara Stockx was Henricus' moeder.

Michael van Huynegem
Michael van Huynegem is geboren te Kobbegem op 15.07.1705, zoon van Judocus (sr) van Huynegem en Catharina Mochaert(?).
Michael Maenens en Josina van Latem waren zijn peter en meter. De naam Van Latem duikt ook op als meter bij andere kinderen van Judocus en Catherina Schockaert.
Michael en Anna Barbara Stockx trouwden 16.07.1723 te Zellik. Barbara was elders geboren. Bij haar huwelijk was ze mogelijk 23 jaar oud en dus geboren omstreeks 1700.
Michael is overleden te Kobbegem op 31.07.1777. Catharina?
De namen in de huwelijksakte (16.07.1723) zijn onleesbaar:

1777
 huwelijksakte 1723

Judocus Jr, de vader van Michael
Judocus is op 04.08.1680 te Kobbegem geboren, op 15.07.1702 te Kobbegem gehuwd met Catharina Schockaert en op 08.08.1721 te Kobbegem overleden.
De achternaam van Catharina is slecht leesbaar. Dat is in meerder akten zo. Mogelijk is er sprake van twee personen (hertrouw?).

Opvallend is de naam van de meter Josina van Huynegem, een naam die mogelijk verwijst naar Steenhuffel en/of Asse.

1680

1702

1721

Judocus Sr, de grootvader van Michael
Judocus Sr is op 21.08.1678 te Kobbegem gehuwd met Maria Fieremans (Asse 07.06.1637 en niet Mollem 24.04.1644) en overleden.
Getuigen bij het huwelijk waren Henricus Maenens en Judocus "Sr Sr" van Huynegem.
De vader noemde dus waarschijnlijk ook Judocus (Sr Sr). Van beide Judocussen is in Kobbegem geen geboorteakte gevonden.

1678

Herkomst van Judocus Sr Sr
Judocus was vermoedelijk afkomstig uit een andere gemeente, aangezien in de vroege Kobbegemse registers geen Van Huynegems voorkomen.
De herkomst van deze Judocus is nog niet gevonden. Zie dossier 7.

Voor de volledigheid: de Henricussen in en om Kobbegem nog eens op een rijtje:

1. HENRICUS UIT KOBBEGEM
Henricus is circa 1728 geboren:
- in Kobbegem (conform de doopakten van zijn kinderen)
- omstreeks 1728, blijkt uit zijn overlijdensakte uit Brussegem (1802); zijn vrouw is geboren in 1737
- zijn kinderen zijn geboren tussen 1763 en 1774
- de Kobbegemse parochieregisters tussen 1723 en 1747 ontbreken

Zijn huwelijk was 02.02.1762 in Sint Jans Molenbeek.

Michael en Barbara Stock (?) trouwden op 16 juli 1723 te Zellik.
Barbara is mogelijk op 28.05.1700 te Zellik geboren als Barbara Schockaert, dochter van Egidius en Francisca van Droogenbroeck.

2. HENRICUS UIT ASSE, ZOON VAN LAURENTIUS
Een overlijdensakte van 19.09.1794 (73j) uit Kobbegem verwijst naar een andere Henricus:
- geboren 01.04.1720 te Asse, zv Laurentius en Joanna Suy (Asse-tak Van Huynegem)
- op 24.02.1757 te Kobbegem getrouwd met Joanna Maria de Roy
   (de namen van de getuigen Petrus van de Cruys en Philippus Straetmans zijn niet bekend in Wemmel of Asse)
   (Joanna Maria was eerder gehuwd met Franciscus de Ridder, kinderen in 1744 1747 en 1751, Franciscus' overlijdensakte is niet gekend)

3. EEN OUDE HENRICUS UIT KOBBEGEM
Eveneens geboren te Kobbegem: Henricus van Huynegem 30.03.1708
Zijn vader, grootvader en overgrootvader noemden Judocus (zie doopakten 30.03.1708 en 04.08.1680 en huwelijksakte 21.08.1678)
Hij was te oud om vader te zijn van het gezin in Mollem.
Mogelijk is hij naar een andere plaats getrokken of overleden (parochieregisters Kobbegem 1723-1747 ontbreken)

4. HENRICUS UIT MAZENZELE
Op 12 augustus 1720 (of was het 12 october?) is te Mazenzele overleden "Henricus van Huynegem, zoon van Laurentius".
Zijn geboortedatum lijkt het ingewikkeld te maken, maar de plaats Mazenzele maakt het duidelijk:
Hij was een zoon van de Laurentius (1668-1741) en Barbara Plas (1675-1741) uit Mazenzele.
Hij was dus géén zoon van Laurentius (1683-1772) en Joanna Maria Suys (1692-1769) uit Asse.

1720

5. HENRICUS UIT ASSE, ZOON VAN MICHAEL
De namen Judocus en Catharina van Huynegem bij de peters en meters van zijn kinderen zeggen iets over Henricus' afstamming.
De namen lijken te wijzen naar kinderen uit het gezin van Michael van Huynegem en en Barbara de Baermaecker uit Asse.
Daar lijkt zelfs een oudste zoon Henricus te ontbreken, genoemd naar de grootvader uit 1642!
Echter er is geen geboorteakte van Henricus en ook qua geboortedatum valt het nét iets te vroeg.
De doorslag geeft echter dat de namen van de peters en meters nog meer en beter zijn terug te vinden in het gezin van Michael en Barbara uit Kobbegem

Home