Dossier 21: Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?

In samenwerking met Luc Houthooft is de Kobbegem-tak in beeld gebracht
Het is een illustratie van hoe je met gepuzzel één ontbrekende generatie gegevens kan opvangen én van het feit dat genealogie tegenwoordig teamwork is
De resterende vraag is "welke Judocus van Huynegem trouwde in 1678 te Kobbegem met Maria Fieremans?"
Dit blijkt Judocus 1657 uit de tak Rons te zijn. Judoca van Huynegem was zijn buitenechtelijke halfzuster

Huwelijk Judocus van Huynegem te Kobbegem
Op 21.08.1678 huwden te Kobbegem Judocus van Huynegem en Maria Fieremans (Asse 07.06.1637 en niet Mollem 24.04.1644).
Getuigen bij het huwelijk waren Henricus Maenens en Judocus van Huynegem.
Opvallend: ook de getuige (meestal de vader) lijkt Judocus te noemen. Het is de start van de Kobbegem-tak Van Huynegem.
Van beide Judocussen is de herkomst onbekend.
Wat doet die verwijzing naar de parochie Mollem in de huwelijksakte? En wat staat daar eigenlijk?

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem en Maria Fieremans op 21.08.1678 te Kobbegem

Doop Judocus van Huynegem te Kobbegem
Op 04.08.1680 is hun eerste en enige kind Judocus junior geboren. Maria Fieremans was toen al 43 jaar.

Peter en meter Judocus en Judoca van Huynegem
Ook opvallend: peter en meter waren Judocus en Judoca van Huynegem.
Normaal is een peter een nonkel van het kind, maar twee broers Judocus is natuurlijk onbestaande. Vermoedelijk was het dezelfde Judocus als in de huwelijksakte.
Er was in die tijd maar één Josina oftewel Judoca van Huynegem: zij is in 1664 buitenschtelijk te Steenhuffel geboren en was dus maar 16 jaar!.
Gezien het eensgezinde optreden van Judocus en Judoca in andere akten, ligt het voor de hand dat het ook hier om vader Judocus en dochter Judoca gaat.

1680
 doopakte Judocus van Huynegem 04.08.1680 te Kobbegem, met weer Judocus en Josina (straattaal voor Judoca) van Huynegem als meter

Drie generaties Judocus van Huynegem
Beide akten laten twee bijzonderheden zien:
1. er lijkt sprake van drie opeenvolgende generaties Judocus van Huynegem, waarvan twee van buiten Kobbegem
2. de jonge Judoca van Huynegem is meter van de jongste Judocus

Op zoek naar overeenkomstige van Huynegems in en rond Asse kom je uit op:
1. een tweetal Judocussen van Huynegem in Asse, gerelateerd aan Paula Rons:
   - Judocus op 29.04.1653 te Asse gehuwd met Paula Rons, met kinderen van 1652 tot 1666 (???)
   - hun zoon Judocus, op 16.07.1657 geboren te Asse; van hem zijn verder geen akten bekend
2. het "duo" Judocus en Judoca van Huynegem dat in die tijd in diverse akten staat

Judocus 1657 uit de tak "Rons" is de bron van de Kobbegem-tak Van Huynegem
Algemeen uitgangspunt is dat alle Judocussen uit de 17e eeuw op enig moment in een akte van een parochieregister in en rond Asse zijn vermeld.
Anders gezegd: "met de bestaande Judocussen zullen we het moeten doen".
Tussen al die andere Van Huynegems en Judocussen is er in die periode in de stamboom maar één vader&zoon stel Judocus-Judocus van Huynegem: die van Rons
Conclusie: Judocus 1657 uit de tak "Rons" is de bron van de Kobbegem-tak Van Huynegem.

Judocus Sr uit de tak "Rons" was de vader van Judoca van Huynegem
Judoca is in 1664 te Steenhuffel gedoopt uit een buitenechtelijke relatie tussen ene Judocus van Huynegem en Elisabeth van Huynegem.
Elisabeth blijkt te plaatsen in de Merchtem-tak, dochter van Adrianus en Judoca Erpels (dossier 18).
In alle bekende akten is Judoca steeds vergezeld van Judocus, o.a. te Asse in 1677-1679 in een procesdossier met Gillis Verhasselt zn Gillis.
Uit het Kobbegem-dossier blijkt: Judoca is kennelijk gerelateerd aan de Rons-tak.
De enige Judocus die dan in 1664 haar vader kan zijn geweest, is de Judocus die in 1653 huwde met Paula Rons, met kinderen van 1652 tot 1666 (???)
Steenhuffel lijkt niet Judoca's geboorteplaats te zijn geweest, gezien de woonplaatsen Merchtem (Elisabeth) en Asse (Judocus).
Conclusie: Judocus Sr uit de tak "Rons" was de vader van Judoca van Huynegem.

Home