Dossier 21: Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?

In samenwerking met Luc Houthooft is de Kobbegem-tak in beeld gebracht (dossier 7)
Het is een illustratie van hoe je met gepuzzel één ontbrekende generatie gegevens kan opvangen én van het feit dat genealogie tegenwoordig teamwork is
Eveneens dankzij Luc Houthooft is de vraag beantwoord "welke Judocus van Huynegem trouwde in 1678 te Kobbegem met Maria Fieremans?"
Dit blijkt Judocus 1657 uit de tak Rons te zijn. Judoca van Huynegem was zijn buitenechtelijke halfzuster

Huwelijk Judocus van Huynegem te Kobbegem
Op 21.08.1678 huwden te Kobbegem Judocus van Huynegem en Maria Fieremans (Asse 07.06.1637 en niet Mollem 24.04.1644).
Getuigen bij het huwelijk waren Henricus Maenens en Judocus van Huynegem.
Opvallend: ook de getuige (meestal de vader) lijkt Judocus te noemen. Het is de start van de Kobbegem-tak Van Huynegem.
Van beide Judocussen is de herkomst onbekend.
Wat doet die verwijzing naar de parochie Mollem in de huwelijksakte? En wat staat daar eigenlijk?

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem en Maria Fieremans op 21.08.1678 te Kobbegem

Doop Judocus van Huynegem te Kobbegem
Op 04.08.1680 is hun eerste en enige kind Judocus junior geboren. Maria Fieremans was toen al 43 jaar.

Peter en meter Judocus en Judoca van Huynegem
Ook opvallend: peter en meter waren Judocus en Judoca van Huynegem.
Normaal is een peter een nonkel van het kind, maar twee broers Judocus is natuurlijk onbestaande. Vermoedelijk was het dezelfde Judocus als in de huwelijksakte.
Er was in die tijd maar één Josina oftewel Judoca van Huynegem: zij is in 1664 buitenechtelijk te Steenhuffel gedoopt en zou dus maar 16 jaar zijn geweest!.
Gezien het eensgezinde optreden van Judocus en Judoca in andere akten, ligt het voor de hand dat het ook hier om vader Judocus en dochter Judoca gaat.

1680
 doopakte Judocus van Huynegem 04.08.1680 te Kobbegem, met weer Judocus en Josina (straattaal voor Judoca) van Huynegem als meter

Drie generaties Judocus van Huynegem
Beide akten laten bijzonderheden zien:
1. er lijkt sprake van drie opeenvolgende generaties Judocus van Huynegem, waarvan twee van buiten Kobbegem
2. de jonge Judoca van Huynegem is meter van de jongste Judocus
3. groot negatief leeftijdsverschil (-20) tussen Judocus en Maria Fieremans

Op zoek naar overeenkomstige van Huynegems in en rond Asse kom je uit op:
1. een tweetal Judocussen van Huynegem in Asse, gerelateerd aan Paula Rons:
   - Judocus op 29.04.1653 te Asse gehuwd met Paula Rons, met kinderen van 1652 tot 1663
   - hun zoon Judocus, op 16.07.1657 geboren te Asse
2. het "duo" Judocus en Judoca van Huynegem dat in die tijd in diverse akten staat

Judocus 1657 uit de tak "Rons" is de bron van de Kobbegem-tak Van Huynegem, want:

1. Algemeen uitgangspunt is dat alle Judocussen uit de 17e eeuw op enig moment in een akte van een parochieregister in en rond Asse zijn vermeld.
Anders gezegd: "met de bestaande Judocussen zullen we het moeten doen".
Tussen al die andere Van Huynegems en Judocussen is er in die periode in de stamboom maar één Judocus met vader eveneens Judocus: die van Rons, gedoopt 16.07.1657.

2. Op 04.07.1716 huwen te Bollebeek Judocus van Huynegem en Anna Francois, getuigen zijn Henricus Maenens en Nicolas Jacobs.
Henricus Maenens (Kobbegem 16.09.1675) was de zoon van Egidius Maenens x Maria Fieremans.
Hij was ook getuige bij het huwelijk van Judocus en Maria Fieremans op 21.08.1678 in Kobbegem.
Zowel Henricus Maenens als Maria Fieremans lijken te zijn overleden tussen 1723 en 1747, de periode waarvan in Kobbegem de parochieregisters verloren zijn gegaan.

3. Deze Judocus overlijdt 27.02.1739 te Bollebeek op 84-jarige leeftijd (geen 81, te oordelen aan het handschrift van de pastoor). Berekend geboortejaar 1655 of 1657.
Dat zit niet zo heel ver van 16.07.1657 van de Judocus uit de Rons-tak.

NB deze Judocus - Joris van Uynegem - was kerkmeester te Kobbegem (bron: tijdschrift Ascania 1991 p91-93)

Judocus Sr uit de tak "Rons" was de vader van Judoca van Huynegem, want:
Judoca is in 1664 te Steenhuffel gedoopt uit een buitenechtelijke relatie tussen ene Judocus van Huynegem en Elisabeth van Huynegem.
Elisabeth blijkt te plaatsen in de Merchtem-tak, dochter van Adrianus en Judoca Erpels (dossier 18).
In alle bekende akten is Judoca steeds vergezeld van Judocus, o.a. te Asse in 1677-1679 in een procesdossier met Gillis Verhasselt zn Gillis.
Uit het Kobbegem-dossier blijkt: Judoca is kennelijk gerelateerd aan de Rons-tak.
De enige Judocus die dan in 1664 haar vader kan zijn geweest, is de Judocus die in 1653 huwde met Paula Rons, met kinderen van 1652 tot 1663
Het spoort met het optreden van Judoca als meter ("tante") bij de doop jan Judocus jr in 1680.

Steenhuffel lijkt overigens niet Judoca's geboorteplaats te zijn geweest, gezien de woonplaatsen Merchtem (Elisabeth) en Asse (wsl, Judocus).
Mogelijk is Hudoca veel later dan haar geboorte gedoopt, gezien haar jonge leeftijd in akten.

Home