Dossier 33: Een matrix van "De grote Judocus van Huynegem puzzel"

Dossier 33: Een matrix van "De grote Judocus van Huynegem puzzel"

Doel
Overzicht van "De grote Judocus van Huynegem puzzel", de Judocus-dossiers en de (on)mogelijkheden van de verschillende combinaties
Het is dezelfde benadering als bij het bewijs Hendrik = Andreas Hubertus van Hanegem, maar dan iets uitgebreider en complexer

Toelichting
De jaartallen en letters in de kolomkoppen verwijzen naar de Judocussen hun geboortejaar en tak (A=Asse, E=Essene, K=Kobbegem, M=Merchtem, R=Rons, ?=Fictief persoon)
In de eerste kolom staan chronologisch de akten met een of meer Judocus(sen) van Huynegem (D=doop, H=huwelijk, O=overlijden)
In het snijpunt van rij en kolom staat de mogelijke rol van de Judocus in de akte, plus eventueel een verwijzing naar een dossiernummer
De kleuren van de dossiernummers geven de (on)mogelijkheid aan: V is mogelijk, x onmogelijk, en ? misschien
Er zijn vijf kolommen onderstreept? gereserveerd voor fictieve Judocussen van wie verder geen akten bekend zijn

AkteOpmerking1560 E1597 ARons?Judoca?;1620 ?1630 ?1640 ?1652 M1657 R1668 A1680 K1686 M1699 A1709 E----
29.04.1653_HA_Rons-12V?567xxxxxxx
22.05.1664_DS_Judoca-12?V567xxxxxxx
31.08.1678_HK_Kobbegem-123456789xxxxx
04.08.1680_DK_Kobbegem-123456789xxxxx
04.07.1716_HB_Francois-xxxxxxx89101112xx
           
Peter/Getuige          
19.09.1647 AD Jozuina de Valck1234567891011121314
11.12.1656 AD Joanna de BedoeP via De Greef1234567891011121314
08.08.1681 AD Maria van de VeldeP via Judoca1234567891011121314
06.01.1690 AD Anna van den BosscheP via vd Bossche1234567891011121314
04.05.1692 AD Elis. de SaegherP via De Saegher1234567891011121314
04.03.1695 AD Adriana de SaegherP via De Saegher1234567891011121314

www.huinegem.be