Dossier 29: Andere overlijdensdatum Anna de Greve?

Na onderzoek blijkt:
Er was géén sprake van hertrouw van Judocus van Huynegem, Anna de Greef (Greve) is overleden 05.10.1668.

De stelling luidde aanvankelijk: "Anna de Greve of Greeff is vermoedelijk overleden rond 1651/1652 en niet op 05.10.1668"
Dat zou namelijk kunnen verklaren dat in Asse achtereenvolgens twee gezinnen Judocus van Huynegem waren:
- huwelijk in 1637 met Anna de Greve en zes kinderen van 1639 t/m 1651
- huwelijk in 1653 en zes kinderen van 1652(!) t/m 1656
Overlijden van Anna tussen 1651/1652 zou dat verklaren; de overlijdensakten in Asse beginnen pas in 1657.
De overlijdensakte van 0.10.1668 zou dan iemand anders toebehoren, iemand wiens naam eveneens begint met "Anna de G"

1668
 Overlijdensakte 05.10.1668 
 Anna de Greve staat er volgens de klapper van Asse, leeftijd n.i. 

Anna de Greve in de doopklapper van Asse
02.10.1612 doop van Anna de Greve, dochter van Egidius de Greef en Maria van den Bossche; haar doopmeter heette ook Anna de Greve
25.08.1620, doop van Anna de Greve, dochter van Judocus de Greef en Joanna van de Wijgaert
Er is dus een naamgenoot, in dezelfde periode geboren!

12.02.1668 doop van Anna van Huynegem (Huygens?), dochter van Egidius van Huynegem en Walburgis Rodemont; Anna de Greve is meter en Arnoldus Rodemont is peter
03.01.1670 doop van Elisabeth, dochter in hetzelfde gezin, Judocus van Huynegem is peter en Elisabeth van Wambeeck is meter
Het gezin Judocus&Anna lijkt in 1668 nog intact!
Dit haalt meteen de veronderstelling van Judocus' hertrouw in 1653 onderuit!

12.09.1661 doop van een kind van Joanna de Deken en Catharina de Ridder, Anna de Greef is meter en Henricus van der Slachmolen is peter
Bevestiging van het feit dat Anna in 1662 nog leefde!

06.10.1692 doop van Judocus de Mey, zoon van Judocus de Mey en Maria van de Wijngaerde
Dit is duidelijk die van 1620

1644 tm 1661 doop kinderen van Juocus Jacobs en Anna de Greeff
Dit is duidelijk die van 1620, aangeien Van de Wijngaert eenmaal als peter optrad

20.09.1667 doop van Anna Laenens, dochter van Joannes Laenens en Maria van Nijverseel
Geen idee welke Anna het betrof

02.03.1692 doop van Anna Nieulant, dochter van Petrus Nieulant en Joanna Rogiers
05.03.1626 doop van Stephanus van Mulders, zoon van Egidius van Mulder en Joanna van Overstraeten
Geen idee welke Anna het betrof

Van de Anna 1620 is geen overlijden bekend.

Anna de Greef trouwt op 08.11.1643 met Judocus Jacobs

Conclusie: Er was géén sprake van hertrouw van Judocus, Anna is overleden 05.10.1668.

www.huinegem.be