Dossier 24: De familie Hunenghien in Papignies

Verschillende boeken noemen een plaats Hunenghien bij Papignies (Henegouwen) als homoniem (gelijkklinkend) van Huinegem (bij Asse) en Hunnegem (bij Geraardsbergen)
Bij bestudering van de bron (1275) blijkt het te gaan om een familienaam, destijds ongetwijfeld gebaseerd op een plaatsnaam
Er is ook nog een dubieuze mondelinge getuigenis uit 1799 van een plaats Haeneghem bij Œudeghien, nabij Papignies
De plaats Hunenghien is niet gelokaliseerd. Niet in Papignies, niet in Œudeghien. Case closed
Toch heeft het onderzoek naar Hunenghien nut gehad:
Toen in de speurtocht naar de plaats Hanegem het dossier "Henegouwen" duidelijk op een dood spoor zat, is de aandacht verlegd van toponymie naar genealogie.

Le Veil Rentier
In het Staten van Goed boek Vieil Rentier d'Audenarde (p295-303) uit 1275 komt een familienaam "De Hunenghien" voor bij Papignies, buurgemeente van Œudeghien.
    De bijbehorende plaatsnaam zal in 1275 vlakbij Papignies zijn geweest

Het boek is een gedetailleerde beschrijving van grondeigendommen en hun eigenaren in (o.a.) Papignies en omgeving.
Behoorlijk wat familienamen uit het boek kan je 1:1 linken aan hedendaagse wijknamen in het landelijke gebied rond Papignies.
Een eerste blik in het boek leert dat de De Hunenghien's (JAkemon, Henri en Jehan) dicht bij elkaar woonden.
Een wijk Hunenghien bestaat niet, maar het is misschien wel mogelijk de landerijen van de De Hunenghiens te plaatsen op een hedendaagse landkaart.

Onder Ysier (Isières):
"Adans de Péthenghien, 2 d., de demi bonier de tere, en Campaigne, tenant à le tere Jehan de Hunenghien et à le tere Saint-Ghillain."
Adans van Peteghem, 2 denier, op ’n half bunder grond in het Veld, palend aan de grond van Jehan van Huneghem en aan de grond van Saint-Ghislain.

Onder Papenghien - C'est à Cambril (les Brailles, pal ten zuiden van het dorp, met ontginningen en Pire (pier)?)
Jehane, li fille Jakemon le Clerc, une rasière et une awes, de demi jornel, tenant à jakemon de Hunenghien et à Jehan l’Oiseleur.
Jehane, de dochter van Jakemon de Clercq, een raziere en een gans op ’n half dagwand, palend aan Jakemon van Hunneghem en aan Jehan de Vogelaar.

Jehans de Hunenghien, 3 rasières et 3 awes, de 1 et demi jornel, tenant à Henri de Hunenghien et à Jehennain, le fille Jakemon le Clerc.
Jehans van Hunneghem, 3 razieren en 3 ganzen, op 1 en ’n half dagwand, palend aan Henri van Hunneghem en aan Jehennain, de dochter van Jakemon de Clercq.

Henris de Hunenghien, une rasière et une awe, de demi jornel, tenant à Jehan de Hunenghien et à Enmain de le Planke.
Henris van Hunneghem, één raziere en één gans, op ’n half dagwand, palend aan Jehan de Hunneghem en aan Emmain Verplanken.

(Jehans de l’Atre, une et demie rasière, et une et demie awe, de demi journel, tenant à Henri de Hunengien et Jehan de l’Atre.)
Jehans van de Kerkhove, één en ’n half raziere en één en ’n halve gans, op ’n half dagwand, palend aan Henri van Hunnegem en Jehan van de Kerkhove.

Onder Papenghien - C'est à le Bansière (ten zuidoosten van Papignies, richting Hamme bij de Dender en Isières)
Item, Jehans li Hostes, 2 rasières et 2 capons, de 1 jornel de pret , tenant à Bauduin Gaiart et à le tere Henri de Huvenghien et à l’Estraiele.
Item, Jehans de Gast, 2 razieren en 2 kapoenen, op 1 dagwand weide, palend aan Bauduin Gaiart en aan de grond van Henri van Heuvelgem en aan de Estraiele (Vreemdgoed).

dehunenghien
 De Hunenghien bij Papignies 

Gevraagde plaatsen
Cambril
Saint Ghislain (Isiere)
Le Bansiere
Estraiele

Plaatsen in Papignies in het boek
Bruille (les Brailles, pal ten zuiden van het dorp, met ontginningen en Pire (pier)
Le Bansiere (ten zuidoosten, Hamme bij de Dender, richting Isieres)
Le Mer
Cambril

Plaatsen linksonder in Papignies op de Popp-kaart
Pont de Flamand
Ruisseau de Trimpont
Sentier Rasson

links = West
Chemin de Wannebecq a Papignies
Champ du village
Champ de la Couturelle

Linksboven
Hayettes
Chemin de Pettignies

Boven Champ de Robroeucq
Champ de Saisette
Champ de Chaufours
Le grand champ
Pire a Bail

Rechtsonder
Champ de Seveaux
Chamo de la Campagne
Pres des Bansieres
Les Pres de Hamme

Rechtsboven
Champ de la Couturelle
Pature du Moulin
Champ de Pettignies
Hayettes

Wateren
Water: Rieu du Long Queneau (vlak boven Hayette op de topokaart)
Water: Rau des Pres d'Houraing
Water: Rieau du Bois a Bail (overzijde van de Dender)

YSIER = Isieres

Conclusie
De woonplaats van de De Hunenghien's is te situeren in de velden ten zuiden van Papignies.
Hoewel veel familienamen uit het boek 1 op 1 te relateren zijn aan een plaatsnaam vlakbij, is dat bij De Hunenghien niet het geval.
Conclusie is dat de plaatsnaam in 1275 al niet meer als zodanig werd gebruikt en dat alleen de familienaam er nog was.

www.huinegem.be