Dossier 14: Schepenbank van Asse

Op deze pagina worden de Van Huynegems in het archief van de Schepenbank van Asse geïdentificeerd.
Bert Tops heeft het Archief van de schepenbank van Asse ontsloten. De archiefbeschrijving staat online
Iedere archiefregel wordt gevolgd door de naam van de betrokkene en de plaats in de stamboom
De papieren dossiers zelf zijn niet geraadpleegd.
Grote probleem is de onleesbaarheid van de middeleeuwse handschriften

De Van Huynegems in het archief van de Schepenbank van Asse

237 Gevecht door Mertten Moncqnoy en Joos van Huynegem. 1657. 94-237, 1 stuk
         Onbekend, is afhankelijk van de uitkomsten van dossier 7
288 Verwondingen aan Jan Pieters, inwoner van Meldert, door Jan de Nil, Gillis van Ginderachter en Guillam van Huijnegem. 1703 94-288, 1 stuk
         Onbekend
426 Ingel van Huijnegem en de overmeier tegen Niclaas de Smeth zn Franchois: slagen en verwondingen en betaling van chirurgijnskosten. 1630
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
684 De hoofddrossaard tegen Gillis de Smedt zn Gillis te Krokegem: slagen en verwondingen aan Hendrik van Huijneghem op de openbare weg. 1749-1750
          94-684 1 katern, erg beschadigd Asse-tak, Joannes - Judocus - Henricus - Guilielmus - Henricus (1722-1775)
768 Ontvangstbewijs van Hendrick vanden Driessche van betaling door van Huyneghem. [17de eeuw]
         Onbekend
1071 Rijkaard van Beverhoudt tegen Ingel van Huyneghem: vergoeding voor toegebrachte verwondingen en laster. 1611
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1333 Anna van Rijckel tegen Ingel van Huynegem: schulden. 1620
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1382 Anna van Ryckel tegen Ingel van Huynegem: schulden. 1621
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1406 Charles vander Slachmolen, in opvolging van Pauwel van Varenberghe, tegen Hendrik van Huynegem: schulden. 1622
         Onbekend
1498 Bartholomeus vanden Cruyce cum sua tegen Hans van Huynegem. 1625-1626
         Onbekend
1519 Laureijs Plasch, man van de weduwe Gillis Smeth, tegen Ingel van Huijneghem: betaling van gelag. 1627
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1535 De weduwe meester Jan Blijleven tegen Ingel van Huijnegem: betaling van rogge en kippen. 1627-1628
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1758 Adriaen Willems tegen Ingel van Huijnegem: rente. 1638
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
1833 Barbara Schoemans, vrouw van Laureis van Grimbergen, tegen Marie van Huijneghem, vrouw van Niclaas van Grimberghen: betaling van chirurgijnskosten en laster.
          1641-1642, Marie uit de Essene-tak, zus van Engelbertus en vermoedelijk dochter van Judocus
         Op 24.06.1626 was Laurentius van Grimbergen getuige in Asse bij de doop van Catharina de Keyser
         Op 06.03.1627 was Laurentius van Grimbergen getuige in Asse bij de doop van Laurentius van den Bossche
         Opvallend: een link Joanna&Joannes Van Huynegem met Schoonmans (oid) in het gezin Joannes van den Bossche & Catharina van Grimbergen
         Barbara was mogelijk weduwe van Franciscus van den Wijngaert (kinderen 1628-1630 met p/m Van den Bosch)
1930 Laureis van Huijnigem (Huijneghem) als man van Elisabeth Buggenhout, weduwe Merten de Wolff, tegen Matthijs Maurissens, als man van Machelijne vanden Wijngaert, weduwe Jan vanden Bossche: schulden (verjaring). 1646
         Mazenzele-tak, Laurentius (????-1668)
1943 Niclaas Smeth, brouwer te Asse, tegen Ingel van Huynegem: levering van koren en betaling van arbeid. 1646-1647
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
2000 Ingel van Huijnegem tegen Sijmon Cools: betlaing van klederen. [Eerste helft 17de eeuw]
         Essene-tak, Judocus - Engelbertus (+/- 1590-1650)
2088 Adriaen van Huynegem tegen Michael Goeffincq: schulden. 1652
         Merchtem-tak, Adrianus (1596-1679) of evt. Adrianus uit de Buggenhout-tak
2025 Lauwerijs van Huijnigem, man van Elisabeth Buggenhout, weduwe Merten de Wolff tegen Geertruit de Smet, weduwe Joos de Wolff:
         opbrengst van hopstaken op een gehuurde hofstede en andere afrekeningen. [Eerste helft 17de eeuw]
         Mazenzele-tak, Laurentius (????-1668)
2267 De Leener, Henricus c Van Huynegem, Cornelis. Schuldbekentenis (obligatie). 1788, 1788-1788
         Inventaris van het archief van de Raad van Brabant processen van de particulieren (eerste reeks) 1574-1794. (vnl. 1670-1794)
         (mogelijk Cornelius zv Judocus geb. St. Martens Lennik, geh. 31.05.1794 Dilbeek met Joanna van Overstraeten)
2301 Guillam de Valck, weduwnaar Elisabeth van Huynigen dr Jan, tegen Joos en Laureis van Huynighen. 1662
         Elisabeth was een dochter van Barbara Moyson en Joannes uit de Asse-tak
         De combinatie met Joos (Judocus) en Laurentius is een vreemde: De Asse-tak kende geen Laurentius en de Mazenzele-tak kende geen Joos
         Mogelijk de vroege Mazenzele-tak. Mogelijk toch de Asse-tak, gezien hun beider onverklaarbare peterschappen in de Asse-tak

2319 Servaas Moijsoen (Moijensoene) tegen Joanna van Huijnegem, weduwe Goossen Deken: schulden vanwege een nalatenschap. 1663
         Asse-tak, Joannes - Joanna (ca 1608-1671)
2381 Jan Deken, zn Goossen en zn Joanna van Huynegem, boswachter van de markies en pachter tegen Merten vander Slachmolen te Asse: betaling van hopstaken. 1666
         Asse-tak, Joannes - Joanna (ca 1608-1671)
2403 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrik en Guillam van Huynegem: huur van een molen. 1667
         Vermoedelijk twee broers uit de Asse-tak (Henricus 1642-1715 en Guilielmus 1648-????); Aert van den Bossche jr. was hun oom, getrouwd met Anna van Huynegem
2460 Franchois de Wolff tegen Hendrik van Huijnegem, zn Laureis en fs Elisabeth van Buggenhout: terugbetaling van lening. 1670
         Mazenzele-tak, Laurentius - Henricus (1642-1730)
2482 Aert vanden Bossche tegen Hendrick en Guillam van Huynegem: bezwaar tegen een beslaglegging. 1670
         Vermoedelijk twee broers uit de Asse-tak (Henricus 1642-1715 en Guilielmus 1648-????); Aert van den Bossche jr. was hun oom, getrouwd met Anna van Huynegem
2585 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrick en Guillam van Huynegem: bezwaar tegen een beslaglegging n.a.v. een borgstelling. 1673
         Vermoedelijk twee broers uit de Asse-tak (Henricus 1642-1715 en Guilielmus 1648-????); Aert van den Bossche jr. was hun oom, getrouwd met Anna van Huynegem
2612 Aert vanden Bossche de jonge tegen Hendrick van Huijnegem: aandeel in een hofstede. 1674
         Vermoedelijk (Henricus 1642-1715) uit de Asse-tak; Aert van den Bossche jr. was zijn oom, getrouwd met Anna van Huynegem
2762 Joos van Huynegem (van Huijnegem) en dochter Josijne tegen Gillis Verhasselt zn Gillis: arbeidsovereenkomst en arbeidsloon. 1677-1679
         Onbekend, is afhankelijk van de uitkomsten van dossier 7
2788 Gillis Verhasselt, pachter, tegen Josyne van Huijnegem, met haar vader Joos: bezwaar tegen een beslaglegging. 1678
         Onbekend, is afhankelijk van de uitkomsten van dossier 7
2917 Gillis de Nil tegen Hendrik van Huynegem. 1681
         Onbekend
3076 Jasper van Huynegem tegen Peter de Buyst, collecteur van Mollem: terugbetaling van een voorschot. 1685
         Merchtemtak, Petrus - Gasparus (1648-1688)
3102 Jasper van Huynegem tegen Jan Slachmaelder: beslaglegging. 1686
         Merchtemtak, Petrus - Gasparus (1648-1688)
3124 Jaspar van Huynegem, inwoner van Mollem, tegen Gillis van Ghinderachtere en Guillam de Muylder cum suis,
         bedezetters van Mollem: bezwaar tegen een beslaglegging n.a.v. contributie op gehuurd goed. 1686-1687, Merchtemtak, Petrus - Gasparus (1648-1688)
3364 Jan Deken, zoon van Goossen en Joanna van Huijnegem, boswachter van de markies tegen Franchois de Valck: betaling van hopstaken. 1695
         Asse-tak, Joannes - Joanna (ca 1608-1671)
3455 Jaspar Van Huynegem, Jacques Thielemans, Peter Van Langenhove, inwoners van Mollem c. [Willem de Coterau], markies van Asse. Kwijtschelding van pacht. 1685,
         Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de adel, 1496-1722 (vnl. 1651-1690) Merchtemtak, Petrus - Gasparus (1648-1688)
3564 Nicolaes van Grimberge, als man van Marie van Huijnegem, tegen Jan van Grimbergen zn Jan: laster (betichting van overspel). [17de eeuw]
         Marie uit de Essene-tak, zus van Engelbertus en vermoedelijk dochter van Judocus
3657 Jan van Huijnegem tegen de erfgenamen van Michiel vanden Cruijce: betaling van parochielasten op een bos. 1700
         Onbekend
4157 Jan de Proest te Asse tegen Guillam van Huyneghem zn Gillis te Krokegem: betaling van snoeihout. 1734-1735
         Asse-tak, Joannes - Judocus - Henricus - Guilielmus (1680-1736)
4546 Joannes-Baptista de Brouwer, gehuwd met Joanna de Ridder te Kobbegem in opvolging van Hendrik van Huynegem tegen Judocus Lippens, gehuwd met Joanna Van de Velde, dr Judocus te Asse: opeising van documenten uit een nalatenschap. 1794
         Joanna de Ridder (1751-1830) was stiefdochter van Henricus (1720-1794) uit de Asse-tak (Joannes - Judocus - Egidius - Laurentius).
5070 Anton Stevens en Joanna van Huijnegem (Huijneghem). 1723-1743
         Onbekend
5103 Hendrik Kestens (Cestens, Kestiens, Castens, Casten, Kosten, Costers (Kosters) en Petronella van Huijneghem. 1737-1750
         Onbekend
5276 Jan van Huijneghem (Huijnieghem). 1663-1664
         Onbekend
5455 Joos van Huijnegem. 1700
         Onbekend
7392 Mazenzele Armenrekeningen. 1648-1666
         Onbekend
7656 Henrick van Huijnegem tegen Jan de Meije: rente. 1653-1662
         Onbekend
7761 De markies van Asse tegen Joos van Huijneghem en meester Nicolaes Jacobs: achterstallige cijns. 1731
         Onbekend

www.huinegem.be