Dossier 10: Simon van Huynegem en anderen waren geen link tussen de Essene-tak en de Asse-tak "Rons"

Conclusie: Simon van Huynegem was geen link tussen de Essene-tak en de Asse-tak "Rons"

Simon van Huynegem
Simon van Huynegem (1621, uit de Essene-tak) was in 1653 te Asse getuige bij het huwelijk van Judocus van Huynegem met Paulina Rons.
De herkomst van deze Judocus is in nevelen gehuld (dossier 7).
Vermoed wordt dat Judocus uit de Asse-hoofdtak kwam, afgaande op de namen van de peters en meters.

Simons aanwezigheid bij het huwelijk betekent niet dat er een directe link was tussen de Essene-tak en het gezin Rons, laat staan met de Asse-tak, want:
Simon was daar na de hertrouw van Paulina's moeder Maria Looweijs in 1642 met zijn vader Engelbertus van Huynegem.

De hertrouw van Maria Loowijs verklaart ook de Van Huynegem peters en meters bij de kinderen van Christina Pons en Martinus Moncquermini (of Coomans?):
11.01.1643 doop Engelbertus Coomans; Engelbertu is peter.
10.12.1653 doop Francisca; Anna van Onsum (echtgenote van Simon) is meter.
17.10.1656 doop Petrus; Judocus van Huynegem (echtgenoot van Paula Rons,Christina's zuster) is peter

De aanwezigheid van Van Huynegems uit de Essene-tak is te verklaren vanuit de hertrouw van Maria Loowijs in 1642.
Er zijn geen andere bewijzen van een link tussen Judocus/Paulina met de Essene-tak Van Huynegem..

Home