Bronnen

Bronnen toponymie per regio

West-Vlaanderen: Karel de Flou: Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Gent-Brugge, 1914-1938, 18 boekdelen Openbare Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist
Oost-Vlaanderen: Maurits Gysseling: Toponymisch Woordenboek van Belgi , Nederland en Noord-Frankrijk (tot 1225)
   en ook het Woordenboek der Middeleeuwse Toponymie van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen
Vlaams Brabant: Jan Lindemans: diverse papieren boeken en publicaties in o.a. Eigen Schoon de Brabander en Ascania
Frans Vlaanderen: toponymes germaniques dans l'ancien comté de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Toponymica uit de kuststreek (serie papieren artikelen in Biekorf)
Gem-namen: Dr. Jan Lindemans: Toponymische Verschijnselen geografisch bewerkt, Standaard Boekhandel, 1940, 104 pagina's
   en Adriaan Verhulst: Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1995, 191p, op pagina 118-119
Diverse historische kaarten Ferraris, Fricx, Popp, Van der Maelen, Atlas der Buurtwegen, bodemkaarten, topografie edm. op geopunt.be, ngi.be, kbr.be, arch.be...

de flou
 Karel de Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne 
 en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Gent-Brugge, 1914-1938, 18 boekdelen 
 Openbare Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist 

Bronnen genealogie per regio

Nord - Pas de Calais
   De Archives Départemental Nord (59)

   De parochieregisters en burgerlijke stand van Pas de Calais (62)

   Van Franse RK parochieregisters is geen index beschikbaar, daarom is het forum van GenNPdC handig

   De website van grijsbaard.nl (Huib Plankeel) voor protestantse hugenoten uit Frans-Vlaanderen (Guines 1685) in West Zeeuws Vlaanderen
   De site is deels gebaseerd op de "Transcript of the registers of the Protestant church at Guisnes, from 1668 to 1685", nu berustend bij de Greffe Civil in Boulogne-sur-Mer

Oost-Vlaanderen
De reguliere arch.be dossiers aangevuld met Familysearch dat soms beter en makkelijker toegankelijk is
   De papieren akten PR incl. 19e eeuwse indexen, alsmede de BS lijken vrij compleet gedigitaliseerd
   Pas op: de indexering door arch.be en de zoekfunctie betreft slechts een fractie daarvan!
   De BS registratie houdt zich uiteraard aan de wettelijke regels van de privacy
De Zwarte Doos Gent

Verenigde Staten USA
Bronnen zijn enkele grote gratis cloudsites, de Censussen, emigrantensites, online begraafplaatsen en piepel surtsj saaits
Er is geen centraal bevolkingsregister, vrouwen staan meestal geregistreerd onder de naam van hun man

Vlaams Brabant
   Koninklijke Heemkring Ascania te Asse, Vlaams Brabant, heeft met digitale klappers het parochieregiste7r toegankelijk gemaakt
   Het mooie is dat ze peters & meters en slecht leesbare akten ook hebben mee-geïndexeerd

   Luc Annaert heeft digitale klappers gemaakt van de 19e eeuwse indexen in veel andere Vlaams Brabantse plaatsen
   In de digitale klappers zijn de familienamen "genormaliseerd" teneinde makkelijker te kunnen zoeken, lees eerst de paragraaf "Wijze van bewerking"

Het papieren Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890, Robert Verstraeten, Baardegem, 1993

West-Vlaanderen
   Vrijwilligersrab.be is een index van de Westvlaamse burgerlijke stand- en parochieregisters; de akten zelf staan - vaak doorklikbaar - op arch.be en familysearch.org

Zeeland
   De Burgerlijke stand in Zeeland (vanaf +- 1800) staat op zeeuwengezocht.nl met een zeer handige zoekfunctie

   RK parochieregisters en protestantse kerkregisters zijn raadpleegbaar via de Catalog functie van familysearch.org
   Hiervan is geen index beschikbaar

   Het Genealogisch Centrum Zeeland (GCZ) is opgericht als poging tot reconstructie van in 1940 verbrande protestantse kerkregisters uit Zeeland
   De papieren(!) brondocumenten staan niet openbaar op internet maar zijn op Hofplein 16 Middelburg (Ned.) beperkt ter plaatse te raadplegen
   Eigenlijk verwacht je in zo'n situatie een soort "collaborative index" zoals hieronder genoemd bij FS, maar die is er niet
   De afgeleide familienamen-index Genealon is openbaar toegankelijk via internet, alhoewel verre van compleet

   Molema's Genealogie Zeeland met familienamen, bronnen en links

repertorium
 Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890, Robert Verstraeten, Baardegem, 1993 
 Waardevol boek geschreven door iemand die toegang had tot papieren documenten en die uitgebreid kon beschrijven 
 Dit papieren boek maakte de oude parochieregisters van Mazenzele voor leken toegankelijk 
 Ook staan er enkele foto's van akten in die beter leesbaar zijn dan die op arch.be of familysearch.org 
 Exemplaar van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Oostende 

Apps
De brongegevens zijn verwerkt met de volgende apps:
   Google Maps (localisatie van het bisdom Mechelen, Land van Aalst, Asse, Huinegem, Oud Gasthuis etc.)
   Geneanet (stamboom) en Opera browser
   Knipprogramma en Paint (kopie-akten van internet)
   Onedrive Document Scan (kopies van papier)
   Kladblok (bewerken html en php)
   Transkribus (OCR middeleeuwse handschriften)
   Aldfaer met Gedcom (backup en rapportages)
   Excel (offline records ivm AVG)

Voorwaarden voor opname in de stamboom
- officiële akte van doop, geboorte, huwelijk, overlijden of begraven in parochieregister of Burgerlijke Stand
- of een betrouwbare en controleerbare verwijzing naar zo'n document in een andere stamboom (om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden)
- of een officiële huwelijksbijlage of ander officiëel document

Voorwaarden voor opname in Dossier 0 "Personen zonder papieren"
- geen eigen officiële akte van doop, geboorte, huwelijk, overlijden of begraven in parochieregister of Burgerlijke Stand
- vernoeming als getuige, peter of meter in een officiële akte, huwelijksbijlage of ander historisch document

Bronvermelding is essentieel
Doel is de herkomst van de plaats- en familienaam Van Hanegem. Het gaat dus om naamkunde (toponomie en genealogie) en niet om genetica
De stamboom Van Hanegem op Geneanet is gebaseerd op een rijk gevarieerde verzameling bronnen, afhankelijk van de situatie
- van papier gekopieerde of van internet gedownloade akte uit parochieregister of burgerlijke stand (een offline verzameling van een paar duizend stuks)
- vermelding in een als betrouwbaar bevonden andere stamboom, mits:
      - vermelding van die andere stamboom als "bron"
      - de andere stamboom verwijst wel naar een (reproduceerbare) akte, zodat je de akte desgewenst kan downloaden
      - de bron is niet essentieel voor de stamboomlijn ("eerst het skelet, dan het vlees")
- reconstructie van verloren gegane akten vanuit aanvullend bewijs, drie stuks, uitgewerkt in het linker menu van huinegem.be
Puristen zullen opmerken dat je van alles de originele akte moet hebben. Akten zijn echter een middel, geen doel op zich. Het gaat om "waarheidsvinding"
Automatische invoer vanuit Gedcom of Smartmatch is echter een "no go" want er is dan geen enkele controle mogelijk: "garbage in is garbage out"
Iedere bron(vermelding) wordt individueel door een mens beoordeeld i.f.v. herkomst, periode, plaats, spelling, geloof edm., dat gebeurt op www.huinegem.be

Ontwikkelingen: met internet wordt genealogie teamwork
Toponymie beleefde z'n hoogtijdagen in de jaren 20-50 van de vorige eeuw, in het papieren tijdperk en is nu klaar
Stambomen stonden vroeger lokaal op een pc (Aldfaer, Hazadata edm.) en werden na afloop gedeponeerd (HK, GCZ), of door nabestaanden in de kliko gemieterd...
Genealogie is voor niet-gepensioneerden practisch mogelijk geworden nadat gescande akten van BS en PR via internet openbaar werden
Een stamboom op internet (Geneanet, Genealogieonline edm.) is bron, gereedschap en publicatie tegelijkertijd
   Je kan voortbouwen op het werk van anderen, daar iets aan toevoegen, waar een ander weer mee verder kan
   Links in het menu onder Dank staat een lijstje namen van mensen die brongegevens voor de plaatsnaam en stamboom hebben aangeleverd

Toekomst
In de toekomst zijn verdere mogelijkheden voor OCR, DNA en AI, waarmee gelijk het werk van deze website compleet achterhaald zal worden
Beschikbaarheid (OCR), kwaliteitscontrole (Geneanet), privacy (DNA) en commercie (MyHeritage) zijn daarbij wel een dingetje...
Nog een stap verder is de online tool Family Tree van de mormonen (FamilySearch)

fs2
 "collaborative online FamilySearch Family Tree"
 één wereldomvattende collectieve stamboom
 iedereen kan eraan meewerken en iedereen kan er gebruik van maken

Links
Geen (groot)ouders overnemen a.u.b.
Een link naar een discussie over de vele (on)mogelijkheden

www.huinegem.be