Stamboom bronnen

Voorwaarden voor opname in de stamboom
- officiële akte van doop, geboorte, huwelijk, overlijden of begraven in parochieregister of Burgerlijke Stand
- of een betrouwbare en reproduceerbare verwijzing naar zo'n document in een andere stamboom (om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden)
- of een officiële huwelijksbijlage of ander officiëel document
Gestreefd is naar authenticiteit, traceerbaarheid en reproduceerbaarheid: met dezelfde brongegevens zou je op een identieke stamboom moeten uitkomen

Voorwaarden voor opname in Dossier 0 "Personen zonder papieren"
- geen eigen officiële akte van doop, geboorte, huwelijk, overlijden of begraven in parochieregister of Burgerlijke Stand
- vernoeming als getuige, peter of meter in een officiële akte, huwelijksbijlage of ander historisch document

Bronnen per regio

Nord - Pas de Calais
   De Archives Départemental Nord (59)

   De parochieregisters en burgerlijke stand van Pas de Calais (62)

   Van Franse RK parochieregisters is geen index beschikbaar, daarom is het forum van GenNPdC handig

   De website van grijsbaard.nl (Huib Plankeel) voor hugenoten uit Frans-Vlaanderen (Guines 1685) in West Zeeuws Vlaanderen
   De site is deels gebaseerd op de "Transcript of the registers of the Protestant church at Guisnes, from 1668 to 1685", nu berustend bij de Greffe Civil in Boulogne-sur-Mer

Verenigde Staten USA
Bronnen zijn de grote cloudsites, de Censussen, emigrantensites, online begraafplaatsen en piepel surtsj saaits
Er is geen centraal bevolkingsregister, vrouwen staan meestal geregistreerd onder de naam van hun man

Vlaams Brabant
   Koninklijke Heemkring Ascania te Asse, Vlaams Brabant, heeft met digitale klappers het parochieregister toegankelijk gemaakt
   Het mooie is dat ze peters & meters en slecht leesbare akten ook hebben mee-geïndexeerd

   Luc Annaert heeft digitale klappers gemaakt van de 19e eeuwse indexen in veel andere Vlaams Brabantse plaatsen
   In de digitale klappers zijn de familienamen "genormaliseerd" teneinde makkelijker te kunnen zoeken, lees eerst de paragraaf "Wijze van bewerking"

West-Vlaanderen
   Vrijwilligersrab.be is een index van de Westvlaamse burgerlijke stand- en parochieregisters; de akten zelf staan op arch.be en familysearch.org
   Als Vrijwilligers.rab het niet geindexeerd heeft, bestaat het niet

Zeeland
   De Burgerlijke stand in Zeeland (vanaf +- 1800) staat op zeeuwengezocht.nl met een zeer handige zoekfunctie

   RK parochieregisters en protestantse kerkregisters zijn raadpleegbaar via de Catalog functie van familysearch.org
   Hiervan is geen index beschikbaar

   Het Genealogisch Centrum Zeeland (GCZ) is opgericht als poging tot reconstructie van in 1940 verbrande protestantse kerkregisters uit Zeeland
   De familienamen-index Genealon is openbaar toegankelijk via internet, alhoewel verre van compleet
   De papieren(!) brondocumenten staan niet openbaar op internet maar zijn op Hofplein 16 Middelburg (Ned.) zeer beperkt ter plaatse te raadplegen

   Molema's Genealogie Zeeland met familienamen, bronnen en links

www.huinegem.be