Verbasteringen naar Haneg(h)em

De meeste "onbekende" Van Haneg(h)ems, aangetroffen in stambomen en andere databases, kunnen uiteindelijk wel herleid worden naar de juiste familienaam.
Een "Van Aneghem" op internet is bijna altijd een niet goed gescande "Van Caneghem".
Interessant zijn enkele onbekende vroege Van (H)aneghems in Oudenaarde (1) en Gent (2), naast vier bewezen Van Huynegems (3,4,5,6).

Een uitgestorven niet-verwante familie Van Haneghem?
De twee onbekende vroege gevallen zijn meest waarschijnlijk "gewoon" Van Huynegems.
Toch is het niet 100% zeker, ze zouden ook kunnen verwijzen naar een (uitgestorven) niet-verwante familie Van Haneghem
Er zijn namelijk ook:
- een onbekend wapen "Haneghem" (1567) met henegouwse streepjes
- een onbekende plaatsnaam Haeneghem (1799) bij Œudeghien net over de huidige taalgrens in noord-Henegouwen
- de middeleeuwse familienaam "De Hunenghien" (1275) bij Œudeghien

Onbekende vroege Van (H)aneghems:

1. Gesneuveld in 1698: Angelus Anegem
    Angelus Aneghem is 22 december 1698 op 25-jarige leeftijd gesneuveld te Oudenaarde.
    Bemerkingen:
    - de "Van" ontbreekt
    - Angelus is de romaanse variant van Engelbertus;
    - het zou Engelbertus de laatste telg uit de Buggenhout-tak kunnen zijn, zoon van Petrus en Barbara de Moor, hoewel die toen al 30 was

Angelus Aneghem
 Gesneuveld: Angelus Aneghem (Bron: Le Guetteur Wallon, 1987)

2. Geboorte Jacoba van Haneghem 01.09.1652 en huwelijk Antonius van Haneghem 23.04.1664 in Gent
    Tot naamdragers in de Burgerlijke stand heeft het niet geleid.

gent

gent

Bewezen Van Huynegems:

3. Voetballer Chris van Huynegem
    Voetballer Chris van Huynegem speelde in de jaren '80 bij Sparta Buggenhout, hemelsbreed 10 km van Asse. Zijn ui zal als een aa geklonken hebben.
    Toen hij nog bij de Knapen speelde, werd hij in de sportpagina's van de krant De Voorpost soms vernoemd als Chris van Haneghem:
    Op 29.02.1980, 07.03.1980, 14.03.1980, 04.04.1980

4. Op pagina 110 van het Register van de Meiseniers:
    Joos en Peeter van Aunegem: Judocus (1709) en Petrus (1696) van Huynegem, zonen van Joannis en Anna de Cuyper, Ternat.

5. Van ui naar aa in Halle: Francois Vanhaemeghem
    In het huwelijksregister van Halle (Vlaams Brabant) staat op 23 december 1868 een "Francois Vanhameghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier Franciscus van Huynegem:

halle

halle

 Franciscus van Huynegem, getuige bij een huwelijk te Halle: de akte en de vermelding in arch.be 

6. Van ui naar aa in Schaerbeeck: Jean Baptiste van Haneghem
    In het huwelijksregister van Schaerbeeck (Brussels Brabant) staat op 23 juni 1883 een "Jean Baptiste Van Haneghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier zeer waarschijnlijk een nog onbekende Jean Baptiste van Huynegem.
    De Van Huynegems uit die periode zijn namelijk nog niet allemaal in beeld en een Jean Baptiste van Haneghem heeft met zekerheid nooit bestaan.

Jean Baptiste van Haeneghem

 Jean Baptiste van Haneghem, getuige bij een huwelijk te Schaerbeeck 

www.huinegem.be