Verbasteringen naar Haneg(h)em

De meeste "onbekende" Van Haneg(h)ems, aangetroffen in stambomen en andere databases, kunnen uiteindelijk wel herleid worden naar de juiste familienaam.
Interessant zijn enkele onbekende vroege Van (H)aneghems in Oudenaarde (1) en Gent (2), naast vier bewezen Van Huynegems (3,4,5,6).
Verder is er nog een onbekende Van Auneghem in Gent 1830 (7).

Onbekende vroege Van (H)aneghems:

1. Gesneuveld in 1698: Angelus Anegem
    Angelus Aneghem is 22 december 1698 op 25-jarige leeftijd gesneuveld te Oudenaarde.
    Bemerkingen:
    - de "Van" ontbreekt
    - Angelus is de romaanse variant van Engelbertus;
    - het zou Engelbertus de laatste telg uit de Buggenhout-tak kunnen zijn, zoon van Petrus en Barbara de Moor, hoewel die toen al 30 was

Angelus Aneghem
 Gesneuveld: Angelus Aneghem (Bron: Le Guetteur Wallon, 1987)

2. Twee huwelijken Van Haneghem in Gent 1652 en 1664.
    Dit zouden Van Huynegems kunnen zijn, maar ook familie van de gesneuvelde soldaat.
    Het meest waarschijnlijk echter is een uitgestorven vroege familie Van Haneghem, zie hiervoor links in het menu onder Wapen van Haneghem

Bewezen Van Huynegems:

3. Voetballer Chris van Huynegem
    Voetballer Chris van Huynegem speelde in de jaren '80 bij Sparta Buggenhout, hemelsbreed 10 km van Asse. Zijn ui zal als een aa geklonken hebben.
    Toen hij nog bij de Knapen speelde, werd hij in de sportpagina's van de krant De Voorpost soms vernoemd als Chris van Haneghem:
    Op 29.02.1980, 07.03.1980, 14.03.1980, 04.04.1980

4. Op pagina 110 van het Register van de Meiseniers:
    Joos en Peeter van Aunegem: Judocus (1709) en Petrus (1696) van Huynegem, zonen van Joannis en Anna de Cuyper, Ternat.

5. Van ui naar aa in Halle: Francois Vanhaemeghem
    In het huwelijksregister van Halle (Vlaams Brabant) staat op 23 december 1868 een "Francois Vanhameghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier Franciscus van Huynegem:

halle

halle

 Franciscus van Huynegem, getuige bij een huwelijk te Halle: de akte en de vermelding in arch.be 

6. Van ui naar aa in Schaerbeeck: Jean Baptiste van Haneghem
    In het huwelijksregister van Schaerbeeck (Brussels Brabant) staat op 23 juni 1883 een "Jean Baptiste Van Haneghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier zeer waarschijnlijk een nog onbekende Jean Baptiste van Huynegem.
    De Van Huynegems uit die periode zijn namelijk nog niet allemaal in beeld en een Jean Baptiste van Haneghem heeft met zekerheid nooit bestaan.

Jean Baptiste van Haeneghem

Een onbekende Van Auneghem:
7. Maria Magdalena van Auneghem, gehuwd met Egidius Arents, moeder van Joanna Theresia Arents, overleden 19.12.1830 te Gent.
De familienaam Van Auneghem bestaat echter niet, dus het is de vraag met wie Egidius Arents getrouwd was.

Maria Magdalena van Auneghem

 Maria Magdalena van Auneghem, moeder van overleden Joanna Theresia Arents op 19.12.1830 te Gent 

Van Caneghem en Kanegem:
8. Twee Franse papieren boeken uit 1799 en 1904 meldden abusievelijk dat "Haneghem" zou hebben gestaan op de grafsteen van Jean Preud'homme d'Hailly (1597).
Na onderzoek blijkt dat de H een K moet zijn geweest, want Jean was heer van Kanegem.
Meer hierover links in het menu onder Cocquignies.

Van Caneghem is een veel voorkomende familienaam in Vlaanderen, afgeleid van het West-Vlaamse dorp Kanegem.
Een "Van Aneghem" op internet is bijna altijd een niet goed gescande "Van Caneghem".

www.huinegem.be