Verbasteringen naar Haneg(h)em

De meeste "onbekende" Van Haneg(h)ems, aangetroffen in stambomen en andere databases, kunnen uiteindelijk wel herleid worden naar de juiste familienaam.
Veelal zijn het foutief gelezen of gescande Van Caneghem's (1).
Interessant zijn enkele onbekende vroege Van (H)aneghems in Oudenaarde (2) en Gent (3), naast vier bewezen Van Huynegems (4,5,6,7).
Verder is er nog een onbekende Van Auneghem in Gent 1830 (8).

A. Foutief gelezen of gescande Van Caneghem's

A1. Caneghem - scannen
Van Caneghem is een veel voorkomende familienaam in Vlaanderen, afgeleid van het West-Vlaamse dorp Kanegem.
Een "Van Aneghem" op internet is bijna altijd een niet goed gescande "Van Caneghem".

A2. Kanegom
In de omgeving van Haarlem (NL) komt/kwam een familie Van Kanegom voor
Het is een illustratie van de vele -gem plaatsnamen rondom de zuidelijke Noordzee, vaak ook met (bijna-)naamgenoten
Steeds ging het om "het huis van ...". Kanegem had naamgenoten in West-Friesland en Oost-Friesland. Kane is nog steeds een Friese voornaam

A3. Seigneur de Haneghem blijkt Heer van Kanegem
Twee Franse papieren boeken uit 1799 en 1904 meldden abusievelijk dat "Haneghem" zou hebben gestaan op de grafsteen van Jean Preud'homme d'Hailly (1597).
Na onderzoek blijkt dat de H een K moet zijn geweest, want Jean was kort voor zijn dood heer van Kanegem geworden.
Meer hierover links in het menu onder Cocquignies.

A4. Kanegem - handschrift
Kanegem is buiten West-Vlaanderen nagenoeg onbekend.
Dat verklaart wellicht het volgende lemma in het Nationaal Archief bij onze noorderburen
Het scanproces is technisch goed verlopen, de interpretatie van de plaatsnaam begrijpelijkerwijze wat minder

VOC
 "Herkomst opvarende: Hanegem"

Het lemma is gebaseerd op de monsterrol van het VOC-schip Duifje
De Duif (1729) vertrok 2 april 1739 vanuit Rammekens (bij Vlissingen) naar Batavia (Jakarta) waar het, met 3 weken tussenstop in Kaap de Goede Hoop, op 4 december aankwam
Ook voor de kapitein Cornelis van de Woestijne eindigde de reis in een zeemansgraf (bron: vocsite.nl)

Uit vergelijking met de letters in het vervolg van het document (o.a. bultsakke) blijkt dat de plaatsnaam met een k begint, dus Kanegem
Poelvoorde is een bekende familienaam in de omgeving van Kanegem, hoewel Pieter Johannes nog niet is geïdentificeerd
Poelvoorde is ook een toponiem, dat in 1205 in Wingene (12 km van Kanegem) voor het eerst werd opgeschreven ("Polvorda")

VOC
 "Pieter Johannes Poelvoorde van Hanegem"

B. Onbekende vroege Van (H)aneghems:

B1. Maria van Haneghem, moeder van dopeling Livinus Pachili
Op 22.12.1673 zou te Brugge zijn gedoopt Livinus, zoon van Joannes en Maria Van Haneghem, aldus de database van het Rijksarchief (arch.be)
De achternaam van de moeder is vrijwel zeker een scanfout maar onbekend is welke naam het dan wel zou moeten zijn
De achternaam Pachili lijkt correct te zijn maar komt verder nergens voor dus biedt geen aanknopingspunten

pachili
 "?"

B2. Gesneuveld in 1698: Angelus Aneghem
    Angelus Aneghem is 22 december 1698 op 25-jarige leeftijd gesneuveld te Oudenaarde.
    Bemerkingen:
    - de "Van" ontbreekt
    - Angelus is de romaanse variant van Engelbertus;
    - het zou Engelbertus de laatste telg uit de Buggenhout-tak kunnen zijn, zoon van Petrus en Barbara de Moor, hoewel die toen al 30 was

Angelus Aneghem
 Gesneuveld: Angelus Aneghem (Bron: Le Guetteur Wallon, 1987)

B3. Twee huwelijken Van Haneghem in Gent 1652 en 1664.
    Dit zouden Van Huynegems kunnen zijn, maar ook familie van de gesneuvelde soldaat.
    Het meest waarschijnlijk echter is een uitgestorven vroege familie Van Haneghem, zie hiervoor links in het menu onder Wapen van Haneghem

B4. Martijnne Haneghem, wees te Tielt 1441-1447

Martijnne
 Martijnne Haneghem, wees te Tielt 1441-1447, Rijksarchief www.arch.be

Herkomst: Rijksarchief online (arch.be)
Het brondocument is technisch goed gescand en staat duidelijk online, het middeleeuwse handschrift is echter onleesbaar
Opvallend is het ontbreken van de Van.

C. Bewezen Van Huynegems:

C1. Voetballer Chris van Huynegem
    Voetballer Chris van Huynegem speelde in de jaren '80 bij Sparta Buggenhout, hemelsbreed 10 km van Asse. Zijn ui zal als een aa geklonken hebben.
    Toen hij nog bij de Knapen speelde, werd hij in de sportpagina's van de krant De Voorpost soms vernoemd als Chris van Haneghem:
    Op 29.02.1980, 07.03.1980, 14.03.1980, 04.04.1980

C2. Op pagina 110 van het Register van de Meiseniers:
    Joos en Peeter van Aunegem: Judocus (1709) en Petrus (1696) van Huynegem, zonen van Joannis en Anna de Cuyper, Ternat.

C3. Van ui naar aa in Halle: Francois Vanhaemeghem
    In het huwelijksregister van Halle (Vlaams Brabant) staat op 23 december 1868 een "Francois Vanhameghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier Franciscus van Huynegem:

halle

halle

 Franciscus van Huynegem, getuige bij een huwelijk te Halle: de akte en de vermelding in arch.be 

C4. Van ui naar aa in Schaerbeeck: Jean Baptiste van Haneghem
    In het huwelijksregister van Schaerbeeck (Brussels Brabant) staat op 23 juni 1883 een "Jean Baptiste Van Haneghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het huwelijk was tussen Carolus Fredericus Faes (08.12.1854 Ieper, later Vilvoorde) en Maria Josepha Verhaeren (24.07.1842 Zaventem, later Schaarbeek)
    Het betrof hier zeer waarschijnlijk een nog onbekende Jean Baptiste van Huynegem, geen familie van Joannes Josephus Faes 27.12.1866 Bruxelles
    De Van Huynegems uit die periode zijn nog niet allemaal in beeld en een Jean Baptiste van Haneghem heeft met zekerheid nooit bestaan.

Jean Baptiste van Haeneghem

D. Een onbekende Van Auneghem:
8. Maria Magdalena van Auneghem, gehuwd met Egidius Arents, moeder van Joanna Theresia Arents, overleden 19.12.1830 te Gent.
De familienaam Van Auneghem bestaat echter niet, dus het is de vraag met wie Egidius Arents getrouwd was.

Maria Magdalena van Auneghem

 Maria Magdalena van Auneghem, moeder van overleden Joanna Theresia Arents op 19.12.1830 te Gent 

www.huinegem.be