Genealogie Van Haneghem 1724-1980, A. Vergouwe 1995

Genealogie

Bram Vergouwe
De Genealogie Van Haneghem 1724-1980 is een lijvig (45 pagina's) papieren document uit 1995 van A. Vergouwe.
Alle gegevens zijn door de heer Bram Vergouwe (1938-2008) uit Breskens opgespoord in papieren archieven en in interviews met familieleden.
Vergouwe werkte nog zonder internet. Niet al zijn notities waren even accuraat, dus de Genealogie moet zoals iedere bron kritisch te worden gelezen!
Sinds 1995 berust het document bij het Genealogisch Centrum aan het Hofplein te Middelburg (Nederland).
Blijkbaar is hij na deponering van de Genealogie daarna toch nog doorgegaan: in 1998 plaatste hij een oproep in de internet "nieuwsgroep" soc.genealogy.benelux:
Bram Vergouwe's broer Izaak was getrouwd met Else van Haneghem

1998

Inhoud van de Genealogie
Een "genealogie" (alle naamdragers) dient stamboomtechnisch onderscheiden te worden van een kwartierstaat (iemands voorouders) en een parenteel (afstammelingen).
De Genealogie bevat alle Nederlandse, Vlaamse en Engelse Van Haneg(h)ems tussen 1724 en 1980.
Het document bevat de Genealogie van Andreas Hubertus van Anegem, uitgedraaid op 21 december 1994, plus enkele minder belangrijke onderliggende stukken.
De Genealogie is een momentopname. Zoals alle bronnenmateriaal, dient ook de informatie uit deze Genealogie met een kritische blik bekeken te worden.
De Noord-Amerikaanse takken, het wapen, de (onverwante) middeleeuwse familie van Haneghem uit Gent en de link naar de familie Van Huynegem ontbreken
Strict genomen zijn dit andere families en ook de info was in 1995 nog niet beschikbaar

Gewijzigde inzichten 1e en 2e generatie
Bram Vergouwe liep - zoals zovelen in Zeeland - vast rond 1800, de invoering van de Burgerlijke Stand.
In Vlaanderen werd de burgerlijke stand in 1796 ingevoerd. Daarvoor was de familieregistratie ondergebracht bij de katholieke en protestantse kerken.
De protestantse kerkregisters uit West Zeeuws Vlaanderen zijn in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. En daarmee ook de directe link met het verleden.
Vergouwe had in Sluis ook nog een katholieke geboorte-akte uit 1765 gevonden, die hij echter niet goed kon relateren aan de protestantse familie uit Retranchement.
Het latijn van de akte uit 1765, de verbastering van de achternaam én de ongelukkige schrijfwijze van de plaatsnaam Asse ("d'Ast") maakten het niet makkelijk.
Twee cruciale documenten doken pas in 2017 op: de overlijdensakte uit 1775 van Henricus van Huynegem en de huwelijksbijlage uit 1832 van z'n kleinzoon Jan van Anegem.

Tweede generatie
Als tweede generatie vermeldt Bram Vergouwe terecht Hendrik van Hanegem, gebaseerd op de geboorteakten van zijn kinderen.
Diezelfde geboorteakten doen zijn geboortejaar vermoeden rond 1764. Vergouwe noemt 29 januari 1765 als Hendrik's geboortedatum.
Met de kennis van nu:
Hendrik van Hanegem is 29.01.1765 geboren en op 31.01.1765 te Sluis Rooms Katholiek gedoopt als Andreas Hubertus van Anegem.
De huwelijksbijlage uit 1832 van zijn zoon Jan zegt namelijk: "Parentes Andreas Hubertus van Anegem en Elisabeth Miné"

Eerste generatie
Als de eerste generatie vermeldt hij Andreas Hubertus van Anegem, gedoopt in 1724 te Ast in het bisdom Mechelen. gehuwd met Isabella Meulemeester. Vervolgens zegt hij: "Uit dit huwelijk: Hendrik van Hanegem, geboren te Sluis op 29 januari 1765, gedoopt op 31 januari 1765".
Hij zag immers de diverse geboorte-aktes met Hendrik als vader, een geschat geboortejaar 1764 én een in latijn geschreven geboorteakte uit 1765 waarin ook sprake is van een Henricus van Anegem. Met zijn beperkte kennis van het latijn heeft Bram Vergouwe de op zich logische conclusie getrokken: Hendrik van Hanegem werd op 29 januari 1765 geboren (juist) als zoon van Andreas Hubertus van Anegem (onjuist).
Met de kennis van nu:
De akte uit 1765 vermeldt Henricus van Anegem (uit "Ast") als vader van Andreas Hubertus en niet als zoon.
Henricus van Anegem uit "Ast" blijkt Henricus van Huynegem te zijn, op 3 november 1722 geboren te Asse, bisdom Mechelen.
Hij overleed op 31 augustus 1775 in het Sint Janshospitaal te Brugge. De overlijdensakte bleef al die jaren goed verborgen en dook pas op in 2017.

www.huinegem.be