Bewijs: Verwisseling Henricus 1642

In januari 1642 zijn in één week tijd twee personen gedoopt met de naam Henricus van Huynegem, de een in de parochie Asse, de ander in de buurparochie Mazenzele
Die uit Asse is later verhuisd naar Mazenzele. Die uit Mazenzele heeft de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt
Hun feitelijke woonplaatsen zouden evengoed ergens in de velden tussen Asse en Mazenzele kunnen hebben gelegen, bijvoorbeeld Krokegem en Hof 't Reephout
De Van Hanegems blijken uit de Asse-tak te komen in plaats van zoals eerder gedacht de Mazenzele-tak

Maar wellicht is ook die Mazenzele-tak een onderdeel van de Asse-tak, via Laurentius (zie links in het menu)
Daarmee zouden de twee Henricussen volle neven zijn geweest

Verhuismomenten
Henricus (12.01.1642 Asse-tak) is tijdens zijn eerste huwelijk tussen 1674 en 1677 naar de parochie Mazenzele verhuisd:
Want zoon Egidius is 20.05.1674 gedoopt in Asse, Guilielmus is 03.10.1677 gedoopt in Mazenzele, evenals de latere kinderen, ook uit het tweede huwelijk

Henricus (06.01.1642 Mazenzele-tak) is tijdens zijn eerste huwelijk in 1665 of 1666 naar de parochie Asse verhuisd:
Want dochter Elisabeth is 08.02.1665 gedoopt in Mazenzele, zoon Guilielmus is 24.06.1666 gedoopt in Asse, evenals de latere kinderen, ook uit het tweede huwelijk

Verwisseling Henricus 1642 - Gevolgen voor de stamboom
In het papieren Repertorium van Mazenzele uit 1993 zijn twee naamgenoten Henricus van Huynegem uit 1642 verwisseld, niet verwonderlijk gezien de vele naamgenoten
Het is een waardevol boek geschreven door iemand die toegang had tot papieren documenten en die uitgebreid kon beschrijven
Na melding (door de software van Geneanet: BIGAMIE!), aanpassing (op aangeven Michel Couturier) en controle (peters, meters, woonplaatsen) blijkt:
   Henricus "Asse" was getrouwd met Margaretha Raes en hertrouwd met Barbara Vermeeren
   Henricus "Mazenzele" was getrouwd met Elisabeth Hofmans en hertrouwd met Joanna Nieuwenhove
Het heeft gevolgen voor enkele stambomen op internet:
- Guilielmus van Huynegem (1677-1757), zijn zoon Henricus (1722-1775) en daarmee de familie Van Hanegem, blijken te plaatsen in de Asse-tak Van Huynegem
- Petronella Esselens (1677-1732) was gehuwd met Guilielmus van Huynegem (1666-1744) uit de Mazenzele-tak in plaats van Guilielmus 1677-1757 uit de Asse-tak

repertorium
 Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890, Robert Verstraeten, Baardegem, 1993 
 Waardevol boek geschreven door iemand die toegang had tot papieren documenten en die uitgebreid kon beschrijven 
 Dit papieren boek maakte de oude parochieregisters van Mazenzele voor leken toegankelijk 
 Ook staan er enkele foto's van akten in die beter leesbaar zijn dan die op arch.be of familysearch.org 
 Exemplaar van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Oostende 

Conclusies uit onderstaande tijdlijn check
1. De man van Raes kan niet dezelfde zijn als de man van Hofmans of Nieuwenhove, anders heb je bigamie in 1668/1669
2. De man van Hofmans kan wel dezelfde zijn als de man van Nieuwenhove (hertrouw)
3. Huwelijk 1664 - juni 1668 en kinderen Hofmans is duidelijk met Henricus "Mazenzele" zv Laurentius en Barbara Plas
4. Huwelijk januari 1668 - 1702 en kinderen Raes is duidelijk met Henricus "Asse" zv Judocus en Anna de Greef
5. Huwelijk 1669-1717 en kinderen Nieuwenhove met enkele onleesbare/onverklaarbare huwelijksgetuigen en p&m kinderen:
   - Judocus van Huynegem dooppeter van Maria op 12.04.1672
   - Maria de Backer familie van Michael Raes, broer van Margaretha!
   Deze p&m zijn alleen goed te verklaren als Laurentius (Mazenzele-tak † 1668) en Judocus (Asse-tak † 1677) broers waren, zie daarvoor linker menu
   De verwisseling dan maar negeren is geen oplossing, want geeft immers bigamie én ook enkele rare p&m in de andere gezinnen
   De mytische Judocus van de Rons-tak is geen oplossing, want verklaart niet meter Joanna van Nieuwenhove bij huwelijk Raes én 3x peter Laurentius
6. Huwelijk 1702 en kind Vermeeren is duidelijk met Henricus "Asse", weduwnaar van Raes
7. Toewijzing van de juiste Henricussen aan de drie gekende overlijdensdatums van een Henricus van Huynegem in deze periode

De tijdlijn!
vetgroen maakt de volgorde van de huwelijken duidelijk en rekent af met de bigamie in het Repertorium
De groene namen van peters en meters zijn ondersteunend bewijs daarvoor
De rode namen van peters en meters lijken dat te ondergraven maar bevestigen het vermoeden: Mazenzele-tak (Laurentius) is onderdeel van Asse-tak (zie linker menu)
blauw is getuige Guilielmus, die naam komt in beide takken voor

06.01.1642 doop Henricus "Mazenzele" te Mazenzele, zv Laurentius en Elisabeth Buggenhout
12.01.1642 doop Henricus "Asse" te Asse, zv Judocus en Anna de Greef
22.11.1664 huwelijk "Mazenzele" te Mazenzele met Elisabeth Hofmans (28.07.1643 Opwijk dv Paulus Hofmans en Jacoba Dierickx), getuigen Paulus Hofman en Joannes de Nil

   Kinderen Hofmans:
   08.02.1665 te Mazenzele: Elisabeth, p&m Paulus Hofmans en Elisabeth Buggenhoudt (Henricus' moeder, ovl. 1668)
   24.06.1666 te Asse: Guilielmus, p&m Laurentius van Huynegem nominé Guilielmus van Huynegem (zijn vader resp. zijn broer) en Anna Hofmans
   02.02.1668 te Asse: Laurentius, p&m Laurentius van Huynegem (ovl 20.05.1668) en Judoca de Valck of de Block (wsl.)

23.01.1668 huwelijk "Asse" te Asse met Margaretha Raes (01.09.1641 Mazenzele dv Judocus en Margaretha vd Driessche), get. Judocus van Huynegem en Margartha Raes)
   17.02.1668 eerste kind Raes: Judocus te Asse, p&m Judocus van Huynegem en Anna de Smedt
09.06.1668 overlijden Hofmans te Mazenzele, vrouw van Henricus van Huynegem
16.07.1669 huwelijk te Merchtem met Joanna van Nieuwenhove (31.10.1638 Merchtem dv Joannes en Anna Vereertbrugghen)
, getuigen slecht leesbaar

   Overige kinderen Raes:
   19.03.1670 Anna te Asse, p&m Laurentius de Greef (jongere broer van Henricus' moeder Anna) en Anna Raes (jongste zuster van Margaretha)
   22.12.1671 Michael te Asse, p&m Michael Raes en Judoca Raes, een broer en zus van Margaretha
   20.05.1674 Egidius te Asse, p&m Egidius de Mey (man van Maria Raes, zuster van Margareta) en Martina de Becker (vrouw van Engelbertus Raes, broer van Margaretha ?)
   03.10.1677 Guilielmus te Asse, p&m Guilielmus van Huynegem (1648, broer van Henricus) en Paulina Plas (vrouw van Stephanus Raes)
      Paulina Plas (Meldert 22.11.1650 dv Egidius en Barbara Walewijck) was vrouw van Margaretha's stiefbroer Stephanus Raes
      en dus géén (directe) familie van Barbara Plas, de moeder van Henricus uit de Mazenzele-tak!
   13.06.1680 Egidius te Asse, p&m Egidius van Huynegem (oudere broer van Henricus) en Egidia de Backer, vrouw van Michael Raes, broer van Margaretha)
   18.03.1683 Stephanus te Asse, p&m Stephanus Raes (stiefbroer van Margaretha) en Egidia de Backer (vrouw van Michael Raes, broer van Margaretha)

   Kinderen Nieuwenhove:
   27.02.1671 Joannes te Asse, p&m Joannes van Nieuwenhoven en Maria van Nieuwenhoven
   12.04.1672 Maria te Asse, p&m Judocus van Huynegem en S...?
   24.07.1674 Naamloos te Asse
   25.03.1677 Naamloos te Asse
   30.11.1678 Petrus te Asse, p&m Petrus van Nieuwenhoven en Maria de Backer (zuster van Martina, dat was de vrouw van Engelbertus Raes)

01.01.1702 overlijden Margaretha Raes te Mazenzele, vrouw van Henricus van Huynegem
06.05.1702 huwelijk te Opwijk met Barbara Vermeeren (16.10.1658 Opwijk), get. ??
   Kind met Barbara Vermeeren:
   17.02.1705 Petrus te Mazenzele, p&m Petrus Vermeeren en Catharina Raes nominé (=plaatsvervangend) Cath(arina?) de Valck (via Elisabeth van Huynegem Asse-tak?)
   Catharina Raes was mogelijk de zuster van de in 1702 overleden Margaretha, moeder van Henricus
   Zij kan ook de dochter zijn geweest van Margaretha's broer Michael

14.01.1716 overlijden Henricus "Asse" (ev Vermeeren) te Mazenzele
15.05.1717 overlijden Nieuwenhoven te Asse
19.12.1718 of later overlijden Vermeeren (hertrouwd?)
12.10.1720 overlijden Henricus te Mazenzele, waarschijnlijk een doodgeboren kind, zie dossier 64
25.11.1730 overlijden Henricus "Mazenzele" te Asse, zie hieronder

Henricus van Huynegem 1642 overleden te Mazenzele
14.01.1716 overlijden Henricus "Asse" te Mazenzele, zijn laatste woonplaats
   Zijn vrouw Barbara Vermeeren is mogelijk elders hertrouwd, want haar overlijden is nog niet gevonden

25.11.1730 overlijden Henricus "Mazenzele" te Asse
   Hij trouwde te Mazenzele met Hofmans, verhuisde naar Asse, hertrouwde te Merchtem met Nieuwenhove, bleef wonen (kinderen) in Asse en werd daar begraven

In de akte uit 1720 staat weliswaar "zoon van Laurentius" maar dat is een generatie later!
Een en ander is uitgewerkt in dossier 64

Barbara Vermeeren
Geboren 16.10.1658 te Opwijk, dochter van Petrus Vermeeren en Maria de Backer (dus niet geboren te Merchtem 01.04.1651)
Zij is mogelijk elders hertrouwd, want haar overlijden is nog niet gevonden

Maria de Backer doopgetuige 30.11.1678
Maria de Backer de moeder van Barbara Vermeeren (huwelijk 1702) kon in 1678 nog niet in beeld zijn
Maria de Backer (04.04.1628) zuster van Martina, dat was de vrouw van Engelbertus Raes maar als meter vermoedelijk te oud?
Of misschien was er een relatie met Stephanus van Huynegem . De Backer en De Becker duikt ook op in het dossier Judoca, vaag..., wordt vervolgd

1669
 16.07.1669 huwelijk Henricus van Huynegem en Joanna van Nieuwenhoven te Merchtem 
 getuigen Joannes of Joanna van Huynegem en Joannes of Joanna de Deken(?) en mogelijk nog een naam? 
 de namen van huwelijksgetuigen, dooppeters en -meters zijn niet allemaal leesbaar laat staan verklaarbaar 

 

Hierna volgt het oorspronkelijke verhaal, de uitzoekerij, samengevat in bovenstaande tijdlijn
Let op: deze tekst is niet uptodate naar de laatste ontwikkelingen en inzichten!

In 1642 geboren: twee naamgenoten Henricus van Huynegem, verwisseld in stambomen
In Asse en buurdorp Mazenzele waren tegelijkertijd twee takken Van Huynegem
De familie woonde o.a. in Krokegem, hoeve 't Reephof op de gemeentegrens van Asse en Mazenzele

   In januari 1642 zijn in één week tijd twee personen geboren met de naam Henricus van Huynegem, de een in Asse, de ander in Mazenzele.
   Die uit Asse is later verhuisd naar Mazenzele. Die uit Mazenzele heeft de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt.

Beiden hadden een zoon Guilielmus (1677 resp. 1666).
Beide zoons Guilielmus hadden elk weer een zoon Henricus, van wie er later eentje verhuisde naar Sluis.
Daarnaast was er te Asse in 1680 nóg een Guilielmus geboren, neef van die uit 1677.

In het papieren Repertorium van Mazenzele (1993) en sommige internet-stambomen zijn de namen verwisseld. Niet verwonderlijk, gezien de vele naamgenoten.
Bij het invoeren in Geneanet kwam de software met een melding: bigamie! Michel Couturier (geneanet) kwam al snel met de oplossing:
de twee Henricussen verwisselen!
Hieronder staan de juiste afstammingslijnen, gebaseerd op de woonplaatsen en de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.
Het wordt bevestigd door de plaatsen van de akten en de namen van peters en meters van hun kinderen, die zijn immers een belangrijke indicatie voor de afstamming van hun ouders

De Asse tak
A0. Joannes van Huynegem
A1. Judocus van Huynegem (1606-1672) uit Asse, gehuwd met Anna de Greef (Greve).
A2. Henricus, geboren 12.01.1642 te Asse, tussen 1674 en 1677 verhuisd naar Mazenzele en daar 14.01.1716 overleden.
       Hij is gehuwd 23.01.1668 met Margareta Raes en na haar overlijden (01.01.1702) op 06.05.1702 met Barbara Vermeeren.
       Zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden tonen dat aan. Zie hieronder bij "Het spoor terug gevolgd: Henricus van Huynegem 1642-1713".
A3. Guilielmus, geboren te Mazenzele 03.10.1677 en later verhuisd naar Asse, en daar 01.07.1757 overleden.
       Hij is gehuwd te Asse 16.07.1712 met Anna de Baermaecker. Eén van de kinderen was de latere Henricus van Haenegem.
       Zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden tonen dat aan. Zie hieronder bij "Het spoor terug gevolgd: Guilielmus van Huynegem 1677-1757".

De Mazenzele tak
M1. Laurentius van Huynegem (ovl. 1680) uit Mazenzele, gehuwd met Elisabeth Buggenhout.
M2. Henricus, geboren 06.01.1642 te Mazenzele, tussen 1665 en 1666 verhuisd naar Asse en daar 25.11.1730 overleden. Hij was een zoon van Laurentius.
        Hij is gehuwd 22.11.1664 te Opwijk met Elisabeth Hofmans en na haar overlijden (09.06.1668) op 16.07.1669 te Merchtem met Joanna van Nieuwenhove.
M3. Guilielmus, geboren te Asse 24.06.1666 en daar 15.12.1744 overleden.
        Hij is gehuwd te Mazenzele 03.12.1711 met Petronella Esselens.

Het spoor terug gevolgd: Henricus van Haenegem 1722-1775
Eind 2017 duikt de overlijdensakte van nummer 5 Henricus op, hij is in 1775 overleden in het Sint Jans hospitaal te Brugge.
De akte vermeldt de namen van zijn ouders en zijn geboorteplaats Asse.

1775

De geboorteakte van Henricus op 03.11.1722 verwijst naar zijn ouders Guillielmus (1677-1757) en Anna de Baermaecker.
Peter is Henricus de Baermaecker, de jongste broer van zijn moeder.
Meter is Barbara de Baermaecker, de echtgenote van zijn oom Michael van Huynegem.

1722

Het spoor terug gevolgd: Guilielmus van Huynegem 1677-1757
De huwelijksakte van Guillielmus en Anna de Baermaecker op 16.07.1712 vermeldt als getuigen Joannes de Baerdemaecker en Henricus van Huynegem.
Joannes de Baerdemacker was de vader van Anna.
Henricus van Huynegem was de vader van Guillielmus.

1712

Uit de overlijdensakte op 01.07.1757 van nummer 4 Guillielmus halen we zijn leeftijd 80 en daarmee zijn geboortejaar 1677.
De vermelding van de naam van zijn echtgenote bewijst tevens dat deze Guillielmus niet was getrouwd met Petronella Esselens, anders dan sommige internetstambomen beweren.
De combinatie Guillielmus 1677 met Petronella Esselens komt waarschijnlijk uit het papieren Alfabetisch Repertorium van de Families te Mazenzele (R. Verstraeten, 1993).

1757

Op 03 october 1677 is in Mazenzele geboren Guillielmus, zoon van Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
In de geboorteakte staat Margaretha de Raes; In de Geneanet stamboom van Joseph Leflot (tolfel) zie je dat die "de" zelfs gebruikelijk was
Guillielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes
De derde naam is Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige. Zij was getrouwd met Petrus Van Huynegem, broer van Guilielmus.

1677

Het spoor terug gevolgd: Henricus van Huynegem 1642-1716
Henricus van Huynegem en Margaretha Raes zijn op 23 januari 1868 gehuwd te Asse (Bron: FS p392 van 519).
In Asse waren meerdere personen met de naam Henricus van Huynegem. De getuigen in de huwelijksakte:
Judocus van Huynegem, de vader van Henricus.
Tweede getuige lijkt Margareta Raes te zijn, een zuster van haar vader. Margareta's moeder, Margareta van den Driessche, was al omstreeks 1647 overleden (niet in Asse).

1668

De afstamming van Henricus heeft op internet aanleiding gegeven tot meerdere interpretaties.
Het is inmiddels wel duidelijk: Judocus van Huynegem en Anna de Greef waren zijn ouders.
De naam van de huwelijksgetuige Judocus van Huynegem en de namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen dit!
Namen van peters en meters van hun kinderen zijn er in grote getale. Dankzij de geboorteklapper van Asse zijn de meeste namen leesbaar geworden.

De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
Drie namen zijn onderstreept: Laurentius de Greef, Egidius van Huynegem, Cecilia de Greve.
Zij bevestigen: Henricus van Huynegem (Asse 12.01.1642) was een zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
Het betekent ook: Henricus van Huynegem (Mazenzele 06.01.1642) was een zoon van Laurentius van Huynegem en Elisabeth Buggenhout

Judocus 17.02.1668:
Judocus van Huynegem is peter. Hij was de vader van de vader Henricus.
Anna de Smedt is meter. Wie was Anna de Smedt? Zij was vermoedelijk een aangetrouwde tante van Henricus.
Dan zou ze de echtgenote moeten zijn geweest van Joannes van Huynegem (1613-????) of Angelus (de) Raes.

1668

Anna 09.03.1670:
Laurentius de Greef is peter. Laurentius was een jongere broer van Henricus's moeder Anna de Greef.
Anna Raes is meter. Anna Raes was de jongste zuster van Margaretha Raes.

1670

Michael 22.12.1671:
Peter en meter zijn Michael Raes en Judoca Raes, een broer en zus van zijn moeder Margaretha.

1677

Egidius 20.05.1674:
Peter is Egidius de Mey, de man van Maria Raes, jongere zuster van Margareta.
Meter was Martina de Becker (bron: klapper geboorten Asse). Zij was getrouwd met Engelbertus Raes, een broer van Margaretha.
Henricus van Huynegem was op 05.06.1670 peter van hun zoon Henricus Raes.
Engelbertus was zeer waarschijnlijk de Ingel (Angelus) (De) Raes, die Joseph Leflot vermeldt in zijn Geneanet stamboom.
Hij is in Mazenzele geboren in een periode waarvan geen geboorteakten bewaard zijn gebleven. Van zijn kinderen zijn ze er wel.

1677

Guilielmus 03.10.1677 Mazenzele:
Deze hebben we al gezien.
Guillielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer.
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes.
De derde naam is Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige. Anna van Nieuenhove was getrouwd met Petrus Van Huynegem, broer van Guilielmus.

1677

Egidius 13.06.1680: Mazenzele
Peter: Egidius van Huynegem, de oudere broer van Henricus. (NB in de tak van de andere Henricus komt geen Egidius voor)
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.

1680

Stephanus 08.03.1683: Mazenzele
Peter: Stephanus Raes, de oudste stiefbroer van Margaretha, zoon van Anna Verdoodt.
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.
Op de laatste regel staat: nomine ("in plaats van") Cecilia de Greve, dus een plaatsvervangend getuige.
Cecilia was een jongere zus van zijn grootmoeder Anna de Greef. Cecilia was in 1683 49 jaar oud.

1683

Op 12 januari 1642 is in Asse gedoopt Henricus, zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
In de klapper van Asse staan als peter en meter vermeld: Henricus Smyet (zoon van Henricus) en Maria van den Bossche
Maria van den Bossche was de moeder van Anna de Greef
De naam Henricus Smyet is een onbekende naam en het is ook de vraag of de klapper op dit punt een juiste weergave is van de akte.
Mogelijk is er een relatie met de al even onbekende eerder genoemde Anna de Smedt.

Er zou evengoed Huijnegem kunnen staan. Henricus zoon van Henricus is wel opvallend in deze akte.

1642

Margaretha Raes overleden te Mazenzele op 1 januari 1702
Margaretha Raes overleden als echtgenote van Henricus van Huijnegem.

1702

Henricus van Huynegem overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Henricus van Huynegem is vrijwel zeker overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Hij is tussen 1674 en 1677 verhuisd van Asse naar Mazenzele, te oordelen uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen.
Dan is het aannemelijk dat hij ook in Mazenzele is overleden.

Er was gelijktijdig nóg een Henricus van Huynegem, geboren 8 januari 1642 te Mazenzele.
Deze heeft tussen 1665 en 1666 de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt en is vermoedelijk in Asse overleden op 25 november 1730.

1716

Ook bij de Mazenzele-tak is een dergelijk onderzoek gedaan (akten niet afgebeeld)
Uit de doopakte van Hendrik van Huynegem op 06.01.1642 te Mazenzele blijkt dat hij een zoon was van Laurentius en Elisabeth Buggenhout.
Uit de huwelijksakte, op 22.11. 1664 te Opwijk, tussen Hendricus van Huynegem en Elisabeth Hofmans, blijkt nog niet wélke Henricus her trouwt.
Op 08.02.1665 te Mazenzele: doop 1e kind Elisabeth, Elisabeth Buggenhoudt als meter is wél een duidelijk bewijs.
Op 26.06.1666 te Asse: doop 2e kind Guilielmus, de peter is Laurentius nominé Guilielmus van Huynegem, nóg een duidelijk bewijs
Op 02.02.1668 te Asse: doop 3e kind Laurentius, de peter is Laurentius van Huynegem, alweer een duidelijk bewijs.

Bronnen
- digitale correspondentie op Geneanet met Michel Couturier (verwisseling Henricus 1642) en Marie Rose Borms (namen van peters en meters)
- Koninklijke Heemkundige kring Ascania te Asse (Jaak Ockeley, Albert Vanderslagmolen, Flor Desmedt en Frans Claes SJ)
- de digitale "klappers" (indexen) van Asse, Mazenzele. Ook omliggende plaatsen, gedigitaliseerd door Luc Annaert.
- diverse Geneanet stambomen, met name die van Michel Couturier, maar ook Marie Rose Borms, Hans de Bisschop, en vele anderen
- het papieren Genealogisch Repertorium Mazenzele van R. Verstraeten (1993)
- gescande akten op arch.be, familysearch.org
Alle gegevens zijn gecheckt met de akten en de namen van getuigen, peters en meters

www.huinegem.be