Een wapen Haneghem

Het wapen Haneghem heeft niets te maken met de familie van arme landarbeiders, schilders en visschers.

Een wapen Haneghem
In het wapenboek Den Boomgaert der Wapenen uit 1567 door Jean Lautte, uitgever Gheraert Salenson in Gent, staat een wapen van Haneghem met beschrijvende tekst:
"Bande d'or & de gueulles chef d'or", dit betekent gouden diagonale stroken (bandes) omzoomd in keel (gueules=rood) met een schildhoofd in goud (vert. Vic Poolen).
Oftewel: roodgele diagonalen met een geel dak.

zonder kleurtjes Herkomst van het wapen
Er is geen relatie tussen het wapen en de gelijknamige familie van landarbeiders en vissers.
Het wapen in De Boomgaert der Wapenen was een familiewapen. Het is niet bekend van wie of wat het wapen was.
De roodgele diagonalen verwijzen naar het Huis van Avesnes van het middeleeuwse graafschap Henegouwen.
De betekenis van het gele schilddak is onbekend.
De meest waarschijnlijke herkomst is het verdwenen plaatsje Hunenghien in het noorden van de provincie Henegouwen.

Het boek
Het boek is authentiek, er zijn vele exemplaren bewaard, o.a. in de Universiteit Gent met bibliografische gegevens uit 2008, het wordt genoemd op Wikipedia.
Het wapenboek bevat vooral familiewapens en enkele wapens van overheden.
Een ander wapenboek, Laurent Leblond, Arm. des Pays-Bas, Arm. de l'Europe XVII/XVIII eeuw: 7521 p187 r40 - 7537 p279 r31 - 7543 p300 r39
In een van die wapenboeken staat "Honbetrey et de Hornet Haneghem. In andere, latere, meer bekende wapenboeken komt het wapen niet voor.
Een wapen is niet te verwarren met adel; op het eind van de middeleeuwen was er van de wapendragers hooguit één procent ook van adel, de rest had alleen een wapen.
Een pagina uit een gedownloade digitale kopie van de Boomgaert; dit exemplaar heeft men ingekleurd en de lege randen zijn opgevuld met andere wapens:

met kleurtjes

 
 
 

Home