Het wapen van Haneghem

De arme landarbeiders- en visschersfamilie Van Haneg(h)em is van relatief recente datum (1759) en stamt af van de familie Van Huynegem te Asse in Vlaams Brabant.
Een plaats Hanegem of Haneghem bestaat niet.
Toch staat een wapen "Haneghem" in een bekend Gents wapenboek uit 1567.
Het doet vermoeden dat er ooit een familie en/of plaats Haneghem is geweest, in de omgeving van Gent, zónder enige relatie met de huidige familie!

zonder kleurtjes

Het wapen van Haneghem
In het wapenboek Den Boomgaert der Wapenen uit 1567 door Jean Lautte, uitgever Gheraert Salenson in Gent, staat een wapen van Haneghem met beschrijvende tekst:
"Bande d'or & de gueulles à chef d'or", dit betekent gouden diagonale stroken (bandes) omzoomd in keel (gueules=rood) met een schildhoofd in goud (vert. Vic Poolen).
Oftewel: roodgele diagonalen met een geel dak.
Het boek is authentiek, er zijn vele exemplaren bewaard, o.a. in de Universiteit Gent met bibliografische gegevens uit 2008, het wordt genoemd op Wikipedia.
Het wapenboek bevat vooral familiewapens en enkele wapens van overheden.
Een ander wapenboek, Laurent Leblond, Arm. des Pays-Bas, Arm. de l'Europe XVII/XVIII eeuw: 7521 p187 r40 - 7537 p279 r31 - 7543 p300 r39
In een van die wapenboeken staat "Honbetrey (Hombetry?) et de Hornet (Horne?) Haneghem". In andere, latere, meer bekende wapenboeken komt het wapen niet voor.

Den Boomgaert der Wapenen

Update
Een beschrijving van het wapen is ook gevonden in 1918, in De Navorscher

de navorscher

de navorscher, pagina 207

Bemerkingen bij wapens
Een wapen is niet te verwarren met adel; op het eind van de middeleeuwen was er van de wapendragers hooguit één procent ook van adel, de rest had alleen een wapen.
Er staat geen Van in de naam van het wapen uit 1567. Het wapen verwijst dus duidelijk naar een plaatsnaam, in dit geval een -gem toponiem.
De arme landarbeiders- en visschersfamilie Van Haneg(hem) is tweehonderd jaar jonger en heeft nooit een wapen gehad.
De eerste Van Hanegem is in 1759 geboren (Maria Theresia), in 1831 volgde de eerste Van Haneghem (Johannes).
Opvallend zijn de roodgele diagonalen; die zie je verder alleen in gemeentewapens rond de noordfranse steden Rijsel en Avesnes.

met kleurtjes

 Fragment uit een gedownloade digitale kopie van de Boomgaert; dit exemplaar heeft men ingekleurd en de lege randen zijn opgevuld met andere wapens 

Een niet-verwante familie in Gent
De meest waarschijnlijke herkomst van het wapen is momenteel: "een uitgestorven, gegoede, niet-adellijke familie in Gent of omgeving":
- het wapen komt alleen voor in De Navorscher en Den Boomgaert der Wapenen, een wapenboek uit Gent, het staat niet in reguliere wapenboeken
- er zijn twee duidelijk leesbare huwelijksakten in Gent met Van Haneghems (Jacoba 01.09.1652 en Antonius 23.04.1664)
- het wapen is er 100 jaar vóór beide akten
- de akten zijn 100 jaar vóór de landarbeidersfamilie in 't Retranchement, waarvan overigens al is aangetoond dat die afstamt van de familie Van Huynegem
- bij het wapen en de akten is geen link met de familie Van Huynegem (bron: HK Ascania te Asse) en uiteraard ook niet met de familie Van Hanegem
- in één van de akten gaat het duidelijk om gegoede burgerij (fam. Van de Winckele en "Domicella" = Jonkvrouw)
- er is vrijwel zeker geen link met (de familie De) Hunenghien in de omgeving Papignies (bron: Cercle de Généalogie de Lessines Terre de Débat)
- er is vrijwel zeker geen link met de Hunnegem in Geraardsbergen, anders had 'paltsgraaf' Emile van Huyneghem het wapen wel ontdekt en enthousiast in gebruik genomen
- tot naamdragers in de Burgerlijke stand hebben de twee akten niet geleid.

gent

 Huwelijk van Andreas Verschueren en Jacoba van Haneghem op 01.09.1652 te Gent Sint Pieters (ondertrouw 25.08.1652), getuige Michael de Clerck 

 

gent

 Huwelijk van Antonius van Haneghem en jonkvrouw Isabella Van Den Winckele op 23.04.1664 te Gent Sint Nikolaas (geen ondertrouw) 
 getuigen zijn Egidius van Haneghem (vader van de bruidegom) en Petrus Van Den Winckele (broer van de bruid) 

De plaats Haneghem
Het wapen en de naam van de Gentse familie zijn mogelijk gebaseerd op een middeleeuwse plaatsnaam Haneghem.
De samensteling Hane + ghem is niet zo bijzonder als toponiem, er zijn redelijk wat (bijna-)naamgenoten rondom de zuidelijke Noordzee
De middeleeuwse plaats Haneghem zou kunnen zijn opgeslorpt door een zich uitbreidende (middeleeuwse) stad Gent.
Dit zou kunnen verklaren dat zelfs de bekende naamkundige prof. Frans Debrabandere in zijn naspeuringen naar de familienaam nooit een plaats Haneghem heeft kunnen vinden.
Het platteland van Oost- en West-Vlaanderen en de agglomeratie Rijsel (Fr) zijn doorzocht op de plaatsnaam, de middeleeuwse stad Gent echter nog niet.

Familie Van Hauweghem? Nee
In de Geneanet-stamboom van "louis781" staat Maria Magdalena van Auneghem, moeder van Joanna Theresia Arents, overleden 19.12.1830 te Gent.
Even zoeken leidt al snel naar de grote Gentse familie Van (H)Auwegem.
De Gentse parochieregisters zijn niet zo goed digitaal toegankelijk als de Vlaams-Brabantse (Luc Annaert) of de Westvlaamse (Vrijwilligersrab.be).
Alleen de Gentse huwelijksregisters zijn doorzoekbaar toegankelijk gemaakt door De Zwarte Doos en wel per parochie.

In het huwelijksregister van stad Gent staan enkele interessante namen:
"Van Hauweghem Egidius huwt met Vander Verre Maria op 1634 - 2 - 12 in Sint-Baafs in het bijzijn van de getuige Van Hauweghem Livinus en getuige De Reuck Anthonius"
"Van Hauweghem Egidius huwt met Bruneels Levina op 1632 - 2 - 7 in Sint-Martinua in het bijzijn van de getuige Bruneels Judocus en getuige Sampens Joannes"
"Van Hauweghem Egidius huwt met Soetaert (Dlla) Issabelle Carola op in Sint-Baafs in het bijzijn van de getuige en getuige"
"Van Hauweghem Egidius huwt met Lanckzweert Maria op 1628 - 5 - 28 in Sint-Martinus in het bijzijn van de getuige Blanckaert Judocus en getuige Pieters Joannes "
"Van Auweghem Antonius huwt met Rechters Maria op 1691 - 11 - 20 in Sint-Baafs in het bijzijn van de getuige Vanden Broecke Henricus en getuige Eeckmans Livina"
"Van Auweghem Antonius huwt met Ronse Catharina op 1724 - 7 - 6 in Sint-Baafs in het bijzijn van de getuige Ronse Petrus en getuige Van Auwegem Magdalena"
en
"Van de Winckel Petrus huwt met Everaert Isabella op 1663 - 1 - 31 in Sint-Jakobs in het bijzijn van de getuige Dhartevelt Martinus en getuige Auweghem Joanna"

De combinatie Egidius en Antonius Van Hauweghem is een interessante:
- het was een gegoede familie, evenals de vermeende Van Haneghems
- in hetzelfde tijdvak in Gent
- met afwezigheid van Van Haneghems in deze huwelijksregisters, behalve de twee in 1652 en 1664
Echter er zijn geen duidelijk aangetrouwde huwelijksgetuigen die een link met beide Van Hanegems zouden kunnen bevestigen

Familiewapen Van Hauweghem? Nee
Ook het Familiewapen Van Hauweghem is anders

Le Grand Armorial International bevestigt dat:
"d'or, à une fasce de sable, accompagnée en chef de deux étoiles (5) de gueules, et en pointe d'une merlette de sable"
    (in goud, met een grijze balk, bovenaam twee rode sterren, en onderaan een grijze merel)
en ook: "d'azur, à une bande d'argent, accompagnée de deux étoiles d'or"
    (blauw, naar een zilveren bocht, vergezeld van twee verticale gouden raamstijlen)

www.huinegem.be