0. Personen "zonder papieren"

Van personen zonder papieren wordt het bestaan vermoed
Zij worden in akten van anderen genoemd (peter/meter) maar hun eigen akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden (lijken te) ontbreken. Met recht "dossier 0"

Oorzaken:
- papierloze periode: in veel plaatsen zo ook in Asse starten de parochieregisters rond 1600
- akten in onbekende andere plaatsen, bijvoorbeeld verhuizing vanuit/naar een onbekend buurdorp, of daar alleen trouwen, emigratie, immigratie e.d.m.
- foutje van de pastoor, summiere of slecht leesbare akte of erg verbasterde naam
- soms echt verloren gaan van papieren, bv. parochieregisters in Kobbegem, overlijdensregisters in Asse 1610-1657 en van protestanten in Zeeland

Gevolgen:
De vermelding van personen zonder papieren in de stamboom en op huinegem.be is vaag en wisselend, kwestie van de juiste feiten niet te kennen en voortschrijdend inzicht

Alfabetisch:

Judocus van Huynegem
Het dossier "Judocus van Huynegem" is verreweg het belangrijkste (start grote tak "Rons"), grootste (meerdere onbekende Judocussen) en moeilijkste (complexiteit).
Er is een huwelijksakte uit 1653 maar voor de rest is compleet onduidelijk om wie het gaat. Zie dossier 30 en 33

Laurentius van Huynegem
- op 17.02.1652 peter bij de doop van Joanna de Deeken, kleindochter van Joanna van Huynegem uit de Asse-tak
- op 11.07.1704 peter bij de doop te Meldert van Laurentius van Huynegem zoon van Gaspar uit de 2e Merchtem-tak én een onbekende Anna van Huynegem!
   P&M waren Elisabeth Baeckens (moeder van Gaspar) én een onbekende Laurentius van Huynegem
   Laurentius zou dus een directe verwant moeten zijn geweest van Anna en in 1704 in leven.
   De Buggenhout-tak en de Mazenzele-tak kenden toen wel een Laurentius maar geen passende Anna

Margaretha van Huynegem
Margaretha van Huynegem wordt vermoed als dochter van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson
Zij is geboren vóór de invoering van doopregister 1610 en waarschijnlijk overleden vóór het overlijdensregister Asse 1657, of elders
- op 15.01.1630 was ze meter bij de doop van een zoon van Goswinus de Deken en Joanna van Huynegem; peter was Joannes van Huynegem
- op 14.01.1618 was ze meter bij de doop van een dochter van Guilielmus de Smedt en Livina van den Driessche; peter was Petrus van de Walle
Zij lijkt een link met de familie De Smedt, en daarmee een interessant stukje oplossing van dossier 30. Judocus van Huynegem
Ook haar evt. huwelijksakte is niet gevonden, mogelijk is ze elders getrouwd en overleden
Voorlopige conclusie: een dochter van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson, geboren voor 1610, niet in Asse getrouwd en overleden voor 1657, of buiten Asse

Simon van Huynegem
Simon van Huynegem was getuige bij het huwelijk van Judocus van Huynegem en Paula Roms op 29.01.1653.
- normaal is de getuige dan de vader, echter niet in dit geval: in de stamboom ontbreekt een Simon die Judocus' vader zou kunnen zijn geweest
- waarschijnlijk was de getuige de Simon uit de Essene-tak (gedoopt 24.09.1621), zijn vader Engelbertus was namelijk hertrouwd met de moeder van de bruid
Voorlopige conclusie: Simon 24.09.1621 uit de Essene-tak, was bij het huwelijk getuige vanuit de bruid's kant

simon
 Simon van Huynegem, in 1653 getuige bij een huwelijk uit de Roms-tak

Susanna van Huynegem
Susanna van Huynegem was op 21.11.1745 te Asse meter bij de doop van Egidius Engels, zoon van Joannes en Maria van Huynegem.
Maria kwam uit de Asse-tak en was een zus van Henricus van Haenegem.
Egidius Engels was peter bij de doop. Het kind is in juli 1746 overleden.
De enige bekende Susanna in de stamboom op dat moment kwam uit de Roms-tak, geboren 19.10.1654 in theorie 91 jaar oud dus die zal het wel niet zijn geweest.
Susanna was - gezien haar optreden als meter - mogelijk een zuster van Maria
Akten van haar doop en overlijden ontbreken. Misschien dat de latijnse tekst onderaan de akte over haar gaat
Voorlopige conclusie: Susanna, dochter van Guilielmus en Anna de Baermaeker, was mogelijk elders (Mazenzele?) gedoopt, getrouwd en overleden

susanna
 Susanna van Huynegem, op 21.11.1745 te Asse meter van Egidius Engels

www.huinegem.be