0. Personen "zonder papieren"

Van personen zonder papieren wordt het bestaan vermoed
Zij worden in akten van anderen genoemd maar hun eigen akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden (lijken te) ontbreken. Met recht "dossier 0"

Oorzaken:
- papierloze periode: in veel plaatsen zo ook in Asse starten de parochieregisters rond 1600
- akte in andere plaats, bijvoorbeeld verhuizing naar een buurdorp, of daar alleen trouwen, emigratie, immigratie e.d.m.
- foutje van de pastoor, summiere of slecht leesbare akte of erg verbasterde naam
- soms echt verloren gaan van papieren, bv. parochieregisters in Kobbegem, overlijdensregisters in Asse 1610-1657 en van protestanten in Zeeland

Alfabetisch:

Judocus van Huynegem
Het dossier "Judocus van Huynegem" is verreweg het belangrijkste (start grote tak "Rons"), grootste (meerdere onbekende Judocussen) en moeilijkste (ontbrekende akten).
Daarom volgt de volgende werkwijze op meerdere sporen tegelijk:
- vervolledigen van de stamboom Van Huynegem in de periode 1600-1700
- de bronnen checken op volledigheid en noteren van leemteperioden in de parochieregisters omgeving Asse
- de peters en meters meenemen in de puzzel, ook als dat leidt tot een groot aantal "personen zonder papieren"
- reconstructie van de situatie rond de diverse Judocus'en van Huynegem, met behulp van de virtuele personen zonder papieren:
      29.04.1653 te Asse huwelijk met Paula Rons met kinderen 1652-1666
      22.05.1664 te Steenbrugge onwettig vader van Judoca van Huynegem
      1677-1679 te Asse vader van Judoca van Huynegem bij zakelijke geschillen voor de Schepenbank
      21.08.1678 te Kobbegem huwelijk met Maria Fieremans
      20.06.1694 te Merchtem getuige bij het huwelijk van Elisabeth Baeckens (wed. van Joannes van Huynegem) met Joannes van Lier

Overige personen zonder papieren die van belang zijn m.b.t. de onbekende Judocus van Huynegem:
Susanna Alpers op 19.10.1654, Judocus Linthout 25.07.1657, Judocus de Raet, Philippa van Zever(en), Matheus de Cleen et Joanna Plas
Anna de Smidt/Smet/Smits
Margareta van Huynegem
fam. Henricus de Smedt en Elisabeth Meert 1624-1636: p&m Plas, Huynegem, Zeveren, De Raet
fam. Henricus de Raedt en Joanna Buggenhaut 1624-1636: p&m De Raet, Van Huynegem, De Greve, De Smidt
fam. Egidius de Raet en Emeriantia Schockaert 1642-1666: p&m Smet, Van Sever, Moyson, Van Huynegem
fam. Martinus Monckermi en Christiana Rons 1643-1656: p&m Van Huynegem, Lowys
Judocus Monckermi was op 06.12.1684 peter van een kind van Judoca van Huynegem

Laurentius van Huynegem
- op 17.02.1652 peter bij de doop van Joanna de Deeken, kleindochter van Joanna van Huynegem uit de Asse-tak
- op 11.07.1704 peter bij de doop te Meldert van Laurentius van Huynegem zoon van Gaspar uit de 2e Merchtem-tak én een onbekende Anna van Huynegem!
   P&M waren Elisabeth Baeckens (moeder van Gaspar) én een onbekende Laurentius van Huynegem
   Laurentius zou dus een directe verwant moeten zijn geweest van Anna en in 1704 in leven.
   De Buggenhout-tak en de Mazenzele-tak kenden toen wel een Laurentius maar geen passende Anna

Margaretha van Huynegem
Margaretha van Huynegem wordt vermoed als dochter van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson, vóór de invoering van doopregister 1610 en overlijdensregister 1657:
- op 15.01.1630 was ze meter bij de doop van een zoon van Goswinus de Deken en Joanna van Huynegem; peter was Joannes van Huynegem
- op 14.01.1618 was ze meter bij de doop van een dochter van Guilielmus de Smedt en Livina van den Driessche; peter was Petrus van de Walle
Zij lijkt een link met de familie De Smedt, en daarmee een interessant stukje oplossing van dossier 30. Judocus van Huynegem
Ook haar evt. huwelijksakte is niet gevonden
Voorlopige conclusie: een dochter van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson, geboren voor 1610, niet in Asse getrouwd en overleden voor 1657, of buiten Asse

Simon van Huynegem
Simon van Huynegem was getuige bij het huwelijk van Judocus van Huynegem en Paula Roms op 29.01.1653.
- in de stamboom ontbreekt een Simon die Judocus' vader zou kunnen zijn geweest
- waarschijnlijk was de getuige de Simon uit de Essene-tak (gedoopt 24.09.1621), zijn vader Engelbertus was hertrouwd met de moeder van de bruid
   Opvallend is ook dat bij géén van de kinderen uit het huwelijk een Van Huynegem als peter/meter optrad!
Voorlopige conclusie: Simon 24.09.1621 uit de Essene-tak, was bij het huwelijk getuige vanuit de bruid's kant

simon
 Simon van Huynegem, in 1653 getuige bij een huwelijk uit de Roms-tak

Susanna van Huynegem
Susanna van Huynegem was op 21.11.1745 te Asse meter bij de doop van Egidius Engels, zoon van Joannes en Maria van Huynegem.
Maria kwam uit de Asse-tak en was een zus van Henricus van Haenegem.
Egidius Engels was peter bij de doop. Het kind is in juli 1746 overleden.
De enige bekende Susanna in de stamboom op dat moment kwam uit de Roms-tak, geboren 19.10.1654 in theorie 91 jaar oud dus die zal het wel niet zijn geweest.
Susanna was - gezien haar optreden als meter - mogelijk een zuster van Maria
Akten van haar doop en overlijden ontbreken. Misschien dat de latijnse tekst onderaan de akte over haar gaat
Voorlopige conclusie: Susanna, dochter van Guilielmus en Anna de Baermaeker, was mogelijk elders (Mazenzele?) gedoopt, getrouwd en overleden

susanna
 Susanna van Huynegem, op 21.11.1745 te Asse meter van Egidius Engels

www.huinegem.be